foto Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Hülya SİPAHİ Tel-Dahili : 368-2715516- 4206
Bölüm : Fen Edebiyat Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks :
Anabilim Dalı : Biyoloji Anabilim Dalı ePosta : hsipahi mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce (KPDS-75)

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora. ANKARA ÜNİVERSİTESİ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2004

Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1997

Lisans. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 1992

AKADEMİK ÜNVANLAR
İDARİ GÖREVLER

Eylül 2015-Ekim 2017 Sinop Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

DERSLER

Lisans

Biyoteknoloji

Genetik I

Genetik Laboratuvarı I

Evrim

Genetik Mühendisliğine Giriş

Bitki Biyoteknolojisi

Bitki Islah Yöntemleri

Genetik II

Genetik Laboratuvarı II

Yüksek Lisans

İleri Moleküler Genetik

Bitki Moleküler Islahı

 

ÜAK TEMEL ALAN

Genetik

 

YÖNETİLEN TEZLER

KOYUNCU HİLAL, (2016). Sinop ili toprak ve su örneklerinden izole edilen Bacillus türlerinin moleküler karakterizasyonu ve bazı enzim aktivitelerinin belirlenmesi, Sinop Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Biyoloji Anabilim Dalı

ERDEM DEMET, (2012). Sinop Sarıkum tabiatı koruma alanı Natrix tessellata (Ophidia:Colubridae) türünün morfolojik ve bazı biyolojik özellikleri, Sinop Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Biyoloji Anabilim Dalı

YELİZ ASLAN (2018) Ekmeklik Buğdayda Yeni Geliştirilmiş EST Kökenli Mikrosatellit Markırlarının Farklı Tahıl Türleri Arasında Aktarılması, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  

YÜCEL GÖKGÖZ, Sinop İlinde Yetişen Sarcopoterium spinosum L. Spach'ın Çeşitli Dokularında DNA Metilasyon Analizi, Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  (Devam Ediyor)

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

1- Sipahi Hülya, Korkmaz Büşra, Avşar Cumhur, Fandaklı Seda, Elmas Emire. Volatile Profiles, Antioxidant, and Antimicrobial Activities of Essential Oils and Extracts of Different Parts from Sarcopoterium spinosum (L.) Spach Growing Wild in Sinop (Turkey). Journal of Essential Oil Bearing Plants, 20(3), 688-700. Doi: 10.1080/0972060X.2017.1342567

2- Koç Halil, Sipahi Hülya, Yağmur Ersen Aydın (2017). Genetic diversity within Scorpio maurus scorpiones Scorpionidae from Turkey. North-Western Journal of Zoology, 13(1), 27-33.

3- Yumurtacı Ayşen, Sipahi Hülya, Alabdallat Ayed, Jıghl Abdulqader, Baum Mıchael (2017). Construction of new EST-SSRs for Fusarium resistant wheat breeding. Computational Biology and Chemistry, 68, 22-28., Doi: 10.1016/j.compbiolchem.2017.02.003

4- Yumurtacı Ayşen, Sipahi Hülya, Lı Zhao (2017). Genetic analysis of microsatellite markers for salt stress in two contrasting maize parental lines and their RIL population. Acta Botanica Croatica, 76(1), 55-63., Doi: 10.1515/botcro-2016-0042

5- Sipahi Hülya, Yumurtacı Aysen, Hekimhan Hakan (2016). Development and Characterization of SSR Markers from Fusarium Infected barley Hordeum vulgare cDNA Data Sets. Fresenius Environmental Bulletin, 25(12), 5388-5393.

6- Sipahi Hülya, Yumurtacı Ayşen, Mert ZAFER (2015). Development of novel markers using computationally extracted ClassI type EST SSRs in wheat leaf rust fungus Puccinia triticina. Genetika, 47(3), 917-926., Doi: DOI: 10.2298/GENSR1503917S

7-Sipahi Hülya, Yumurtacı Ayşen (2015). Dissection of Barley Landraces Originated From Twelve Different Countries by Using Simple Sequence Repeats Markers. Journal of Agricultural Sciences, 21(3), 420-430.

8- Sipahi Hülya, Akar Taner, Yıldız Mehmet Ali, Sayım İsmail (2010). Determination of Genetic Variation and Relationship in Turkish Barley Cultivars by Hordein and RAPD Markers. Turkish Journal of Field Crops, 15(2), 108-113.

