foto Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Özlem ALTUNÖZ Tel-Dahili : 271 57 85-4436
Bölüm : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks :
Anabilim Dalı : KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI ePosta : altunoz mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora 2007-2013
GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tez adı: Otel işletmelerinde müşteri odaklı marka denkliğinin müşteri sadakatine etkisi: Müşteri memnuniyeti ve güvenin aracı rolü  (2013)

Yüksek Lisans-Tezli 2004-2006
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Turizm işletmeleride ilişkisel pazarlama faaliyetleri: İstanbul'daki A grubu seyahat acentelerinde bir uygulama  (2006)

Lisans-Anadal 1999-2003
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK ÜNVANLAR

YARDIMCI DOÇENT    2013
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ    2007-2013
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ    2004-2007
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ

İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan    :    Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı    :    Turizm
Anahtar Kelime 1 : Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği
Anahtar Kelime 2 : Turizm İşletmeciliği Eğitimi

YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ALTUNÖZ Özlem, ARSLAN Ömer Emre, HASSAN Azize (2014). Turistlerin Yeşil Pazarlamaya Yönelik Görüşlerinin Demografik Değişkenler Kapsamında İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 43(1), 157-172.

2. ARSLANTÜRK Yalçın, ALTUNÖZ Özlem, ÇALIK Azade Özlem (2013). Turist Rehberliği Hizmet Kalitesi Ölçümü: SERVQUAL Yaklaşımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 107-118.

3. ALTUNÖZ Özlem, KOÇ Burcu, HASSAN Azize (2013). Turizm Eğitiminde Yeni Paradoks; Mantar Öğretim Elemanlarına Doğru. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (OÜSBAD), 1(1), 104-111.

4. ARSLANTÜRK Yalçın, ALTUNÖZ Özlem (2012). Practice-Trips: Efficiency and Quality Perceptions of Prospective Tour Guides. Journal of Social and Behavioral Sciences, 62, 832-836.

5. ARSLANTÜRK Yalçın, ALTUNÖZ Özlem (2012). Antecedents of Satisfaction in Guided Tours: An Introduction”, Journal of Social and Behavioral Sciences. Journal of Social and Behavioral Sciences, 62, 891-895.

6. KILIÇ Gonca, PELİT Elbeyi, ALTUNÖZ Özlem (2011). The Relationship between Managerial Ethics Perception and Professional Burnout Levels of Employee: A Comparative Study of Five-Star Hotels. Journal of Business Research , 3(1), 122-139.

7. HUSSEİN Azize, ÇALIK Azade Özlem, ALTUNÖZ Özlem, CÖMERT Menekşe, GÖKÇE Fikret (2009). The Opinions of Tourism Students on the Image of the Countries Sending Tourists to TURKEY. Academic Journal Management and Education, 5(1), 64-73.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. TUNÇSİPER Bedriye, TEMELOĞLU Erdem, ALTUNÖZ Özlem (2011). Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolünün Yerel Halkın Görüşleri Çerçevesinde Belirlenmesi: Ayvacık (Assos) Örneği. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(2), 93-114.

2. ANDARABİ Feriyal Farhadi, ALTUNÖZ Özlem, HASSAN Azize (2014). Cittaslow Şehirlerde Yerel Halkın Turizme Yaklaşımı; Seferihisar Örneği. Eko-Gastronomi Dergisi, 1(1), 77-94.

3. ALTUNÖZ Özlem, TIRIL Alpay, ARSLAN Ömer Emre (2014). Hamsilos Tabiat Parkı’nın Rekreasyon Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(1), 20-38.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. BİLİM Yasin, Şahin Nilüfer, ALTUNÖZ Özlem (2008). Turizm Ne Kadar Sürdürülebilir? Turizmin İklim Değişikliklerine Etkileri ve Ürün Geliştirme Yönünde Yeni Fikirler. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu(12), 476-485.

2. ARSLANTÜRK Yalçın, ALTUNÖZ Özlem, BÜLBÜL Sevil, GÜRAL Fulden (2013). İnanç Turizmi İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi. International Conference on Religious Tourism and Tolerance (RTT2013), 1245-1254.

3. HUSSEIN Azize, ÇALIK Azade Özlem, ALTUNÖZ Özlem, ÇİMEN Hürriyet (2009). The Evalutions of Tourism Education Students Relating to Bulgaria’s Image. Human Beings, Society, Intercultural Dialogue and Education at the Beginning of the 21st Century, 51-52.

4. KILIÇ Gonca, ALTUNÖZ Özlem (2008). The Managerial Ethics and The Job Burn-out on the Five Star Hotels: Comparative Research between Turkey and Italy. Uluslararası 21. Eben Yıllık Konferansı, 34-34.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

1. ÇALIK Azade Özlem, ALTUNÖZ Özlem, ARSLANTÜRK Yalçın (2013). Sürdürülebilir Kalkınmada Turizm Odaklı Çalışan İlçe: Nallıhan. The 8th International Congress on Turkish Culture: Cultural Heritage

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. ÖZTÜRK Yüksel, ALTUNÖZ Özlem (2009). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Tükenmişlik Sendromu. I0. Ulusal Turizm Kongresi, 651-661.

2. ARSLANTÜRK Yalçın, ALTUNÖZ Özlem, ÇALIK Azade Özlem (2012). Turist Rehberlerinin Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Analizi ile Ölçümü. 13. Ulusal Turizm Kongresi, 799-808.

3. ALTUNÖZ ÖZLEM (2008). Turizm İşletmelerinde İlişkisel Pazarlama Faaliyetleri; A Grubu Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama. IV. Lisans Üstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 1076-1079.

4. ALTUNÖZ ÖZLEM (2012). Otel İşletmelerinde Müşteri Odaklı Marka Denkliği ve Marka Sadakati. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

1. ALTUNÖZ ÖZLEM (2009). Çevre Sağlığı ve Hijyen. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Bilincini Oluşturma ve Yaygınlaştırma Seminerleri

2. ALTUNÖZ ÖZLEM (2009). Turizmde Sosyal Davranışlar (İletişim, Halkla İlişkiler, Mesleki Etik ve İmaj). Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Bilincini Oluşturma ve Yaygınlaştırma Seminerleri

3. ALTUNÖZ ÖZLEM (2009). Yerel Yönetimlerde Liderlik. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Bilincini Oluşturma ve Yaygınlaştırma Seminerleri

Editörlük:

1.Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gazi Üniversitesi-31.05.2013

PROJELER

Bursiyer
2008-2008    AB PROJESİ:Development of Thermal Tourism and Marketing Applications

ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR