ELİF

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ELİF ALTINKAYNAK SARAL

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI/

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2015 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM BİLGİSİ

 • 2018 2018 Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK (DR)

 • 2005 2009 Lisans

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

 • 2010 2014 Yüksek Lisans

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ,TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Tez Adı:Timokinonun penisilin ile oluşturulan epileptiform aktiviteye etkisinde nitrik oksitin rolü