Personel Fotografı Adı Soyadı : Prof. Dr. Şükrü Çelik Tel-Dahili : -4381
Bölüm : Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi  Cep Telefonu : 0505 935 20 92  
Görevi : Dekan  Faks :
Anabilim Dalı : ePosta : sukrucelik mail
web sitesi :
   
 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
  • Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI 2002-2006 Tez adı: (Y1-xYbx/2Gdx/2)Ba2Cu3O7-y ve (Yb1-xGdx)Ba2Cu3O7-y süperiletkenlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi (2006)
  • Yüksek Lisans-Tezli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI 2001-2002 Tez adı: Nükleer fizikte iç dönüşüm katsayılarının hesaplanması (2002)
  • Lisans-Anadal ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR. 1994-1998