NİHAT

PROFESÖR
NİHAT DALGIN

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/

YÖNETİLEN TEZLER

DOKTORA

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2001MEHMET ERDEM İçtihat felsefesinin filolojik temelleri
2005BURHAN ERKUŞ İslam Hukukunda hukuki işlemlerin şarta bağlılığı
2011İHSAN ŞENOCAK İslâm Hukukunda örfün hükümlere etkisi
2011HÜSEYİN BAYSA Hukuk sosyolojisi açısından vahiy döneminde ticari hayat
2012AYHAN AK İslam hukukunda şer'îlik
2014ABDÜLKADİR TEKİN Süfyan es-Sevrî ve fıkıh ilmindeki yeri
2016HASAN ŞAHİN Akidlerde muhayyerlik teorisi
2016HASAN ŞAHİN Akidlerde muhayyerlik teorisi

YÜKSEK LİSANS

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2002İSMAİL KAYIŞ Evlenme engeli olması açısından süt akrabalığı
2006ŞEVKET PEKDEMİR İslam özürlüler Hukuku
2006AHMET DEBEROĞLU İbn Kayyım el-Cevziyye'nin İ'lâmü'l-Muvakkıîn isimli eserindeki hukukî görüşleri
2010KEMAL TEMİZ İslâm'da kumar yasağı
2011BETÜL AŞAR İslam Hukuk tarihinde para vakıfları ve finansman kaynağı olarak kullanılması
2013BÜŞRANUR ÜNAL İslam kültüründe kadın-erkek diyaloğu
2016ZELİHA TUBA GÜRLER Osmanlı sosyo-kültürel hayatında kadın
2019SEMA ÖZTÜRKOĞLU İslâm Hukukuna göre gizli nikâh sebepleri ve sonuçları
2019SUZAN DEBEROĞLU Hadislerde kadının ibadet hayatı
2020SÜMEYRA BAYRAMOĞLU Sosyal sorumluluk bağlamında karz-ı hasen
2020MAHMUT HÜDAİ GÜLLER İslam hukukunda çocuk işçiliği