CANSEL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
CANSEL ARSLANOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/HAREKET VE ANTREMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/

DERSLER

DOKTORA

Dönem Ders Adı Dili Saat

YÜKSEK LİSANS

Dönem Ders Adı Dili Saat
2018-2019Çocuk ve Spor Türkçe 3
2018-2019Psikomotor Gelişim ve Öğrenme Türkçe 3
2013-2014Spor Eğitiminde Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
2015-2016Danışmanlık Türkçe 2
2014-2015Danışmanlık Türkçe 2
2015-2016Özel Alan Dersi Türkçe 8
2014-2015Seminer Türkçe 3
2014-2015Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemeleri Türkçe 3

LİSANS

Dönem Ders Adı Dili Saat
2018-2019Voleybol Uzmanlık 1 Türkçe 4
2018-2019Voleybol Türkçe 4
2018-2019Spor Masajı Türkçe 3
2018-2019Kadın ve Spor Türkçe 3
2018-2019Sporda Beceri Öğrenimi Türkçe 3
2018-2019Gelişim Öğrenme Türkçe 3
2017-2018Gelişim Öğrenme Türkçe 3
2016-2017Ritim Eğitim ve Dans Türkçe 4
2017-2018Beden Eğitimi Türkçe 2
2017-2018Psikomotor Gelişim Türkçe 3
2017-2018Step Aerobik Türkçe 4
2017-2018Voleybol Türkçe 4
2016-2017Beden Eğitimi ve Oyunla Öğretim Türkçe 4
2016-2017Beden Eğitimi Türkçe 2
2016-2017Gelişim ve Öğrenme Türkçe 3
2015-2016Okul Öncesi Eğitim Türkçe 2
2014-2015Spor Masajı Türkçe 5
2015-2016Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3
2013-2014Okul Deneyimi Türkçe 4
2013-2014Araştırma Proje II Türkçe 4
2014-2015Yüzme Eğitimi Türkçe 3
2014-2015Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3
2015-2016Beden Eğititmi ve Spor Bilimine Giriş Türkçe 3
2014-2015Step Aerobik Türkçe 5
2014-2015Araştırma Proje I Türkçe 4
2015-2016Spor Masajı Türkçe 4
2015-2016Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 4
2015-2016Step Aerobik Türkçe 5
2015-2016Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3
2016-2017Voleybol Türkçe 4
2013-2014Sporda Yetenek Seçimi Türkçe 3
2013-2014Masaj Eğitimi Türkçe 2
2013-2014Spor Yönetiminde Güncel Konular ve Gelişmeler Türkçe 3
2013-2014Okul Öncesi Eğitim Türkçe 2
2013-2014Step Aerobik Türkçe 5
2013-2014Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3
2013-2014Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş Türkçe 3