foto Adı Soyadı : Profesör Doktor Faruk ALPASLAN Tel-Dahili : 0 368 333 00 15-5000
Bölüm : Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi : Fakülte Dekanı  Faks :
Anabilim Dalı : Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı ePosta : falpas mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
 • LİSANS: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME FAKÜLTESİ/ÜRETİM YÖNETİMİ PR.

 • DOKTORA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
AKADEMİK ÜNVANLAR
 • PROFESÖR (2003) - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI)
 • DOÇENT (1996-2003) - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI)
 • YARDIMCI DOÇENT (1986-1996) - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI)
 • YARDIMCI DOÇENT (1983-1986) - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI)
 • YARDIMCI DOÇENT (1982-1983) - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI)
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (1979-1982) - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI)
İDARİ GÖREVLER
 1.  BÖLÜM BAŞKANI - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
 2. FAKÜLTE KURUL ÜYELİĞİ - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
 3. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN
YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans

2014

1. VAROL SERENAY, (2014). TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİNİN UYARLAMALI AĞA DAYALI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE KESTİRİMİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->İstatistik Anabilim Dalı

2012

2. USTA ZEYNEP, (2012). Türkiye'deki kamu hastanelerinin etkinlik analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->İstatistik Anabilim Dalı

3. İLTER DAMLA, (2012). Tek çarpımsal sinir hücresi modelinin eğitiminde yapay arı kolonisi algoritmasının performansının değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->İstatistik Anabilim Dalı

4. DEMİR AHMET ZEKİ, (2012). İMKB'de işlem gören bazı mevduat ve katılım bankalarının büyüklüklerine bağlı olarak karlılık ve verimlilik analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->İstatistik Anabilim Dalı

2010

5. CAĞCAĞ ÖZGE, (2010). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beyin Cerrahisi Polikliniği'nin istatistiksel simülasyonu ile optimizasyonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->İstatistik Anabilim Dalı

2006

6. REİS FİLİZ, (2006). Samsun'da yerel seçimlerde halkın tercih ve seçmen profili, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

2005

7. KASAP PELİN, (2005). Hayat sigortasında varyans bileşenlerinin minimum norm tahmini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->İstatistik Anabilim Dalı

1997

8. SAVAŞ NURETTİN, (1997). Paralel kanallı kayıp müşterili servis sisteminin araştırılması ve bir uygulama, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

9. ERLAT (YENİ) YEŞİM, (1997). Paralel iki heterojen kanallı servis sisteminin analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

1996

10. HALİSDEMİR NURHAN, (1996). Paralel kanallı bekleme hattı kuyruk modelinin incelenmesi ve bir uygulama, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->İstatistik Anabilim Dalı

1995

11. KARAMAN YÜKSEL, (1995). Bazı matematik programlama tekniklerinin bilgisayarda kullanımı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

12. ŞENEL TALAT, (1995). Karma tam sayılı programlama üzerine bir uygulama, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

1993

13. SAKİN FİSUN, (1993). Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iş etkenliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

1992

14. YÜCEL ŞENNEN, (1992). 1987-1990 dönemlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitedsi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin sosyo-ekonomik yapısı üzerine bir araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

15. KORKMAZ HALİL, (1992). Türkiye'nin altı büyük ilinde mukayeseli fiyat indeksleri (1980 - 1989), Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

1991

16. KURU CELAL, (1991). Giresun ili optimal liman kapasitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

17. KUTAY MUSTAFA MAHİR, (1991). Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ayçiçeği taşıma maliyeti minimizasyonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

18. ATAY HARUN, (1991). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi inşaatı projesinin CPM-PERT analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

Doktora

2015

19. İSLAMOĞLU EBRUCAN, (2015). Aralık değerli zaman serileri öngörü yöntemlerinin karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->İstatistik Anabilim Dalı

2014

20. DEMİR AHMET ZEKİ, (2014). Ar-ge ve inovasyon tercihlerinin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->İstatistik Anabilim Dalı

2013

21. CAĞCAĞ YOLCU ÖZGE, (2013). Yeni bir melez bulanık zaman serisi yaklaşımı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Diğer

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

1. ALPASLAN FARUK,CAĞCAĞ YOLCU ÖZGE,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN,YOLCU UFUK,EĞRİOĞLU EROL (2012). A novel seasonal fuzzy time series metod. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics (Yayın No: 2939138)

2. ALPASLAN FARUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN (2012). A Statistical Recearch on Feed Forward Neural Networks For Forecasting Tice Series. American Journal of İntelligence Systems (Yayın No: 2939204)

3. ALPASLAN FARUK (2012). A Seasonal Fuzzy Time Series Forecasting Method Based on Gustafson Kessel Fuzzy Clustering. Journal of Social and Economic Statistics (Yayın No: 2939173)

4. ALPASLAN FARUK,CAĞCAĞ YOLCU ÖZGE,EĞRİOĞLU EROL (2011). Reduction of Patient Waiting Time by Simulations in Ondokuz Mayıs University Medical Faculty Department of Neurosurgery. Scientific Research and Essays (Yayın No: 2942866)

5. ALPASLAN FARUK (2002). A Queuing Model with Two Heterogeneous Servers and Overflow. Pure and Applied Mathematics Quarterly (Yayın No: 2939106)

6. ALPASLAN FARUK (1996). On the Minimization Probability of Loss in Queue Two Heterogeneous Channels. Pure and Applied Mathematics Quarterly, 3(1-2) (Yayın No: 2939090)

7. ALPASLAN FARUK,SHAHBAZOV Alifettah (1996). An Analysis and Optimizasyon of Stochastic Service System with Heterogeneous Channel and Poisson Arrival. Pure and Applied Mathematics Quarterly, 3(1-2) (Yayın No: 2939065)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ALPASLAN FARUK,CAĞCAĞ YOLCU ÖZGE,İLTER DAMLA,YOLCU UFUK (2011). 2012 İstanbul Temiz Su Tüketiminin Bulanık Zaman Serisi Yaklaşımı ile Öngörüsü. İstatistik Araştırma Dergisi (Kontrol No: 2942740)

2. ALPASLAN FARUK,ERİLLİ NECATİ ALP,YOLCU UFUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN (2011). Bulanık Kümelenmede En Uygun Küme Sayısının Yapay Sinir Ağları ve Diskriminant Analizi ile Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(475-488) (Kontrol No: 2938997)

3. ALPASLAN FARUK,SAĞLAM VEDAT (1995). O M Ü Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğrencilerinin Analiz 1 2 Derslerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Dummy Değişkenler Yardımıyla İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1-2) (Kontrol No: 2938954)

4. ALPASLAN FARUK (1994). O M Ü Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı CPM Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi, 5(1) (Kontrol No: 2942682)

5. ALPASLAN FARUK (1994). Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarımsal Türk Kooperatifleri Birliği Ayçiçeği Taşıma Maliyetlerinin Minimizasyonunun Araştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi, 5(1) (Kontrol No: 2942643)

6. ALPASLAN FARUK,CENGİZ MEHMET ALİ (1994). Otoregresif Dinamik Regresyon Modelleriyle Elektrik Tüketimi Tahmini. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi, 5(1) (Kontrol No: 2942663)

7. ALPASLAN FARUK,ÖNER YÜKSEL (1988). Satışların Yönetimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi, 1(2) (Kontrol No: 2942625)

8. ALPASLAN FARUK (1984). Programın Değerlendirilmesi ve Tekrar Gözden Geçirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2) (Kontrol No: 2942581)

9. ALPASLAN FARUK (1984). Stok Kontrolü ve Süt Endüstrisi Kurumu Üzerine Bir Uygulama. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2) (Kontrol No: 2942597)

10. ALPASLAN FARUK (1983). Kuadratik Programlama Üzerine Bir Örnek Çözüm. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1-2) (Kontrol No: 2938904)

11. ALPASLAN FARUK (1982). Optimal Büyümede Dualite Çeviri Alie Appelbaum . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(3-4) (Kontrol No: 2938893)

12. ALPASLAN FARUK (1982). Parametrik Programlama ve Bir Örnek Çözüm. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(3-4) (Kontrol No: 2938878)

13. ALPASLAN FARUK (1981). Ekonometrik Uygulamalarla Birlikte Stabilite Teoremleri Çeviri Paul Champsaur Jaques Dreze Claude Henry . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1-2) (Kontrol No: 2938871)

14. ALPASLAN FARUK (1978). Sermaye Piyasasının Önemi ve Türkiye deki Durumu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(3-4) (Kontrol No: 2938851)

15. ALPASLAN FARUK (1978). Fayda Maliyet Analizi Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1-2) (Kontrol No: 2938855)

16. ALPASLAN FARUK (1978). Karar Modellerinde Oyun Teorisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1-2) (Kontrol No: 2938823)

17. ALPASLAN FARUK (1978). Fayda Maliyet Analizinin Teorik Yapısı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1) (Kontrol No: 2938838)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. ALPASLAN FARUK,CAĞCAĞ YOLCU ÖZGE,YOLCU UFUK (2013). Forecasting Of Stock Market Exchange Based On A New Fuzzy Time Series Approaches. XIVth İnternationa Symposium on Econometrics, Operation Research and Statics (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2958628)

2. ALPASLAN FARUK,CAĞCAĞ YOLCU ÖZGE,YOLCU UFUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN (2012). Literature review of fuzzy time series and application of fuzzy time series to euro exchange data. 8th İnternational Symposium of Statistics (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2960932)

3. ALPASLAN FARUK,YOLCU UFUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN (2012). Mevsimsel Bulanık Zaman Serilerinin Çözümlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım. 13th İnternational Conference on Econometrics. Operations Research and Statistics(ICEOS-2012) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2960945)

4. ALPASLAN FARUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN (2011). En Düşük ve En Yüksek Altın Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü. İnternational 7: Statistical Congress (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2960967)

5. ALPASLAN FARUK (1995). An Analysis and Optimization Stochastic Service System with Heterogeneous Channel and Poisson Arrival. İnternational Conference on Pure and Applied Mathematics (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2958594)

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1. Çok Değişkenli Eğitim ve Öğretim Hizmetine Yönelik İnşaatlarda CPM PERT Analizi ve Kapasite Dengelemesi (1999)., ALPASLAN FARUK, O.M.Ü. Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2942814)

2. Türkiye de 6 Büyük İlde Doğrusal Programlama ile Optimum Beslenme Maliyetinin Minimizasyonu 1994 97 (1996)., ALPASLAN FARUK, O.M.Ü. Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2942800)

3.Optimal Kontrol ve Stabilizasyon Politikasının Fındık Tarımında Uygulanması 1966 86 (1988)., ALPASLAN FARUK, O.M.Ü. Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2942775)

PROJELER
ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR