MAKALELER

 • 1. İslami Açıdan Boş Zaman Aktiviteleri Helal Turizm Kapsamında Yeni Fikirler

  SÜRÜCÜ ÖZLEM,KIROĞLU HASAN SELİM,KARGİGLİOĞLU ŞABAN,KARAÇAĞA SELİM
  Yayın Yeri:The Journal of Turk-Islam World Social Studies Yıl:2017

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2149-083X
 • 2. İslami Hassasiyetler Çerçevesinde Helal Turizm Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme: Helal Oteller

  SÜRÜCÜ ÖZLEM,KIROĞLU HASAN SELİM,KARGİGLİOĞLU ŞABAN,KARAÇAĞA SELİM
  Yayın Yeri:Turk Turizm Arastirmalari Dergisi Yıl:2017

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2587-0890