OSMAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
OSMAN HATUN

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI/

MAKALELER

 • 1. Self-compassion, Resilience, Fear of COVID-19, Psychological Distress, and Psychological Well-being among Turkish Adults

  Hatun Osman, Türk Kurtça Tuğba
  Yayın Yeri:Current Psychology Yıl:2022

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1046-1310
 • 2. Developing the Cyberostracism Scale and Examining its Psychometric Characteristics

  Hatun Osman, Demirci İbrahim
  Yayın Yeri:International Journal of Mental Health and Addiction Yıl:2022

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1557-1874
 • 3. The Use of Cognitive-Behavioral Therapy in Coping with Internet Addiction: A Case Study

  Erden Seval, Hatun Osman
  Yayın Yeri:Addicta: The Turkish Journal on Addictions Yıl:2015

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2148-7286
 • 4. The Ticket to Heaven: A Spiritual Resource for Coping with Disability

  Hatun Osman, Yavuz Birben Fazilet, İnce Zeynep, Kalkan Yeni Gülay
  Yayın Yeri:Spiritual Psychology and Counseling Yıl:2016

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 24589675
 • 5. Koronavirüs Salgınının Psikolojik Yansımaları ve Salgınla Başa Çıkma/Psychological Reflections of the Coronavirus Pandemic and Coping with Pandemic

  Hatun Osman, Dicle Abdullah Nuri, Demirci İbrahim
  Yayın Yeri:Turkish Studies (Elektronik) Yıl:2020

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1308-2140
 • 6. The experience of Veterans with disabilities: A grounded theory study on coping with trauma and adapting to a new life

  Hatun Osman, Şirin Ahmet
  Yayın Yeri:Military Psychology Yıl:2022

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 0899-5605
 • 7. Lise Öğrencilerinde Değerler, Sosyal Dışlanma ve Akran Baskısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi/Investigation of the Relationships Between Values, Ostracism and Peer Pressure Among High School Student

  Hatun Osman, Ekşi Füsun
  Yayın Yeri:Kastamonu Eğitim Dergisi Yıl:2020

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1300-8811
 • 8. Psikolojik Sağlamlık için Koruyucu Faktörler Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

  Tanko Çiğdem, Ekşi Füsun, Hatun Osman, Ekşi Halil
  Yayın Yeri:Ege Eğitim Dergisi Yıl:2021

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1307-4474