ADEVİYE

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ADEVİYE AYDIN

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI/

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

 • 2017 - 2017 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

 • 2011 - 2017 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 • 2010 - 2011 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM BİLGİSİ

 • 2013 2017 Doktora

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (DR)
  Tez Adı:Hemşirelerin bütüncül hemşirelik yeterliklerinin ve bütüncül hemşireliğe ilişkin bakış açılarının incelenmesi

 • 2011 2013 Yüksek Lisans

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Tez Adı:Hemşirelerin kişilerarası duyarlılık ve çatışma çözme yaklaşımları

 • 2005 2009 Lisans

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  ÇANKIRI SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK PR.