foto Adı Soyadı : Doç.Dr. Muhitdin YILMAZ Tel-Dahili : -
Bölüm : Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi : Biyomühendislik  Faks :
Anabilim Dalı : ePosta : myilmaz mail
Oda No : 4386
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 

Lisans  Biyoloji İnönü  Üniversitesi 1995

Y. Lisans zooloji İnönü  Üniversitesi 1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Hidrobiyoloji İnönü  Üniversitesi 2002

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

1995- Kafkas Üniversitesi, Araş.Gör.

2002-İnönü Üniversitesi, Araş.Gör.Dr.

2004- Kafkas Üniversitesi, Yrd.Doç.Dr.

2013- Kafkas Üviversitesi, Doç.Dr.

2015- Sinop Üniversitesi, Doç.Dr.

 

İDARİ GÖREVLER

Kafkas Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Müd. Yrd. 2010.

Kafkas Üniv. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurucu Dekan Yrd. 2011-2012.

Kafkas Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Müd. Yrd. 20122015.

Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik Bölüm Başkanlığı (2015-Devam Ediyor).

Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Senato Temsilci Üyeliği(2015-Devam ediyor).

DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN
YÖNETİLEN TEZLER

1. İLDEŞ, E. Kars Çayı’nda Yaşayan Orthrias angorae bureschi ve Orthrias panthera’nın Sarkoplazmik Proteinlerinin Sodyum Dodesil Sülfat-Poliakrilamid Jel Elektroforeziyle Taksonomik Yönden İncelenmesi. Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. 2006.

2. TANRIKULU, D. Kura-Aras Havzası’nda Bulunan Çöpçü Balığı’nda (Orthrias panthera, Heckel 1843) Karyotip Analizi. Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. 2008.

3. ERDOĞAN, B. Kars Çayı’nda Yaşayan Capoeta capoeta capoeta (L, 1758) Bireylerinin Karaciğer, solungaç, Bağırsak Dokuları Üzerine Civa II Klorürün Etkisinin Histopatolojik Yöntemlerle İncelenmesi. Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. 2009.

4. GÖĞTEPE, S. Alüminyum Zehirlenmesinin Capoeta capoeta capoeta’nın Serum Proteinleri ve Solungaç Histopatolojisi Üzerine Etkileri.  Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. 2010.

5. VURAL, S. Azotlu Gübrenin Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772)’nin Karaciğer, Bağırsak, Solungaç, Böbrek Histopatolojisi ve Serum Proteinleri Üzerine Etkileri. Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. 2011.

6. ÖZGÜR, E. Tebuconazole (Fungusit)’nin Cyprinus carpio L., 1758un Karaciğer, Solungaç, Böbrek ve Bağırsak Histopatolojisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. 2013.

7. TANRIVERDİ, E. Dimethoate Uygulanan Capoeta capoeta (GULDENSTAEDT 1773)’ nın Bazı Doku Histopatolojisi Ve Serum Proteinleri Üzerine Askorbik Asit’i Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi. KAÜ, Fen Bil. Enst. 2014.

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

A1. KALKAN, E., YILMAZ, M., ERDEMLİ, A.Ü. Some Biological Properties of Leuciscus cephalus (L., 1758) Population Living in Karakaya Dam Lake at Malatya, Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 29, 49-58. 2005.(SCİ)

A2. YILMAZ, M., ÇİĞREMİŞ, Y., TÜRKÖZ, Y., VE GAFFAROĞLU, M. A Taxonomic Study on Orthrias insignis euphraticus (Banarescu and Nalbant, 1964) ve Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843) by Sarcoplasmic Protein Electrophoresis. Gazi Univ. Journal of Science.18(1);61-68. 2005.

A3. YILMAZ, M. Study on Haemoglobins of Cyprinidae fishes by Gel Electrophoresis. Indian Veterinary Journal. 83, 837-839. 2006. (2010 yılına Kadar SCİ kapsamında).

A4. YILMAZ, M and ERDEMLİ, A.Ü. An Electrophoretic Taxonomic Study on The Hemoglobins of Cyprinid Fish. Indian Veterinary Journal. 84, 531-532. 2007. (DOKTORA) (2010 yılına Kadar SCİ kapsamında).

A5. YILMAZ, M., YILMAZ, H.R VE ALAS, A. An Electrophoretic Taxonomic Study on Serum Proteins of Acanthobrama marmid, Leuciscus cephalus, and Chondrostoma regium. EurAsia J Biosci., 3, 22-27. 2007.

