EMEL

DOÇENT
EMEL ÇANKAYA

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/İSTATİSTİK ANABİLİM DALI/

YÖNETİLEN TEZLER

DOKTORA

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı

YÜKSEK LİSANS

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2004BARIŞ ALKAN Müşteri ürün tercihini belirlemede kullanılan çok değişkenli istatistiksel yöntemler: Grafiksel yaklaşım
2006NESRİN ALKAN Uygunluk analizinde oran haritalandırması yaklaşımının kullanılması üzerine bir çalışma
2011MUTLU ALTUNTAŞ İstatistiksel model seçiminde Bayesci yaklaşımlar ve Bayes faktörü