9-- Temel Aslıhan, Şentürk Akfırat Funda, Fahriye Ertuğrul, Yumurtacı Ayşen, Aydın Yıldız, Talas Oğraş Tijen, Gözükırmızı Nermin, Bolat Necmettin, Yorgancılar Özcan, Belen Savaş, Yıldırım Mustafa, Çakmak Mustafa, Özdemir Ergün, Lütfi Çetin, Mert Zafer, Sipahi Hülya, Albustan Seval, Kadir Akan, Fazıl Düşünceli, Uncuoğlu Ahu (2008). Yr10 gene polymorphism in bread wheat varieties. African Journal of Biotechnology, 7(14), 2328-2332.

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1-Sipahi Hülya, Aslan Yeliz, Yumurtacı Ayşen (2016). Transferability of barley and wheat EST microsatellite markers in some Poaceae members. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 102-113.

2-Sipahi Hülya, Meydan Hasan, Özbek Kürşad (2013). Genetic variation of barley germplasm from Turkey assessed by chloroplast microsatellite markers. International Journal of Biodiversity and Conservation, 5(11), 775-781., Doi: 10.5897/IJBC2013.0613

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- Sipahi Hülya (2011). Genetic screening of Turkish barley genotypes using simple sequence repeat markers. Journal of Cell and Molecular Biology , 9(2), 19-26.

2- Sipahi Hülya, Akar Taner, Özkara Recep, Yıldız Mehmet Ali, Başpınar Ensar, Sayım İsmail (2009). Arpada Hordeum vulgare L Depo Proteini Elektroforegramlarının Malt Kalitesi İle İlişkisinin Belirlenmesi . Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 18(1-2), 1-10.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1- Hekimhan Hakan, Sipahi Hülya, Gencer Ramazan, Yumurtacı Aysen (2016). Bazı arpa Hordeum vulgare L çeşitlerinin Fusarium culmorum (W.G Smith) Sacc ve F. graminearum Schwabe kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıklarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

2- Hekimhan Hakan, Sipahi Hülya, Gencer Ramazan, Yumurtacı Aysen (2016). Bazı arpa çeşitlerinin Fusarium culmorum ve Fusarium graminearum başak yanıklığı hastalıklarına duyarlılık durumlarının belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

3- Sipahi Hülya, Aslan Yeliz, Yumurtacı AYSEN (2016). Transferability of Wheat and Barley Microsatellites Among 18 species of Triticum- Aegilops Complex and Zea, Avena, Oryza. 5 th International Molecular Biology and Biotechnology Congress

4- Ergun Namuk, Akar Taner, Karagöz Alptekin, Eser Vehbi, Sayım İsmail, Sipahi Hülya, Özbek Kürşad, Engin Ahmet, Aydoğan Sinan (2013). Agro morphologic Variation in a Large Barley Germplasm Collection Under Central Anatolian Highlands The First Year 2005 06. International Plant Breeding Congress

5- Sanal Turgay, Akar Taner, Güler Safure, Sayım İsmail, Ergun Namuk, Aydoğan Sinan, Sipahi Hülya, Kadir Akan (2009). Fine Extract Variation Among Winter Malting Barley Genotypes in Eastern Anatolia. 19th Eucarpia Conference Genetic Resources Conference

6- Sayım İsmail, Akar Taner, Ergun Namuk, Aydoğan Sinan, Avcı Muzaffer, Sipahi Hülya, Kadir Akan, Güler Safure, Sanal Turgay (2009). Agro Morphologic Variation Among Winter Malting Barley Genotypes in Western Transitional Zone. 19th Eucarpia Genetic Resources Conference

7- Akar Taner, Kahraman Turhan, Sayım İsmail, Ergun Namuk, Aydoğan Sinan, Avcı Muzaffer, Sipahi Hülya, Kadir Akan, Güler Safure, Sanal Turgay (2009). Agro morphologic Variation Among Winter Malting Barley Genotypes in Trace Region. 19th Eucarpia Genetic Resources Conference

8- Güler Safure, Akar Taner, Sanal Turgay, Sayım İsmail, Ergun Namuk, Aydoğan Sinan, Sipahi Hülya, Kadir Akan (2009). Friability Variation Among Winter Malting Barley Genotypes in Central Anatolia. 19th Eucarpia Conference Genetic Resources Conference

9- Aydoğan Sinan, Akar Taner, Kendal Enver, Sayım İsmail, Ergun Namuk, Avcı Muzaffer, Sipahi Hülya, Kadir Akan, Güler Safure, Sanal Turgay (2009). Agro morphologic Variation Among Winter Malting Barley Genotypes in Southern Anatolia. 19th Eucarpia Genetic Resources Conference (/)(Yayın No:1258352)

10- Sipahi Hülya, Akar Taner,Sayım İsmail, Ergun Namuk, Aydoğan Sinan, Düşünceli Fazıl, Avcı Muzaffer, Sanal Turgay (2008). Production of Doubled Haploids Malting Barley Hordeum vulgare L Population for Breeding and Genetic Studies in Turkey. 10th Barley Genetics Symposioum, 540-542. (Tam Metin Bildiri/)

11- Avcı Muzaffer, Akar Taner, Karaçam Musa, Özdemir Bayram, Yürürer Ayşegül, Bilgili D, Sayım İsmail, Düşünceli Fazıl, Sanal Turgay, Sipahi Hülya, Ergun Namuk, Aydoğan Sinan (2008). Agronomic Practices Affecting Malting Barleys in Dryland Agriculture. 10th Barley Genetics Symposioum, 447-452. (Tam Metin Bildiri/)

12- Akar Taner, Sayım İsmail, Ergun Namuk, Aydoğan Sinan, Sipahi Hülya, Avcı Muzaffer, Düşünceli Fazıl, Güler Safure, Sanal Turgay, Ayrancı Ramazan, Kahraman Turhan, İnce Tuğrul, Aydın Nezaket, Kendal Enver, Engin Ahmet (2008). Improvement of Candidate Malting Barley Cultivars for Diverse Agro ecologies of Turkey. 10th Barley Genetics Symposioum, 443-446. (Tam Metin Bildiri/)

13- Gözükırmızı Nermin, Temel Aslıhan, Şentürk Akfırat Funda, Ertuğrul Fahriye, Yumurtacı Ayşen, Aydın Yıldız, Talas Oğraş Tijen, Bolat Necmettin, Yorgancılar Özcan, Belen Savaş, Yıldırım Mustafa, Çakmak Mustafa, Özdemir Ergun, Çetin Lütfi, Mert Zafer, Sipahi Hülya, Albustan Seval, Kadir Akan, Düşünceli Fazıl, Altınkut Uncuoğlu Ahu (2007). Screening of Yr10 Wheat Triticum aestivum L Yellow Rust Puccinia striiformis Resistance Gene In Bread Wheat Cultivars. 7th International Symposium in The Series Recent Advances in Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production.

14- Akar Taner, Düşünceli Fazıl, Ceccarellı Salvatore, Lütfi Çetin, Sayım İsmail, Sipahi Hülya (2004). Genetic variation in barley germ plasm for resistance to snow mold. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

15- Akar Taner, Tosun Hüseyin,Ottekin Aydan, Düşünceli Fazıl, Avcı Muzaffer, Sayım İsmail, Özen Derya, Sipahi Hülya, Balabanlı Cahit (2000). Specific Adaptation Versus Wide Adaptation in Barley Breeding. 8 th International Barley Genetic Symposioum

16- Akar Taner, Tosun Hüseyin, Ottekin Aydan, Yalvaç Kenan, Düşünceli Fazıl, Sayım İsmal, Özen Derya, Sipahi Hülya, Topal AHMET (2000). Genetic Improvement in Barley Breeding. 8 th International Barley Genetic Symposioum

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1- Kadir Akan, Mert Zafer,Çetin Lütfi, Akar Taner, İsmail Sayım, Namuk Ergun, Aydoğan Sinan, Sipahi Hülya, Avcı Muzaffer, Bayraktar Harun (2011). Maltlık arpa genotiplerinin Arpa çizgili yaprak lekesi hastalığına reaksiyonlarının belirlenmesi . Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi

2- Alp Uğur Sinan, Şentürk Akfırat Funda, Yumurtacı Ayşen, Ertuğrul Fahriye, Aydın Yıldız, Talas Oğraş Tijen, Bolat Necmettin, Yorgancılar Özcan, Belen Savaş, Yıldırım Mustafa, Çakmak Mustafa, Özdemir Ergun, Çetin Lütfi, Mert Zafer, Sipahi Hülya, Albustan Seval, Kadir Akan, Düşünceli Fazıl, Altınkut Uncuoğlu Ahu (2007). Kişlik Ekmeklik Buğday Triticum Aestivum L Çeşitlerinde Yr5 Sari Pas Puccinia triiformis sp tritici Dayaniklilik Geninin Moleküler Markörler ile Araştirilmasi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi Tahıllar, Bitki Islahı ve Biyoteknoloji, Yemeklik Tane Baklagiller., 412-415.

3- Sipahi Hülya, Sayım İsmail, Akar Taner (2006). Doubled Haploid Bitkilerin Arpa Çeşit Islahında Kullanılması . 18. Ulusal Biyoloji Kongresi

4- Sipahi Hülya, Akar Taner, Yıldız Mehmet Ali, Karagöz Alptekin, Sayım İSMAİL (2006). Türkiye deki Arpa Çeşitleri Hordeum vulgare L ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Yabani Arpalardaki Hordeum spontaneum Genetik Çeşitliliğin Tespiti. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi

5- Sipahi Hülya, Çalışkan Mikail, Akar Taner, Yazar Selami, Sayım İsmail (2006). İç Anadolu Bölgesi Arpa ve Buğday Islahında Biyoteknolojik Uygulamalar. Biyoteknoloji Yüzyılı ve Türkiye Kongresi

6- Akar Taner, Sayım İsmail, Özen Derya, Dönmez Emin, Yazar Selami, Ergun Namuk, Sipahi Hülya (2005). Arpada Yeni Bir Elit Tohumluk Üretimi Yaklaşımı . Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 194-197.

7- Akar Taner, Avcı Muzaffer, Düşünceli Fazıl, Tosun Hüseyin, Ozan Nazmi, Albustan Seval,Yalvaç Kenan, Sayım İsmail, Özen Derya, Sipahi Hülya (1999). Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde Arpa H. vulgare L Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları . Orta Anadolu’da Hububat tarımının sorunları ve çözüm yolları sempozyumu, 77-86. (Tam Metin Bildiri)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

PROJELER

1- Türk Arpa Çeşitlerinin Hordein Elektroforegramlarının Belirlenmesi ve Bunların Malt Kalitesi ile İlişkisinin Saptanması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01/07/2000 - 15/01/2004

2- Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde  ATAE  muhafaza edilen arpa  Hordeum vulgare L   genetik kaynaklarının üretimi  yenilenmesi  agromorfolojik  biyokimyasal  moleküler tanımlanması ve arpa ıslah programlarında değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01/06/2005 - 01/11/2008 

3- Maltlık Arpa Geliştirme Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01/01/2006 - 01/01/2010 

4- Kışlık Ekmeklik Buğdayda Triticum aestivum  Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılık için Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , 01/07/2006 - 01/07/2010 

5- Arpada  Hordeum vulgare  EST esaslı SSR markörlerinin geliştirilmesi  tanımlanması ve Fusarium ssp  ile ilişkili hastalıklarda markör aracılığıyla seçimde bu markörlerin etkinliğinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü,07/03/2014 - 09/01/2016

6- Arpada  Hordeum vulgare  yeni geliştirilmiş EST kökenli SSR markırlarının farklı tahıl türleri arasında aktarılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06/01/2015 - 30/11/2016 

 

ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR

1- DNA molecular marker techniques for crop improvement, DNA molecular marker techniques for crop improvement,, Interntional Central for Agricultural Research in the Dry Areas, Aleppo-Syria, 03.08.2008 -16.08.2008 (Uluslararası)

2-  Introductory gene manipulations and Bioinformatics for agriculture, Introductory gene manipulations and Bioinformatics for agriculture, Osaka State University, Japan, 01.08.2003 -30.12.2003 (Uluslararası)

3- Plant Biosafety Research, Plant Biosafety Research, Tübitak MAM, 01.09.2002 -20.09.2002 (Ulusal)

4- DNA molecular marker techniques for cotton improvement, DNA molecular marker techniques for cotton improvement, Texas Tech University, Texas, USA, 28.12.2009 -30.04.2010 (Uluslararası)

5- DNA molecular marker techniques for legume improvement, DNA molecular marker techniques forlegume improvement, DNA molecular marker techniques for legume improvement, Western Australia University, Perth Australia, 28.12.2008 -31.03.2009 (Uluslararası)

6- Production of doubled haploid barley, Production of doubled haploid barley,, Estacion Experimental De Aula Dei, Zaragosa-Spain, 01.10.2002 -31.10.2002 (Uluslararası)