MUZAFFER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MUZAFFER BARLAK

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI/

MAKALELER

 • 1. İslam Düşüncesinde Muhalefetin Teopolitik İmkânı ve Yapısı

  BARLAK MUZAFFER
  Yayın Yeri:e-makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1309-5803
 • 2. İtikadi Mezheplerde İlahiyyat ve Nübüvvet Bahislerinin Bütünlüğü Sorunu

  BARLAK MUZAFFER
  Yayın Yeri:e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi Yıl:2017

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1309-5803
 • 3. İSLÂM İLİM TARİHİ İÇİNDE KELAM DİSİPLİNİNİN OLUŞUM VE GELİŞİM MERHALELERİ

  BARLAK MUZAFFER
  Yayın Yeri:KELÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Yıl:2016

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1309-2030
 • 4. Mûsâ Hızır Kıssasının Allah ın İlkeli BirVarlık Oluşu Çerçevesinde Değerlendirilmesi

  BARLAK MUZAFFER,ÖZDEMİR FARUK
  Yayın Yeri:İSLÂMÎ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl:2016

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1300-0373