CANSEL

DOÇENT
CANSEL ARSLANOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/HAREKET VE ANTREMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/

MAKALELER

 • 1. Futbolcularda BCAA ve Kreatin Alımının Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi

  MOR AHMET,İPEKOĞLU GÖKHAN,BAYNAZ KADİR,ARSLANOĞLU CANSEL,ACAR KÜRŞAT,ARSLANOĞLU ERKAL
  Yayın Yeri:Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Yıl:2019

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1307-6477
 • 2. THE EVALUATION OF RESPIRATORY PARAMETERS OF ROWING ATHLETES IN SINOP PROVINCE

  İPEKOĞLU GÖKHAN,ARSLANOĞLU ERKAL,ÇAKIR HALİL İBRAHİM,MOR AHMET,ARSLANOĞLU CANSEL,ACAR KÜRŞAT,BAYNAZ KADİR,SEVER OZAN
  Yayın Yeri:Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl:2019

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2148-905X
 • 3. Relationship Between Target Orientations and Perceived Motivational Climate Levels of Students Engaged in Individual and Team Sports Activities

  ARSLANOĞLU CANSEL
  Yayın Yeri:International Journal of Environmental Science Education Yıl:2016

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1306-3065
 • 4. Examining Lactate Changes During High Intensity Spinning® Training

  İPEKOĞLU GÖKHAN,BAYNAZ KADİR,MOR AHMET,ACAR KÜRŞAT,ARSLANOĞLU CANSEL,ARSLANOĞLU ERKAL
  Yayın Yeri:Universal Journal of Educational Research Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2332-3213
 • 5. Empathic Tendencies of Pre-Service Physical Education and Sports Teachers

  ARSLANOĞLU CANSEL,MOR AHMET
  Yayın Yeri:European Journal of Educational Research Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 21658714
 • 6. An Analysis on the Reading Habits of University Students Studying Physical Education and Sports Training

  ARSLANOĞLU CANSEL,MOR AHMET
  Yayın Yeri:World Journal of Education Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1925-0754
 • 7. Spor Lisesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi (Sinop İli Örneği)

  MOR AHMET,İPEKOĞLU GÖKHAN,ARSLANOĞLU CANSEL
  Yayın Yeri:Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2536-5339
 • 8. The Acute Effects of Combined Supplementation of Betaalanine,Carbohydrate and Whey Protein on Biochemical Parameters of Athletes After Exhaustive Exercise

  MOR AHMET,İPEKOĞLU GÖKHAN,ARSLANOĞLU ERKAL,ARSLANOĞLU CANSEL,ACAR KÜRŞAT
  Yayın Yeri:Progress in Nutrition Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1129-8723
 • 9. Investigation of Decision Making and Thinking Styles of Volleyball Referees in terms of Some Variables

  ARSLANOĞLU CANSEL,DOĞAN EROL,ACAR KÜRŞAT
  Yayın Yeri:Journal of Education and Training Studies Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2324-8068
 • 10. Effects of Some Active and Passive Recovery Techniques on Strength Parameters

  MOR AHMET,İPEKOĞLU GÖKHAN,ARSLANOĞLU CANSEL,ACAR KÜRŞAT,ARSLANOĞLU ERKAL
  Yayın Yeri:International Journal of Science Culture and Sport Yıl:2017

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2148-1148
 • 11. Badmintoncularda Reaksiyon Zamanı ve Denge İlişkisi

  ARSLANOĞLU ERKAL,AYDOĞMUŞ MERT,ARSLANOĞLU CANSEL,ŞENEL ÖMER
  Yayın Yeri:Nigde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Yıl:2010

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1307-6477
 • 12. Futbolcularda Bacak Kuvveti ile Aerobik ve Anaerobik Kapasite İlişkisi

  ARSLANOĞLU CANSEL,BAYNAZ KADİR,ACAR KÜRŞAT,MOR AHMET,İPEKOĞLU GÖKHAN,ARSLANOĞLU ERKAL
  Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN:
 • 13. Effect of L-Carnitine Supplementation on Weight Loss and Body Composition of Taekwondo Players

  MOR AHMET,BAYNAZ KADİR,İPEKOĞLU GÖKHAN,ARSLANOĞLU CANSEL,ACAR KÜRŞAT,ÇAKIR HALİL İBRAHİM,ARSLANOĞLU ERKAL
  Yayın Yeri:Spor Eğitim Dergisi Yıl:2018

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2602-4756
 • 14. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Yeterlilikleri ve Tutumlarının Belirlenmesi

  GÜMÜŞDAĞ HAYRETTİN,CERİT EMRAH,GÖNÜLATEŞ SÜLEYMAN,ARSLANOĞLU CANSEL,BASTIK CANAN,ŞAHİN SÜLEYMAN,ÜNLÜ ÇİSEM
  Yayın Yeri:Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Yıl:2013

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2147-5385
 • 15. Voleybol Hakemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Kaygı ve Temel Psikolojik İhtiyaç Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği)

  ARSLANOĞLU ERKAL,TEKİN MURAT,ARSLANOĞLU CANSEL,ÖZMUTLU İLKER
  Yayın Yeri:Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Yıl:2010

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1303-5134
 • 16. Healthy Life Style Behaviors of University Students of School of Physical Education and Sports in terms of Body Mass Index and Other Variables

  BOZLAR VOLKAN,ARSLANOĞLU CANSEL
  Yayın Yeri:Universal Journal of Educational Research Yıl:2016

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2332-3205
 • 17. Does Chronic Smoking Affect Induced-Exercise Catecholamine Release?

  İPEKOĞLU GÖKHAN,SEVER OZAN,GÖNÜLATEŞ SÜLEYMAN,BAYRAKDAR AKAN,ARSLANOĞLU ERKAL,ARSLANOĞLU CANSEL,MOR AHMET,ÇOLAKOĞLU FİLİZ FATMA
  Yayın Yeri:International Journal of Applied Exercise Physiology Yıl:2017

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2322-3537
 • 18. The Comparision of Social Skill Levels of High School Students Doing Sports and Not Doing Sports (Sample Of Kars)

  ARSLANOĞLU CANSEL,YAMAN METİN,ÖZMUTLU İLKER,ACAR GÖKHAN
  Yayın Yeri:IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal Yıl:2013

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2146-5886
 • 19. Effects of Eight Weeks Pilates Exercises on Body Composition of Middle Aged Sedentary Women

  ARSLANOĞLU ERKAL,ARSLANOĞLU CANSEL,BEHDARI REZA,ŞENEL ÖMER
  Yayın Yeri:Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health Yıl:2011

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 1224-7359
 • 20. The Effects of Electrostimulation and Core Exercises on Recovery After High-Intensity Exercise

  MOR AHMET,İPEKOĞLU GÖKHAN,ARSLANOĞLU CANSEL,ACAR KÜRŞAT,ARSLANOĞLU ERKAL
  Yayın Yeri:International Journal of Applied Exercise Physiology Yıl:2017

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2322-3537
 • 21. The Comparison of Acceleration and Sprint Features of Soccer Players According to Their Positions

  ARSLANOĞLU ERKAL,SEVER OZAN,ARSLANOĞLU CANSEL,ŞENEL ÖMER,YAMAN METİN
  Yayın Yeri:The Online Journal of Recreation and Sport Yıl:2013

  Kapsam:UluslararasıHakem:HakemliTür:Özgün MakaleISSN: 2146-9598