ALİ TURAN

DOÇENT
ALİ TURAN BAYRAM

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI/

MAKALELER

 • 1. Turizm Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Kavramsal Farkındalık Düzeyleri ve Teknoloji Kullanım Alışkanlıkları Arasındaki İlişki

  ARIKAN ERSİN, BAYRAM ALİ TURAN, KAVLAK HASAN TAHSİN, ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Yıl:2021

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2587-0890
 • 2. Konaklama İşletmesi Mutfak Personelinin Moleküler Gastronomiye Yönelik Görüşleri

  Şanlı Dervan,ÖZÇELİK BOZKURT HANDAN,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:Journal of Recreation and Tourism Research Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2148-5321
 • 3. ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Konaklama Endüstrisinin İncelenmesi

  DİNÇER MİTHAT ZEKİ,BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Yıl:2019

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2636-8641
 • 4. Hopelessness against desire to pursue a career in tourism: An empirical analysis of Sinop University, Turkey

  BAYRAM ALİ TURAN,KAVLAK HASAN TAHSİN,DOGRA Jeet,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:Turyzm/Tourism Yıl:2020

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2080-6922
 • 5. İş Güvencesizliği, Çalışma Koşulları ve Mesleki Sosyal Statünün Mesleği Bırakma Niyeti Üzerine Etkisi

  ÖZÇELİK BOZKURT HANDAN,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:Business and Economics Research Journal Yıl:2020

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2619-9491
 • 6. Algılanan Örgütsel Toksisite ile Turizm Gelişimiyle İlgili Algı ve Tutum Arasındaki İlişki: Sinop Örneği

  KAVLAK HASAN TAHSİN,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies Yıl:2020

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-8775
 • 7. The Importance of Ecotourism Consciousness on Tour Guiding Education

  ERKOL BAYRAM GÜL,KARAÇAR ERCAN,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences Yıl:2017

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-7841
 • 8. YEREL HALKIN REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIMINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ

  ÇELİKKANAT NAZİK,ERKOL BAYRAM GÜL,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:Journal of Recreation and Tourism Research Yıl:2019

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2148-5321
 • 9. Sanal Pazarlama Karması Bileşenlerinin 4S Modeli Kapsamında Turizm Açısından İrdelenmesi

  MEYDAN UYGUR SELMA,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:Marmara Sosyal Araştırmalar Yıl:2013

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2146-6017
 • 10. TÜRK TURİZM ALAN YAZININDA KADINLAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

  BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:Turizm ve Araştırma Dergisi Yıl:2019

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-0618
 • 11. E-Hizmet Uygulamalarında Kalite Algısı, Memnuniyet ve Sadakat Tutumlarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Seyahat Acentaları Müşterileri Örneği (An Investigation Of Quality Perception, Satisfaction, Loyalty On E-Service Appications According ToDemographic Characteristics: Travel Agencies Consumers Sample)

  BAYRAM ALİ TURAN,ŞAHBAZ RAMAZAN PARS
  Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies Yıl:2017

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-8775
 • 12. Perceptions of Residents Towards The Impacts of Rural Tourism in Sinop Province

  BAYRAM ALİ TURAN,KARAÇAR ERCAN,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-8775
 • 13. Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde E-spor Turizmine Katılma Niyeti

  BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:Turizm Akademik Dergisi Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1302-5759
 • 14. Turizm Bakanları Üzerine Bir İnceleme

  ORMANKIRAN YUSUF,BAYRAM ALİ TURAN,KARAÇAR ERCAN
  Yayın Yeri:Turizm Akademik Dergisi Yıl:2015

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1302-5759
 • 15. Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Türkiye’de Hizmet Veren HelalOtel Konseptli İşletmeler Üzerine Bir Çalışma

  BAYRAM ALİ TURAN,ÜNAL İPEK
  Yayın Yeri:Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi Yıl:2017

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2587-0785
 • 16. Seyahat Acentelerinin E Hizmet Uygulamalarının Kalitesinin Ölçümü Bir Model Önerisi

  BAYRAM ALİ TURAN,ŞAHBAZ RAMAZAN PARS
  Yayın Yeri:Journal of Business Research- Turk Yıl:2015

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1309-0712
 • 17. TURİZM ve OBEZİTE TÜKETİCİ SORUNLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL GÜL
  Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Yıl:2015

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2148-2489
 • 18. MOBİL PAZARLAMA VE TURİZMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI

  SÜRÜCÜ ÖZLEM,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Yıl:2016

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1307-9581
 • 19. SEYAHAT ACENTALARININ E HİZMET UYGULAMALARININ KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ ANKARA ÖRNEĞİ

  BAYRAM ALİ TURAN,ŞAHBAZ RAMAZAN PARS
  Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Yıl:2016

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1307-9581
 • 20. ÖNLİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALANÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYET DÜZEYİNE YÖNELİKKARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

  ÜNAL İPEK,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Yıl:2015

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2148-2489