KÜRŞAT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
KÜRŞAT ACAR

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI/

PROJELER

 • 1. Sinop İlindeki Kürek Sporcularının Solunum Parametrelerinin Değerlendirilmesi

  Araştırmacı, 18.12.2017 -01.02.2019 ,10.200,60 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Tamamlandı
 • 2. Kürek Sporcularının Vücut Kompozisyonu ve Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi

  Araştırmacı, 18.12.2017 -01.02.2019 ,9.440,00 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Tamamlandı
 • 3. Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanma Alışkanlıklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi (Sinop Üniversitesi Örneği)

  Araştırmacı, 18.12.2017 -28.03.2019 ,2.000,00 TÜRK LİRASI

  ULUSAL Tamamlandı