NİHAT

PROFESÖR
NİHAT DALGIN

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/

MAKALELER

 • 1. Faiz Yasağıyla İlgili Farklı Yaklaşımlar

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Yıl:2010

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN:
 • 2. İslam Hukuku Açısından MüslümanBayanın Ehl i Kitap Erkekle Evliliği

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:İslamHukukuAraştırmaları Yıl:2003

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 13041045
 • 3. Kadın ve Erkeğin Şahitliği İle İlgiliNaslardaki Düzenlemelerin İslamHukukuna Yansımaları ÜzerineDeğerlendirme

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:Din Bilimleri Yıl:2005

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 13039199
 • 4. Temel Kaynaklar Işığında DüşünceHürriyeti ve İrtidat Suçu

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:Makâlât Yıl:1999

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 13095803
 • 5. Boşanma Fıkhı

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:Din ve Hayat Yıl:2011

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 13089595
 • 6. Sosyal Değişim ve İslam Hukuku

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:Marife Yıl:2003

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 13030671
 • 7. Aile Kurumunun NikahAşamasıyla İlgili Fıkhi Sorunları

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:İslamHukukuAraştırmaları Yıl:2009

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 13041045
 • 8. Özel Günlerindeki Kadınların İbadeti

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:İslamHukukuAraştırmaları Yıl:2007

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 13041045
 • 9. Sosyal Güvenliğe Katkısı BağlamındaKarşılıklı Sigortalar

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:SigortaAraştırmaları Yıl:2005

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 13057725
 • 10. İslam Hukuku Açısından KarşılıklıSigortalar

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:İslamiAraştırmalar Yıl:2003

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 13000373
 • 11. Cezai Sorumlulukta Kasıt

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:OMÜ İFD Yıl:1998

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1300-3003
 • 12. İslâm Ceza Hukukunda Mahkeme KararıSonrası Cezaların Düşmesi

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:OMÜ İFD Yıl:1998

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1300-3003
 • 13. İslam da Mâlî Tâ zir Cezası

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:OMÜ İFD Yıl:1999

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1300-3003
 • 14. İslam Hukukuna Göre Satım SözleşmesiAçısından Mal Kavramı

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:OMÜ İFD Yıl:1999

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1300-3003
 • 15. Değişim Stratejisi Açısından Hukuk veİslam Hukuku

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:OMÜ İFD Yıl:2003

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1300-3003
 • 16. Zekat Hükümleri

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:OMÜ İFD Yıl:2003

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1300-3003
 • 17. İslam Hukuku Açısından BoşanmanınSonuçlarından Maddi Tazminat ÜzerineBir Değerlendirme

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:OMÜ İFD Yıl:2005

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1300-3003