HAKAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HAKAN ALİUSTA

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU/DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ/DIŞ TİCARET PR./

MAKALELER

 • 1. Küresel Isınmayı Önleme Sürecinde Uygulanan Piyasa Temelli İktisadi Araçlar: Karbon Ticareti ve Karbon Vergisi

  ALİUSTA HAKAN,YILMAZ BAKİ,KIRLIOĞLU HİLMİ
  Yayın Yeri:ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ Yıl:2016

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-9194
 • 2. Osmanlılarda Muzaaf Usul’e Erken Geçilmemesinin Sosyo-Ekonomik Nedenleri

  CAN AHMET VECDİ,ALİUSTA HAKAN,BAĞDAT AYDIN
  Yayın Yeri:Gazi Akademik Bakış Yıl:2019

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1307-9778
 • 3. Karbon Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi: Çimento Sektörü Uygulaması

  ALİUSTA HAKAN,YILMAZ BAKİ
  Yayın Yeri:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Yıl:2020

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1306-6730
 • 4. OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇİFT TARAFLI KAYIT YÖNTEMİNE GEÇİŞİ ETKİLEYEN SOSYO-KÜLTÜREL NEDENLERİN ANALİZİ

  CAN AHMET VECDİ, ALİUSTA HAKAN, BAĞDAT AYDIN
  Yayın Yeri:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Yıl:2021

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1308-3740
 • 5. Osmanlı Toprak Düzeninde Özel Mülkiyet Ve Çift Taraflı Kayıt Yöntemine Geçişe Etkisi

  ALİUSTA HAKAN, CAN AHMET VECDİ, BAĞDAT AYDIN
  Yayın Yeri:Studies On Social Science Insights Yıl:2021

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2791-8106