foto Adı Soyadı : Doç.Dr. Mehmet Emin ERDEM Tel-Dahili : 287 62 65-3222
Bölüm : Su Ürünleri Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks :
Anabilim Dalı : İşleme Teknolojisi ePosta : merdem mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora    SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2001-2006        

Yüksek Lisans-Tezli    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1996-2000    
Tez adı: Hamsi ve mezgit balıklarının buz ile muamele edilip buzdolabında saklanmasının kalite üzerine etkisi açısından geleneksel yöntemle karşılaştırılması  (2000)

AKADEMİK ÜNVANLAR

DOÇENT SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 2011

İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan    :    Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı    :    Su Ürünleri
Anahtar Kelime 1 : Biyokimya
Anahtar Kelime 2 : Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Anahtar Kelime 3 : İşleme Teknolojileri

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans  
     
1.KESKİN İRFAN, (2013). Strech film ve vakum paket ile paketlenerek buzdolabı koşullarında (4oC) muhafaza edilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) pastırmasının kalite değişimlerinin karşılaştırılması, Sinop Üniversitesi

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

1.turan h, kaya y, m. emin erdem (2011). Proximate Composition, Cholesterol, and Fatty Acid Content of Brown Shrimp (Crangon crangon L. 1758) from Sinop Region, Black Sea. 20:100–107.. Journal of Aquatic Food Product Technology,, 20, 100-107., Atıf Sayısı: 1

2.m. emin erdem, ferhat kalaycı, duyar, necati samsun (2009). Determination of the Shelf Life and Biochemical Composition of Atlantic Bonito (Sarda Sarda) Caught by Different Fishing Gears.. Journal of Muscle Food,, 20, 242-253.

3.m. emin erdem, nihat kahveci, nilgün kaba (2009). Effects of Organic and Synthetic Carotenoids on the Sensory Quality and Chemical Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, W. 1792).. Journal of Animal and Veterinary Advances,, 8(1), 33-38.

4.yalçın kaya, hülya turan, m. emin erdem (2009). Determination of Nutritional Quality of Warty Crab (Eriphia verrucosa Forsskal, 1775).. Journal of Animal and Veterinary Advances, , 8(1), 120-124.

5.m. emin erdem, birol baki, serap samsun (2009). Fatty Acid and Amino Acid Compositions of Cultured and Wild Sea Bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) from Different Regions in Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances,. labrax L., 1758) from Different Regions in Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances,, 8(10), 1959-1963.

6.yalçın kaya, m. emin erdem (2008). Seasonal comparison of wild and farmed brown trout (Salmo trutta forma fario L., 1758): crude lipid, gonadosomatic index and fatty acids.. International Journal of Food Sciences and Nutrition,, 1

7.h.avni duyar, m. emin erdem, necati samsun, ferhat kalaycı (2008). Duyar, H.A., Erdem, M.E., Samsun, S., Kalaycı, F., 2008. The Effects of the Different Woods on Hot-Smoking Vacuum Packed Atlantic Bonito (Sadra sadra) Stored at 4oC.. Journal of Animal and Veterinary Advances,, 7(9), Atıf Sayısı: 1

8.yalçın kaya, hülya turan, m. emin erdem (2007). Fatty acid and amino acid composition of raw and hot smoked sturgeon (Huso huso, L. 1758),. International Journal of Food Sciences and Nutrition,

9.sevim köse, m. emin erdem (2004). .An Investigation of Quality Changes in Anchovy (Engraulis encrasicolus, L. 1758) Stored at Different Temperatures.. Turk J. Vet. Anim. Sci., 28, Atıf Sayısı: 3

10.sevim köse, m. emin erdem (2001). Quality Changes of Whiting (Merlangius merlangus euxinus, N.1840) Stored at Ambient and Refrigerated Temperatures. Vol. 1, 59-65, Trabzon, TURKEY. T. J. of Fisheries and Aquatic Science,, 1

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. m. emin erdem, serkan koray, vedat tan, can bulut, irfan keskin (2011). The Determination of Quality Changes of Vacuum-Packaged Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Surimi Kept in Refrigerator.4 (1): 85-90,. Research Journal of Biology Sciences , 4(1), 85-90.

2. turan, kaya, m. emin erdem, sönmez, kodalak, erkoyuncu (2006). Donmuş Alabalıkların Kalitesi Üzerine Farklı Çözdürme Koşullarının Etkisi. 20; 21.32.. İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Dergisi,, 20, 21-32.

3. m. emin erdem, ferhat kalaycı, necati samsun (2006). Sinop Kıyılarında Avlanan Kefal (Mugil so-iuy, Basillevsky) Filetolarında Besin İçeriklerinin Dağılımı. (1/3); 421-424.. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 1(3), 421-424.

4. serap samsun, m. emin erdem, necati samsun (2006). Mezgit (Gadus melangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. 18 (2); 165-170.. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. , 18(2), 165-170.

5. m. emin erdem, sabri bilgin, emre çağlak (2005). Tuzlama ve Marinasyon Yöntemleri ile İşlenmiş İstavrit Balığının (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Muhafazası Sırasında Kalite Değişimleri. 20 (3), 1-6.. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,, 20(3), 1-6.

6. kaya, duyar, m. emin erdem (2014). Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı İçin Önemi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 21, (3-4), 365-370.. ege ün. su ürünleri dergisi, 21(3), 365-370.

7. sabri bilgin, m. emin erdem, duyar (2005). Pişmiş ve Çiğ Olarak Buzdolabı Sıcaklığında Muhafaza Edilen Kahverengi Karidesin (Crangon crangon Linnaeus, 1758) Kimyasal Kalite Değişimleri.18 (2); 171-179.. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. , 18(2), 171-179.

8. m. emin erdem, bilgin (2004). Pişmiş ve Çiğ Olarak Buzdolabı Sıcaklığında Muhafaza Edilen (Palaemon andspersus Ratke, 1987)’in Kalitesinde Meydana Gelen Değişimler Üzerine Araştırmalar. 16 (4), 687-694.. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, , 16(4), 687-694.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.Keskin İ., Gargacı A., Tunçtaş N., Yavuz F., Erdem M.E. (2013). The Determination of The Quality Parameters of Some Processed Fisheries Products Put on The Market,. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus,, 42

2.Tunçtaş N., Yavuz F., Keskin İ., Daşbilek K.M., Erdem M.E., (2013). The Determination of The Shelf Life of The Refrigerated Bonito Casserole, Girne, Northern Cyprus.. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus,, 4

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1.Rize-Artvin kültür balıkçılığı teşviki ve geliştirilmesi projesi yetiştiriici rehperi (2008)., ERDEM MEHMET EMİN, DOKAP-TRDOKAP-TR, Sayfa Sayısı 250, Türkçe

PROJELER

Proje Koordinatörü

2013    BAP:“Alabalık Filetolarında Modifiye Atmosfer Uygulama ve Oksijen Emici Etiketin (Freshcare) Ürün Kalitesi Üzerine Etkileri”alabalık oksijen emici etiket uygulama

2007-2008    DİĞER: Tütsülenerek Vakum Paketlenen Levrek Balıklarında (Dicentrarchus labrax) Kalite Değişimlerinin İncelenmesi, tütsü levrek

Uzman
                
2004-2006    DİĞER:1.    Doğu Karadeniz Bölgesi?nde Doğadan Avlanan ve Yetiştiriciliği Yapılan Dere Alabalıklarının (Salmo trutta forma fario Linneaus, 1758) Et Kalitesinin Belirlenmesi, dere alabalıkları

ÜYELİKLER

Üye

Merko-Der  , 2006- 
TEMA  , 2005-

ÖDÜLLER

Ulusal     
                               
1.bilimsel yayınlara teşfik ödülü, 2005, tübitak
2.bilimsel yayın teşfik ödülü, 2008, tübitak
3.bilimsel yayın teşfik ödülü, 2009, tubitak

DİĞER HUSUSLAR