A6. YILMAZ, M., ERSAN, Y., KARAMAN, M., ÖZEN, H., KOÇ, E., NECEFOĞLU, H. Toxic Effects of Cobalt Parahydroxybenzoate on Tissue Histopathology and Serum Proteins in Capoeta capoeta capoeta. Fresenius Environmental Bulletin. (17):9a, 1322-1327. 2008.(SCİ)

A7. SOLAK, K., ALAŞ, A., YILMAZ, M., ÖKTENER, A. Biometry of the Fishes Barbus plebejus and Barbus capito from Çoruh Basin, Turkey. International Journal of Tropical Biology and Conservation / Revista de Biologia Tropical. 57 (1-2): 159-165, 2009. (SCİ)

A8. ALAŞ, A., ÖKTENER, A., YILMAZ, M. Gnathia sp. (Gnathiidae) Infestations on Marine Fish Species from Turkey. Kafkas Univ. Veteriner Fakültesi Dergisi, 15 (2): 201-204, 2009. (SCİ)

A9. GAFFAROĞLU, M., YILMAZ, M., YILMAZ, M. Karyotype of Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel 1846) (Pisces, Cyprinidae) in Kızılırmak River, Turkey. Kafkas Univ. Veteriner Fakültesi Dergisi, 15 (3): 407-409, 2009..(SCİ)

A10. ALAŞ, A., ALTINDAĞ, A., YILMAZ, M., KIRPIK, MA., AK, A. Feeding Habits of Tench (Tinca tinca L., 1758) in Beyşehir Lake (TURKEY). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 1-2 (2010) DOI: 10.4194/trjfas.2010.0205. (SCİ)

A.11. BAYRAM, Y., YILMAZ, M., ERSAN, Y., KOÇ, E., BAYSAL, A. Toxic Effects of Cobalt II Chloride on Some Tissue Histopathology and Serum Proteins in Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt 1772). Kafkas Vet Fak Derg, 16 (Suppl-B): S259-S263, 2010.

A.12. YILMAZ, M., ERSAN, Y., KOÇ, E., ÖZEN, H., KARAMAN. Toxic Effects of Cadmium Sulphate on Tissue Histopathology and Serum Protein Expression in European chub, Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758). Kafkas Vet Fak Derg, 17 (Suppl A): S131-S135, 2011. (SCİ)

A.13. YILMAZ, M., KARAPEHLİVAN, M., KAYA, İ. Effects of Zinc Sulphate on Transcaucasian Barb, (Capoeta capoeta [Guldenstaedt, 1773]) Plasma Nitric Oxide, Malondialdehyde and Total Sialic Acid Levels. Kafkas Vet Fak Derg, 18(1): 61-64, 2012.

A.14. KAYA, İ., KARAPEHLİVAN, M., YILMAZ, M., ERSAN, Y and KOÇ, E. Investigation of Effects on Plasma Nitic Oxide, Malodialdehide and Total Sialic Acid levels of Glyphosate in Kars Creek Transcaucasian (Capoeta Capoeta Guldenstaedt, 1773]) in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 21(1a): 123-126. 2012.

A.15. Koç, E., Yılmaz, M., Ersan, Y., Alaş, A. Investigation of Effects of Hexavalent Chromium by Histopathological and Electrophoretic Methods on Capoeta capoeta Guldenstaedt 1773) and Squalius cephalus (Linnaeus 1758). Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 19 (6): 979-984, DOI: 10.9775/kvfd.2013.9210. (2013).

A.16. İnan Kaya, Muhitdin Yılmaz, Evren Koç, Haci Ahmet Deveci, Yusuf Ersan, Mahmut Karapehlivan. Tebukonazol (Fungisit) Uygulanan Cyprinus carpio (L. 1758)’da Serum Total Antioksidan, Oksidan ve Sialik Asit Düzeylerinin İncelenmesi. Journal of FisheriesSciences.com, 8(3): 214-219. (2014).

A.17. Basaran KARADEMİR, Evren KOÇ, Yusuf ERSAN, Muhitdin YILMAZ, Hamit USLU. The Effect of Copper (II) Sulphate Toxication on The Liver Histopathology, Liver Protein Electrophoresis and Plasma Biochemistry of Mice (Mus musculus) . Van Veterinary Journal. 26(1):25-30, 2015.

