KAMİL

PROFESÖR
KAMİL DEMİRCİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI/

PROJELER

 • 1. Fonksiyonların Double Dizileri için Bir Noktada Düzgün Yakınsaklık ve Korovkin Tipi Yaklaşım Teoremi

  Araştırmacı, 25.07.2018 -04.07.2019 ,14.661,37 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Projede J. Klippert ve G. Williams tarafından verilen yakınsaklık double diziler için verilecek ve düzgün yakınsaklıktan daha kuvvetli olduğunu gösteren bir örnek verilecektir. Daha sonra bu tanım kullanılarak Korovkin tipi yaklaşım teoremi elde edilecektir. Böylece elde edilen sonucun daha önce elde edilen sonuçlardan kuvvetli olduğunu gösteren bir örnek verilecektir. Son olarak yakınsaklık oranı hesaplanacak, Voronovskaya tipi teorem pozitif lineer operatörlerin double dizisi için ispatlanacaktır.Tamamlandı
 • 2. Deferred Nörlund Toplanabilme ile İstatistiksel Relative Düzgün Yakınsaklık ve KOROVKİN Tipi Yaklaşım Teoremi

  Araştırmacı, 18.09.2018 -27.09.2019 ,96,87 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Projede deferred Nörlund toplanabilme ile istatistiksel relative düzgün yakınsaklık kavramı verilecektir. Yeni verilen bu kavram kullanılarak Korovkin tipi yaklaşım teoremi ispatlanacak ve yeni teoremi sağlayan fakat Srivastava ve ark. tarafından verilen Korovkin tipi yaklaşım teoremin koşullarını sağlamayan bir örnek bulunarak projede ilk kez verilecek olan Korovkin tipi teoremin daha kuvvetli ve önemli olduğu gösterilecektir. Sonra bu yakınsaklık için yakınsaklık oranı hesaplanacaktır.Tamamlandı
 • 3. Bir Noktada Düzgün ve Relative Düzgün Yakınsaklık ile Korovkin Tipi Yaklaşım Teoremleri

  Yürütücü, 25.07.2018 -09.05.2019 ,14.860,89 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Projede bir noktada düzgün yakınsaklık kavramı göz önüne alınarak Korovkin tipi yaklaşım teoremi elde edilecektir. Böylece elde edilen sonucun daha önce elde edilen sonuçlardan kuvvetli olduğunu gösteren bir örnek verilecek, yakınsaklık oranı hesaplanacak ve Voronovskaya tipi teorem pozitif lineer operatörlerin bir dizisi için ispatlanacaktır. Ayrıca relative düzgün yakınsaklık ve bir noktada düzgün yakınsaklık kavramları göz önüne alınarak, bir noktada relative düzgün yakınsaklık kavramı ilk kez verilecek ve bu kavramlar genişletilecektir. Daha sonra bu yeni kavram yardımıyla Korovkin tipi yaklaşım teoremi elde edilecek ve elde edilen sonuçların daha kuvvetli olduğunu gösteren bir örnek verilecektir.Tamamlandı
 • 4. Nötral gecikmeli fonksiyonel fark denklemleri ve kararlılık teorisi üzerine

  Araştırmacı, 05.12.2016 -30.11.2017 ,6417 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Dinamik sistemlerin çözümlerinin kararlılığı problemi uygulamalı matematiğin ve özellikle diferansiyel denklem ve fark denklemler teorisinin en önemli araştırma alanlarından biridir. Çözümlerin uzun zaman davranışının incelenmesi, özellikle lineer olmayan denklemlerin söz konusu olduğu fizik, kimya ve biyoloji dallarındaki modelleme problemlerinde ortaya çıktığından, hem teori hem de uygulama açısından son derece önemlidir. Projenin temel amacı, nötral gecikmeli fonksiyonel fark denkleminin çözümlerinin kararlılığını ve asimptotik davranışını sistematik bir şekilde incelemektir. Ayrıca kararlılık (kararsızlık) için denklemdeki kuvvet fonksiyonu ve katsayı fonksiyonları üzerine konacak koşulları araştırmaktır.Tamamlandı
 • 5. Modüler uzaylarda tanımlı pozitif lineer operatörlerin dizileri yardımıyla Korovkin tipi yaklaşım teoremleri ve istatistiksel relatively A toplam süreci

  Yürütücü, 05.12.2016 -24.10.2017 ,6888 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Bilindiği üzere toplanabilme teorisinin temel amacı yakınsak olmayan bir diziyi yakınsak yapmaktır Buprojede modüler uzaylar üzerinde tanımlanan relatively A toplam süreci yaklaşım teorisindekullanılacaktır Bu metot aracılığıyla yeni bir istatistiksel Korovkin tipi yaklaşım teoremielde edilecek ve dolayısıyla bu yaklaşım teoremi önceki benzerlerinin bir genişlemesi olacaktır Ayrıcabu sonucun bilinen sonuçlardan daha kuvvetli olduğunu gösteren bir örnek verilecektirTamamlandı