foto Adı Soyadı : Prof.Dr. Nihat DALGIN Tel-Dahili : 271 53 23-
Bölüm : İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks :
Anabilim Dalı : İslam Hukuku ePosta : ndalgin mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

Arapça

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI 1990-1994        

Yüksek Lisans-Tezli    MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/HADİS ANABİLİM DALI 1988-1990        

Lisans-Anadal ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT BÖLÜMÜ/İLAHİYAT PR. 1982-1987       

AKADEMİK ÜNVANLAR

YARDIMCI DOÇENT    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI 1997-1999    

DOÇENT    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI 1999-2006    

PROFESÖR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI 2006     

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI 1993-1997   

İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan:İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı:İlahiyat
Anahtar Kelime 1 : İslam Hukuku

YÖNETİLEN TEZLER

Doktora    

1.     TEKİN ABDÜLKADİR, (2014). Süfyan es-Sevrî ve fıkıh ilmindeki yeri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2.     AK AYHAN, (2012). İslam hukukunda şer'îlik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

3.     BAYSA HÜSEYİN, (2011). Hukuk sosyolojisi açısından vahiy döneminde ticari hayat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

4.     ŞENOCAK İHSAN, (2011). İslâm Hukukunda örfün hükümlere etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

5.     ERKUŞ BURHAN, (2005). İslam Hukukunda hukuki işlemlerin şarta bağlılığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

6.     ERDEM MEHMET, (2001). İçtihat felsefesinin filolojik temelleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans    

7.     ÜNAL BÜŞRANUR, (2013). İslam kültüründe kadın-erkek diyaloğu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

8.     AŞAR BETÜL, (2011). İslam Hukuk tarihinde para vakıfları ve finansman kaynağı olarak kullanılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

9.     TEMİZ KEMAL, (2010). İslâm'da kumar yasağı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

10. YÜCEL YUSUF İBRAHİM, (2007). İslam Hukuk usulünde nehiy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

11. DEBEROĞLU AHMET, (2006). İbn Kayyım el-Cevziyye'nin İ'lâmü'l-Muvakkıîn isimli eserindeki hukukî görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

12. PEKDEMİR ŞEVKET, (2006). İslam özürlüler Hukuku, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

13. KAYIŞ İSMAİL, (2002). Evlenme engeli olması açısından süt akrabalığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ESERLER

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. DALGIN NİHAT (2011). Boşanma Fıkhı. Din ve Hayat (12), 111-115.

2. DALGIN NİHAT (2009). Aile Kurumunun Nikah Aşamasıyla İlgili Fıkhi Sorunları. İslamHukukuAraştırmaları (13), 35-50.

3. DALGIN NİHAT (2007). Özel Günlerindeki Kadınların İbadeti. İslamHukukuAraştırmaları (9), 379-414.

4. DALGIN NİHAT (2005). İslam Hukuku Açısından Boşanmanın Sonuçlarından Maddi Tazminat Üzerine Bir Değerlendirme. OMÜ İFD(18-19), 35-69.

5. DALGIN NİHAT (2005). Sosyal Güvenliğe Katkısı Bağlamında Karşılıklı Sigortalar. SigortaAraştırmaları (1), 45-59.

6. DALGIN NİHAT (2005). Kadın ve Erkeğin Şahitliği İle İlgili Naslardaki Düzenlemelerin İslam Hukukuna Yansımaları Üzerine Değerlendirme. Din Bilimleri (5/1), 7-38.

7. DALGIN NİHAT (2003). İslam Hukuku Açısından Karşılıklı Sigortalar. İslamiAraştırmalar (16/4), 615-629.

8. DALGIN NİHAT (2003). Zekat Hükümleri. OMÜ İFD(16 )

9. DALGIN NİHAT (2003). Değişim Stratejisi Açısından Hukuk ve İslam Hukuku. OMÜ İFD(16), 111-128.

10. DALGIN NİHAT (2003). İslam Hukuku Açısından Müslüman Bayanın Ehl-i Kitap Erkekle Evliliği. İslamHukukuAraştırmaları (2), 131-156.

11. DALGIN NİHAT (2003). Sosyal Değişim ve İslam Hukuku. Marife (3/2), 59

12. DALGIN NİHAT (1999). Temel Kaynaklar Işığında Düşünce Hürriyeti ve İrtidat Suçu. Makâlât (1)

13. DALGIN NİHAT (1999). İslam’da Mâlî Tâ’zir Cezası. OMÜ İFD(11), 313-334.

14. DALGIN NİHAT (1999). İslam Hukukuna Göre Satım Sözleşmesi Açısından Mal Kavramı. OMÜ İFD(11), 97-128.

15. DALGIN NİHAT (1998). Cezai Sorumlulukta Kasıt. OMÜ İFD(10), 207-248.

16. DALGIN NİHAT (1998). İslâm Ceza Hukukunda Mahkeme Kararı Sonrası Cezaların Düşmesi. OMÜ İFD(10), 171-206.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. DALGIN NİHAT (1996). Kaza, Hayat ve İşsizlik Sigortalarına Yeni BirYaklaşım. I. Uluslararası İslam Ticaret HukukununGünümüzdeki Meseleleri Kongresi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. DALGIN NİHAT (2009). Boşanma ile İlgili Dini Hükümlere Yeni Yaklaşım ve Yorumlar. Küreselleşen Dünyada Aile Kutlu Doğum 2009

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1. Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular-2 (2010)., DALGIN NİHAT, Etüt YayınlarıEtüt Yayınları, Sayfa Sayısı 632, ISBN:978-9944-152-95-2, Türkçe

2. Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular-1 (2007)., DALGIN NİHAT, Ensar YayınlarıEnsar Yayınları, Sayfa Sayısı 413, ISBN:978-9944-152-95-2, Türkçe

3. Kültürümüzü Şekillendiren Hadisler (2007)., DALGIN NİHAT, Etüt YayınlarıEtüt Yayınları, Sayfa Sayısı 332, ISBN:978-9944-5281-1-0, Türkçe

4. Müslüman Gayr-i Müslim Evliliği (2005)., DALGIN NİHAT, EtütEtüt, Sayfa Sayısı 301, ISBN:975821764, Türkçe

5. İslam Hukukuna Göre Boşama Yetkisi (2001)., DALGIN NİHAT, İFAVİFAV, Sayfa Sayısı 278, ISBN:975-548-167-2, Türkçe

6. İslam'da Tevbe ve Cezalara Etkisi (1999)., DALGIN NİHAT, Etüt YayınlarıEtüt Yayınları, Sayfa Sayısı 186, ISBN:975-8217-14-3, Türkçe

PROJELER

Araştırmacı                        
2008-2010    Faiz Yasağına Farklı Yaklaşımlar Faiz Yasağı

ÜYELİKLER

Yönetim Kurulu Üyesi                            
İlahiyat Fakültesi Eğitim ve Araştırma Derneği/SAMSUN  , 2013
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi  , 2009

ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR