ŞÜKRÜ

PROFESÖR
ŞÜKRÜ ÇELİK

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/

YÖNETİLEN TEZLER

DOKTORA

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2017SAİT BARIŞ GÜNER Levitasyon uygulamaları için ybco tek kristal süperiletkenlerin üretimi ve karakterizasyonu

YÜKSEK LİSANS

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2011MENEKŞE SARIHAN (Sm123)1-x(Nd123)x süper iletkenlerinin manyetik kaldırma kuvvetinin sıvı azot sıcaklığında incelenmesi
2012SAİT BARIŞ GÜNER Zr (Zirkonyum) difüzyonunun YBa2Cu307-x süper iletkeninin elektrik, manyetik ve yapısal özelliklerine etkileri
2013ELVAN COŞKUN (Sm1-xNdx)Ba2Cu3O7- süper iletkenlerinin elektrik, manyetik ve yapısal özelliklerinin incelenmesi