CANSEL

DOÇENT
CANSEL ARSLANOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/HAREKET VE ANTREMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/

YÖNETİLEN TEZLER

DOKTORA

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı

YÜKSEK LİSANS

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2016VOLKAN BOZLAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının beden kitle indeksi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi