CEM CÜNEYT

PROFESÖR
CEM CÜNEYT ERSANLI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK ANABİLİM DALI/

PROJELER

 • 1. 7-azaindol-3-karboksilik Asit Karışık Ligantlı Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Kristallografik Yöntemlerle İncelenmesi

  Araştırmacı, 25.07.2018 -10.06.2020 ,19.334,98 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Kristalografi, modellemeTamamlandı
 • 2. Elektron Verici Grup İçeren Schiff Bazlarının Yapısal Özelliklerinin Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi

  Yürütücü, 18.09.2018 -13.01.2020 ,9.557,00 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Elektron Verici Grup İçeren Schiff Bazlarının Yapısal Özelliklerinin Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesiTamamlandı
 • 3. Hidrazon İçeren Bazı Bileşiklerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Kuramsal Yöntemlerle İncelenmesi

  Yürütücü, 18.09.2018 -16.10.2019 ,9.401,26 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Kristalografi, modellemeTamamlandı
 • 4. Bazı Amit Türevi Bileşiklerin Sentezi, Spektroskopik Özellikleri, X-Işınları Kırınımı Yöntemi ve YFT ile Yapılarının Aydınlatılması

  Araştırmacı, 18.12.2017 -10.06.2020 ,14.987,00 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Organiz sentez, yapı aydınlatmasıTamamlandı
 • 5. Nitro ve Amin Sübstitüe Kinolin ve Tetrahidrokinolin Türevlerinin Sentezi, Çeşitli Spektral Yöntemlerle Yapılarının Belirlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

  Araştırmacı, 22.09.2017 -22.09.2020 ,20.505,40 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Organik sentez, kristalografi, modellemeTamamlandı
 • 6. Deneysel ve Teorik Yöntemlerle Oksalat ve Ftalonitril Türevi Bileşiklerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

  Yürütücü, 26.11.2015 -21.12.2017 ,10.998,02 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Organik sentez, kristalografi, modellemeTamamlandı
 • 7. HETERO HALKALI AZOMETİNLERİN MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİNİN VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN DENEYSEL VE TEORİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ EĞTF 1901 13 02 nolu proje

  Araştırmacı, 07.03.2014 -28.12.2016 ,11.937,00 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Organik sentez, kristalografi, modellemeTamamlandı
 • 8. Halojen İçeren İminlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Teorik ve Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi

  Yürütücü, 07.03.2014 -05.10.2016 ,10.722,38 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Organik sentez, kristalografi, modellemeTamamlandı
 • 9. Sentezlenmiş olan bazı organik ve inorganik kristallerin kristal yapılarının tayin edilmesi

  Araştırmacı, 01.04.2001 -01.04.2003 ,4050 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Organik sentez, kristalografi, modellemeTamamlandı
 • 10. Sentezlenmiş olan organik ve inorganik kristallerin kristal yapılarının tayin edilmesi

  Araştırmacı, 01.01.2001 -01.01.2003 ,3000 TÜRK LİRASI

  ULUSAL kRİSTALOGRAFİTamamlandı