FARUK

DOÇENT
FARUK ÖZDEMİR

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2019 DOÇENT

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM BİLGİSİ

 • 1991 1996 Lisans

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.

 • 1996 1999 Yüksek Lisans

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ,İLAHİYAT PR.
  Tez Adı:Lütfullah bin Muhammed Erzurumi`nin Ramuzu`t-Tahrir ve`t-Tefsir`i

 • 2009 2013 Doktora

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
  Tez Adı:Şevkânî’nin Fethü’l- Kadîr’indeki kaynakları ve metodu