HÜSEYİN VEHBİ

DOÇENT
HÜSEYİN VEHBİ İMAMOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

MAKALELER

 • 1. Coronavirüs Salgını ve Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Öğretmen Görüşleri: Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi ve Şehit Ertan Yılmaz Güzel Sanatlar Lisesi (Sinop) Örneği

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ, SİYİMER İMAMOĞLU Fatma
  Yayın Yeri:Journal of Humanities and Tourism Research Yıl:2020

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2717-7092
 • 2. Sultan Abdülhamid’e Muhalif Devlet Memurlarından Süleyman KadızâdeRıfat’ın “Padişah Aldattı mı Aldandı mı” Adlı Eserinde Meşrutiyet Eleştirisi

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ
  Yayın Yeri:Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:2019

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-7841
 • 3. İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİM TARİHİ AÇISINDAN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE DİSİPLİNLERARASI BİR BAKIŞ

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,ÇEKEN RAMAZAN
  Yayın Yeri:ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Yıl:2011

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1309-9302
 • 4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Devlet Okullarında İlkokul Eğitimine Dair Öğretmen Görüşleri: Sinop İli Örneği

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,ÇALIŞKAN EREM
  Yayın Yeri:Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:2017

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-7841
 • 5. Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,GÖZDE BAYRAKTAR
  Yayın Yeri:Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:2014

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-7841
 • 6. Sinop Kibrit Fabrikası

  DENİZ ÖNDER,İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ
  Yayın Yeri:Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:2016

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-7841
 • 7. XX Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti nde Ekonomik Dönüşüm ve Siyasi Bloklaşma

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ
  Yayın Yeri:Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:2016

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-7841
 • 8. MEKKE PUTPERESTLERİNİN İSLAM’LA YÜZLEŞMESİ -Tarihi ve Psikolojik Süreç Analizi-

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ
  Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Yıl:2009

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1307-9581
 • 9. Hz. Peygamber Döneminde Hukuksal Gelişim ve Yargısal Örgütlenme

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ
  Yayın Yeri:Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:2013

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-7841
 • 10. Beylikler Dönemi Anadolu Kent Tarihine Bir Bakış Sinop Limanı

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER
  Yayın Yeri:Çankırı Araştırmaları Dergisi Yıl:2012

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1306-9713
 • 11. The Legal Rights of Child Workers in the Working Life from Ottomans to the Republic

  DENİZ ÖNDER,İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ
  Yayın Yeri:European Journal of Research on Education Yıl:2014

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-6284---
 • 12. Şark Meselesinin Sultan Abdülhamit Dönemi Gayr i Müslim Osmanlı Tebaası Üzerindeki İdari Açıdan Sonuçları

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER
  Yayın Yeri:Turkish Studies Yıl:2014

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1308-2140
 • 13. 19 Yüzyılın Başında Osmanlı Adliye Teşkilatının Yenilenme Sürecine Medeniyet Algısının Etkisi

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ
  Yayın Yeri:Studies of The Ottoman Domain Yıl:2014

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-5210
 • 14. 19 Yüzyıldaki Gayr i Müslim Tebaa Sorununun Sultan Abdülhamid Dönemindeki Hukukî Sonuçları

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ,DENİZ ÖNDER
  Yayın Yeri:Tarih Okulu Dergisi Yıl:2014

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1308-5298
 • 15. Osmanlı Alman Ticari İlişkilerinin Niteliksel Analizi 1890 Ticaret Anlaşmasının Öncesi ve Sonrası

  DENİZ ÖNDER,İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ
  Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies Yıl:2014

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-2971
 • 16. Sultan Abdülhamid e Muhalefet İttihat ve Terakki Cemiyeti ve I Dünya Savaşına Giden Yol

  İMAMOĞLU HÜSEYİN VEHBİ
  Yayın Yeri:The Journal Of Academic Social Science Studies Yıl:2015

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2148-4143