A.18. Haci Ahmet Deveci, İnan Kaya, Muhitdin Yılmaz, Mahmut Karapehlivan. Effect of Zinc Sulphate on the Levels of Plasma Paraoxonase Activity, Total Oxidant and High Density Lipoprotein of Transcaucasian Barb (Capoeta capoeta [Guldenstaedt, 1773]). Fresenius Environmental Bulletin,24(9):2732-2735. 2015.

A.19. Özkan, MÖ, Yılmaz M, Taşçı, GT. Infections of Ligula intestinalis on Freswater Fish in Kars Plateau of North-Eastern Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Parasitology. 39: 218-221.2015.

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. ÇİĞREMİŞ, Y., GAFFAROĞLU, M., ERDOĞAN, K., TÜRKÖZ, Y., YÜKSEL, E., YILMAZ, M., YILMAZ, HR. Tekstil Fabrikası Atığının Cyprinion macrostomus, Karaciğer, Böbrek ve Kan Dokusuna Olan Biyokimyasal, Histopatolojik ve Genotoksik Etkisi. Sakarya Üniv. Fen Bil. Derg. 7(1). 230-235. 2003.

D2. ÇİĞREMİŞ, Y., ÖZUĞURLU, F., TÜRKÖZ, Y., YÜKSEL, E., GAFFAROĞLU, M., YILMAZ, M. Uzun Süreli Sigara Kullanımın Eritrosit Antioksidan Düzeylerine Etkisi. S.D.Ü. Fen Bil. Derg. 6-3. 2002. 141-147.

D3. YILMAZ, M., TÜRKÖZ, Y., ERDEMLİ, A.Ü., KALKAN, E., ÇİĞREMİŞ, Y. Karakaya Baraj Gölü Bazı Balıklarının Kan Serum Proteinlerinin Elektroforetik Modelleri Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. Selçuk Üniv. Vet. Bil. Derg. 16, 2: 89-92. 2000.

D4. YILMAZ, M., AYAZ, M. Serum Protein Elektroforezi ile Carassius carassius, Capoeta capoeta capoeta ve Siluris glanis Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. Türk Sucul Yaşam Der., 5-8, 784-787. 2007.

D5. YILMAZ, M., TÜRKÖZ, Y. Capoeta capoeta umbla ve Acanthobrama marmid’in Hemoglobin Altüniteleri Üzerine Yaşa Bağlı Elektroforetik Değişiklikler. Kafkas Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(1): 30-33. 2008.(DOKTORA).

D6. YILMAZ, M., ILDES, E., ALAS, A., KOÇ, E. Kars Çayı’nda Yaşayan Bazı Balithorid ve Cobitid Balıkların Sarkoplazmik Proteinleri Üzerine Elektroforetik Taksonomik Bir Çalışma. Kafkas Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(2): 69-74. 2008.

D.7. Bilgehan ERDOĞAN, Muhitdin YILMAZ, Yusuf ERSAN, Evren KOÇ, Toxic Effects of Mercury II Chloride on Some Tissue Histopathology in Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt 1772). Kaf. Üniv. Fen Bil. Enst. Derg. 3(2). 11-18. 2010.

D.8. Muhitdin Yılmaz, Seda Vural, Evren Koç, Yusuf Ersan, Toxic Effects of Nitrogen Fertilizer on Serum Proteins and Tissue Histopathology in Transcaucasian Barb, Capoeta capoeta (GULDENSTTEADT 1773). Caucasian Journal of Science, 1(1). 26-36. 2014.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

B1. ALAŞ, A., ALTINDAĞ, A., YILMAZ, M., KIRPIK, MA., AK, A. Feeding Habits of Tench (Tinca tinca L., 1758) in Beyşehir Lake (TURKEY). 9. International Fish Biology Congress, 5-9 Temmuz, 2010.

B2. SOLAK, K., ALAŞ, A., YILMAZ, M., ÖKTENER, A. Biometry of the Fishes Barbus plebejus and Barbus capito from Çoruh Basin, Turkey. 9. International Fish Biology Congress, 5-9 Temmuz, 2010.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

E1. KALKAN, E., ERDEMLİ, A.Ü.,YILMAZ, M. Karakaya Baraj Gölünde (Malatya) Yaşayan Capoeta trutta (Heckel,1843)’ nın Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, ANKARA

E2.YILMAZ, M., TÜRKÖZ, Y., ERDEMLİ, A.Ü., KALKAN, E.,ÇİĞREMİŞ, Y. Karakaya Baraj Gölü Bazı Balıklarının Kan Serum Proteinlerinin Elektroforetik Modelleri Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, ANKARA

E3. YILMAZ, H.R., YILMAZ, M., TÜRKÖZ, Y., YÜKSEL, E., ERDOĞAN, K., ÇİĞREMİŞ, Y., GAFFAROĞLU, M. Cyprinidae Familyasına Ait Leuciscus cephalus ve Acanthobrama marmid’in Serum Proteinlerindeki Yaşa Bağlı Elektroforetik Değişiklikler. XVI. Ulusal Biyoloji Kong. 4-7 Eylül. Malatya. 2002.

E4. GAFFAROĞLU, M., ÇİĞREMİŞ, Y., ERDOĞAN, K., TÜRKÖZ, Y., YÜKSEL, E., YILMAZ, M., YILMAZ, H.R. Cyprinion macrostomus Böbrek ve Beyin Dokusuna Tekstil Fabrikası Atığının Biyokimyasal ve Sitogenetik Etkileri. XVI. Ulusal Biyoloji Kong. 4-7 Eylül. Malatya. 2002.

E5. GAFFAROĞLU, M., ÇİĞREMİŞ, Y., YÜKSEL, E., ERDOĞAN, K., YILMAZ, M., YILMAZ. H.R. Spermophilus (Mammalia:Rodentia) Cinsinin Nukleolus Organizatör Bölgesi. XVI. Ulusal Biyoloji Kong. 4-7 Eylül. Malatya. 2002.

E6.ÇİĞREMİŞ, Y., GAFFAROĞLU, M., ERDOĞAN, K., TÜRKÖZ, Y., YÜKSEL, E., YILMAZ, M., YILMAZ, H.R. Arıtılmamış Tekstil Fabrikası Atığının Beni Balığı (Cyprinion macrostomus) karaciğerinde Biyokimyasal ve Histolojik Etkileri ile Kan Dokusunda Genotoksik Etkisinin Araştırılması. XVI. Ulusal Biyoloji Kong. 4-7 Eylül. Malatya. 2002.

E7. YILMAZ, M., YILMAZ, H.R., TÜRKÖZ, Y., ERDEMLİ, A.Ü., ÇİĞREMİŞ, Y., GAFFAROĞLU, M., ERDOĞAN, K. Cyprinidae Familyasına Ait Leuciscus cephalus, Acanthobrama marmid ve Chondrostoma regium’un Serum Proteinlerinin Nativ ve Multiple Formlarının Elektroforetik Olarak İncelenmesi. XVI. Ulusal Biyoloji Kong. 4-7 Eylül. Malatya. 2002.

E8. KALKAN, E., YILMAZ, M., ERDEMLİ.A.Ü. Karakaya Baraj Gölü (Malatya)’nde yaşayan Leuciscus cephalus (l., 1758)’un Bazı Biyolojik Özellikleri. XVI. Ulusal Biyoloji Kong. 4-7 Eylül. Malatya. 2002.

E9. YILMAZ, M., YILMAZ, H.R., TÜRKÖZ, Y., ERDEMLİ, A.Ü. Barbus rajanorum mystaceus’un Hemoglobinleri. Ulusal Biyoloji Kong. 4-7 Eylül. Malatya. 2002.

E10. YILMAZ, M., YILMAZ, H.R., TÜRKÖZ, Y., ERDEMLİ, A.Ü., GAFFAROĞLU, M., ERDOĞAN, K., ÇİĞREMİŞ, Y. Cyprinidae Familyasına Ait Leuciscus cephalus, Acanthobrama marmid ve Chondrostoma regium’un Serum Proteinlerinin Elektroforetik ve Taksonomik Olarak İncelenmesi. Ulusal Biyoloji Kong. 4-7 Eylül. Malatya. 2002.

E11. YILMAZ, H.R., YILMAZ, M., TÜRKÖZ, Y., YÜKSEL, E. Chondrostoma regium’un Elektroforetik Olarak Hemoglobinleri. Ulusal Biyoloji Kong. 4-7 Eylül. Malatya. 2002.

E12. YILMAZ, M, TÜRKÖZ,Y, ERDEMLİ, A.Ü. Capoeta trutta, Capoeta capoeta umbla, Leuciscus cephalus orientalis ve Acanthobrama marmid’lerin Nativ Hemoglobinleri Üzerine Elektroforetik olarak Taksonomik Bir Çalışma. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004. KARS.

E13. YILMAZ, M., ERDEMLİ, A.Ü., TÜRKÖZ,Y. Capoeta umbla, Leuciscus cephalus orientalis ve Acanthobrama marmid’in Hemoglobin Subünitelerindeki Yaşa Bağlı Elektroforetik Değişiklikler. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004. KARS.

E14. YILMAZ, M., AYAZ, M. Serum Protein Elektroforezi ile Carassius carassius, Capoeta capoeta capoeta ve Siluris glanis Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. Ulusal Su Günleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005. TRABZON.

E15. YILMAZ, M., İLDEŞ, E., TANRIKULU, D. ve KOÇ, E. Kars çayı’nda Yaşayan Orthrias angorae bureschi ve Orthrias panthera’nın Sarkoplazmik Proteinlerinin Sodyum Dodesil Sülfat- Poliakrilamid Jel Elektroforeziyle Taksonomik Yönden İncelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006. AYDIN.

E16. YILMAZ, M., ERSAN, Y., ALAŞ, A., KARAMAN, M., ÖZEN, H., KOÇ, E., NECEFOĞLU, H., SOLAK, K. Kobalt Parahidroksibenzoat’ın Capoeta capoeta capoeta Karaciğer ve Serum Proteinleri Üzerine Histopatolojik ve Elektroforetik Etkisi. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül, 2007. MALATYA.

E17. KOÇ, E., ERSAN, Y., YILMAZ, M., NECEFOĞLU, H., ÖZEN, H., KARAMAN, M., ÇİFTÇİ, Ü., BAYAZIT, C., ÇELEBİ, K. Bakır (II) Sülfat'ın Ergin Farelerin (Mus musculus var. albinos) Karaciğer Histopatolojisi ve Proteinleri Üzerine Etkisi. Uluslar arası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, s.68. 20-23 Mayıs, 2008. ADANA.

E18. KOÇ, E., ERSAN, Y., YILMAZ, M., NECEFOĞLU, H., BOZUKLUHAN, Ö.F., DOĞAN, O., KARAMAN, M., ÖZEN, H. Kobalt (II) Klorid Hekzahidrat'ın Ergin Farelerin (Mus musculus var. albinos) Karaciğer Histopatolojisi ile Serum ve Karaciğer Proteinleri Üzerine Etkileri. Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, s.69. 20-23 Mayıs, 2008. ADANA.

E19. TANRIKULU, D., GÜL, S., NUR, G., YILMAZ, M. Kura-Aras Havzasında Bulunan Orthrias panthera (Heckel, 1843)’da Karyotip Analizi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s.617-618. 23 - 27 Haziran, 2008. TRABZON.

E20. KOC, E., ERSAN, Y., YILMAZ, M., KARAMAN, M., ÖZEN, H., BAYRAM, Y., BOZUKLUHAN, Ö.F., ÇİFTÇİ, Ü. Kadmiyum Sülfat'ın Fare Serum Proteinleri İle Karaciğer ve Böbrek Histopatolojisi Üzerine Etkilerin Araştırılması. 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Atatürk Üniversitesi, s. 69. 6-10 Ekim, 2008. ERZURUM.

E21. BAYRAM, Y., ERSAN, Y., YILMAZ, M., ÖZEN, H., KARAMAN, M., KOÇ, E., USLU, H. Kadmiyum Sülfat'ın Leuciscus cephalus (L. 1758) Üzerine Etkilerinin Elektroforetik ve Histopatolojik Yöntemlerle Araştırılması. 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Atatürk Üniversitesi, s. 92. 6-10 Ekim, 2008. Erzurum.

E22. KOÇ, E., ERSAN, Y., YILMAZ, M., BAYRAM, Y., MUTLU, N. Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772)’da Kadmiyum Toksikasyonuna Karşı E Vitamininin Koruyucu Rolünün Elektroforetik Olarak Araştırılması. 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gazi Üniversitesi, s. 128. 30 Eylül-3 Ekim, 2009. Ankara.

E23. KOÇ E., ERSANY., YILMAZ M., BAYRAM Y., MUTLU N., BOZUKLUHAN ÖF., ALAŞ A. Farklı Sürelerdeki Potasyum Dikromat Uygulamasının Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772) ve Leuciscus cephalus (L., 1758) Üzerine Etkisinin Elektroforetik Olarak İncelenmesi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, s. 204. 7-10 Ekim, 2009. Nevşehir.

E24. BAYRAM Y., BAYSAL A., YILMAZ M., ERSAN Y., KOÇ E. Kars Çayı’nda Yaşayan Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt 1772) Bireyleri Üzerine Kobalt(II) Klorür Hekzahidrat’ın Etkilerinin Elektroforetik ve Histopatolojik Yöntemlerle İncelenmesi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, s. 44. 7-10 Ekim, 2009. Nevşehir.

E.25. M. Özkan ASLAN, Muhittin YILMAZ, Gencay T. TAŞCI. Kars Çayı Balıklarında Ligula İntestinalis enfeksiyonları. 17. ulusal Parazitoloji kongresi. 4-10 Eylül. p. 294. 2011.

E.26. YILMAZ, M., KARAPEHLİVAN, M., KAYA, İ., Çinkonun Capoeta capoeta capoeta plazma Nikrik oksit, Malondialdehit ve Serum Total sialik Asit Düzeyleri Üzerine Etkisi. FABA2011 Sempozyomu. 7-9 Eylül 2011. p.75. SAMSUN.

E27. KAYA, İ., PEHLİVAN, M., YILMAZ, M., ERSAN., Y., KOÇ, E. Kars Çayı Siraz Balıklarında (Capoeta capoeta capoeta Guldensteadt 1772) Glifosatın Plazma nitrik Oksit, Malondialdehit ve Total sialik Asit Düzeyleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. 5. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya kong. p. 133. AYDIN. 2011.

E.28. YILMAZ, M., VURAL, S. Azotlu Gübrenin Capoeta capoeta capoeta (Guldenstteadt 1772)'nin Karaciğer, Bağırsak, Solungaç, Böbrek Histopatolojisi ve Serum Proteinleri Üzerine Etkileri. Ekoloji 2012, 3-5 Mayıs, p.219, Kilis.2012.

E.29. KOÇ, E., YILMAZ, M., ERSAN, Y., ALAŞ, A. Potasyum Dikromat Uygulamasının Capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1773) ve Squalius cephalus (Linneaus, 1758) Üzerine Histopatolojik Etkisi. Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, s. 36. 21-24 Kasım, Eskişehir. 2012.

E.30. YILMAZ, M., GÖĞTEPE, S., KOÇ, E., ERSAN, Y. Alüminyum Klorür’ün Capoeta capoeta (Guldenstaedt 1773)’nın Serum Proteinleri ve Solungaç Histopatolojisi Üzerine Etkileri. Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, s. 169. 21-24 Kasım, Eskişehir. 2012.

E.31. ÖZGÜR, E., YILMAZ, M., KOÇ, E., ERSAN, Y. Tebuconazole (Fungusit)’nin Cyprinus carpio L., 1758’un Karaciğer, Solungaç, Böbrek ve Bağırsak Histopatolojisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Ekoloji 2013 sempozyumu, 2-4 Mayıs, p, 71, Tekirdağ. 2013.

E.32. KAYA, İ., YILMAZ, M., KOÇ, E., DEVECİ, H.A., ERSAN, Y., KARAPEHLİVAN, M. Tebukonazol (Fungusit) Uygulanan Cyprinus carpio (L. 1758)'da Serum Total Antiksidan, Oksidan ve Sialik Asit Düzeylerinin İncelenmesi. Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, s. 149-150. 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. 2013.

E.33. DEVECİ, H.A., KAYA, İ., YILMAZ, M., KARAPEHLİVAN, M. Siraz Balığı (Capoeta capoeta Guldensteadt, 1773) Plazma Paraoksonaz Aktivitesi, Total Oksidan ve Yüksek Dansiteli Lipoprotein Seviyeleri Üzerine Çinko Sülfat’ın Etkisi. Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. 2013.

E.34. DEVECİ, H.A., KAYA, İ., KARAPEHLİVAN, M., YILMAZ, M. Kars Çayı Siraz Balıklarında (Capoeta capoeta Guldensteadt 1773) Glifosat (Herbisit)’in Serum Paraoksonaz Aktivitesi, Yüksek Dansiteli Lipoprotein, Total Antioksidan ve Oksidan Seviyeleri Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, 25-27 Haziran, Kars, s, 132, 2013.

E35. DEVECİ, H.A., KAYA, İ., KARAPEHLİVAN, M., YILMAZ, M. Cyprinus carpio (L. 1758)’da Tebuconazol (Fungusit)’un Serum HDL, AST, ALT ve PON1 Aktivitesi Düzeyleri Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, 25-27 Haziran, Kars, s, 134, 2013.

E36. YILMAZ, M., KAYA, İ., KOÇ, E., TANRIVERDİ, E. Dimethoat Uygulanan Capoeta capoeta [Guldenstaedt, 1773]’da Total Antioksidan, Oksidan ve Sialik Asit Düzeyleri Üzerine Askorbik Asit’in Etkisinin Araştırılması. 22. Biyoloji Kong. 23-27 Haziran, Eskişehir, 2014.

E.37. Muhitdin YILMAZ, Onur ATAKİŞİ, Ahmet HARMANKAYA, Yusuf ERSAN, Musa KARAMAN,Evren KOÇ, Mehmet ÇİTİL, A. Ümit ERDEMLİ. Capoeta capoeta’larda Asetat Toksisitesine Karşı L-Karnitinin Koruyucu Etkileri. VI. Ekoloji Kongresi9-12 Mayıs, Sinop, 2015.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C2. Muhittin YILMAZ, Cem OZIC, Ilhami GOK: Principles of nucleic acid separation by agarose gel electrophoresis. Gel Electrophoresis: Principles and Basics. Editor Sameh Magdeldin, (ISBN) 978-953-51-0458-2, pages,33-40, April, 2012.

Editörlük:

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü 2010.

Yayın Hakemliği:

Biological Trace Element Research(SCİ)

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (SCİ)

Asian Fisheries Science Journal (Uluslararası)

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi)

Karaelmas Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi)

Journal of Agricultural Science and Technology (Uluslararası Dergi)

The African journal of Agricultural Research (SCI)

Herald Journal of Agricultural and Food Science Research

Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences

Journal of Reearch in Environmental science and Toxicology

American Journal of Life Sciences

Advances in Biochemistry

American Journal of Bioscience

Global Journal of Environmental Science and Technology

Merit Research Journal of Environmental Science and Toxicology

Anadolu Doğa Bilimleri dergisi

PROJELER

 

1.ERDEMLİ, A.Ü., YILMAZ, M. Cyprinidae Familyasına Ait Capoeta trutta, Capoeta capoeta umbla, Leuciscus cephalus orientalis ve Acanthobrama marmid Balıklarının Hemoglobin, İzohemoglobin Tipleri ve Taksonomik Yönden İncelenmesi. Proje No: 2001-67, İnönü Üniversitesi Araştırma Fonu.

2. YILMAZ, M., İLDEŞ, E. Kars Çayı’nda Yaşayan Orthrias tigris, Orthrias angorae bureschi, Orthrias panthera (BALITORIDAE) ve Cobitis taenia (COBITIDAE) Türlerinin Sarkoplazmik Proteinlerinin Sodyum Dodesil Sülfat- Poliakrilamid Jel Elektroforezi (SDS-PAGE) ile Taksonomik Yönden İncelenmesi (TÜBİTAK projesi-2006).

3. YILMAZ, M., ERSAN, Y., KOÇ, E., ALAŞ, A. Capoeta capoeta capoeta (Guldenstteadt 1772) ve Leuciscus cephalus (L. 1758) Üzerine Potasyum dikromat’ın Etkisinin Histopatolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması. Kafkas Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2010.

4. YILMAZ, M., VURAL, S. Azotlu gübrenin Capoeta capoeta capoeta (Guldensteadt 1772)’nın karaciğer, bağırsak, solungaç, böbrek histopatolojisi ve serum proteinleri üzerine etkileri. Kafkas Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2011.

5. YILMAZ, M, ATAKİŞİ, O., ÇİTİL, M., ERSAN, E., KARAMAN, M., ŞENER, M., KOÇ, E. Capoeta capoeta capoeta (Guldensteadt, 1772)'larda Kurşun Asetat toksisitesine karşı L-Karnitinin Koruyucu Etkileri. Kafkas Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2011.

6. YILMAZ, M., ÖZDEMİR, K. Kars İli İçme Sularının Mikrobiyolojik ve Fiziko-Kimyasal Analizi. Kafkas Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2014 (Devam ediyor).

 

ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR