foto Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Ali KARAÇUHA Tel-Dahili : -3206
Bölüm : Su Ürünleri Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks :
Anabilim Dalı : Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı ePosta : akaracuha mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora    2001-2006
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tez adı: Lepistes balıklarının (Poecilia reticulata Peters, 1859) akvaryum balık yemi ve bazı canlı yemlerle beslenmesinin balığın büyüme ve üreme parametreleri üzerine etkileri  (2006)

Yüksek Lisans-Tezli     1995-1998
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tez adı: Sinop-Ayancık arası kıyısal bölge üst infralittoralindeki chlorophyta (yeşil algler) türleri  (1998)

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

YARDIMCI DOÇENT    2009
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BALIKÇILIK TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN
YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

1.Ali KARAÇUHA, Melek ERSOY KARAÇUHA (2013). Changes of Macroalgae Biomass in Sinop Peninsula Coast of the Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13, 725-736.

2.Yesilayer Nihat, Oz Meryem, Karsli Zafer, Aral Orhan, Karacuha Ali, Oz Unal (2011). Growth Performance and Feed Utilization of Koi Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Fed Partial or Total Replacement of Fish Meal with Hazelnut Meal and Soybean Meal. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(15), 1956-1961.

3.Yıldırım Ö., Karacuha A. (2008). Effect of salinity on growth performance and survival rate of Aphanius chantrei (Galliard, 1895). Journal of Applied Ichthyology, 24(3), 345-347.

4.Yıldırım Önder, Karacuha Ali (2007). A preliminary study on determination of Aphanius chantrei's feeding behaviour on mosquito larvae. Acta Tropica, 102(3), 172-175.

5.Aral O,, Karsli Z,, Öz M,, Karaçuha, A, Yağci, F (2011). The Effects of Different Carotenoid Sources on Skin Pigmentation of Goldfish (Carassius auratus). The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh(63), 523

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Ali Karaçuha, Orhan Aral (2011). Effects of feeding with aquarium fish food and some live foods on growth in fry Guppies (Poecilia reticulata Peters, 1859). Journal of FisheriesSciences.com, 5(1), 26-34.

2.Ali Karaçuha, Orhan Aral (2008). Canlı yem katkılı besinlerin anaç lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1859) balıklarının büyüme ve üreme verimliliği üzerine etkileri.. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25(2), 123-129.

3.Ali Karacuha, Arif Gönülol (2007). Algae flora in the upper infralittoral zone of Sinop and Ayancik coastline. Journal of Fisheries Sciences.com, 1(1), 1-12.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

1.Dural B., Aysel V., Demir N., Erduğan H, Okudan EŞ, Karaçuha A, Yazıcı I, Atalay G (2011). Sinop Limanı (Karadeniz, Türkiye) Çiçekli Bitkileri ve Birlik Oluşturan Algler. Samsun Sempozyumu

2.Yeşilayer. N,, Aral. O,, Karslı. Z,, Öz, M, Karaçuha, A, (2009). Japon Balığının (Carassius auratus) Deri Pigmentasyonu Üzerine Farklı Karotenoid Kaynakların Etkileri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu“Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi”

PROJELER

Araştırmacı
2013-2014    TÜBİTAK PROJESİ:(TÜBİTAK)- Proje No:113Y312 Sinop Kıyılarındaki Cystoseira (Phaeophyceae) Fasiesinin Polychaeta Faunasının Mevsimsel Dinamiği,

2004-2006    TÜBİTAK PROJESİ:(TÜBİTAK)- TBAG Proje-2332 (103T140) Batı Karadeniz (Türkiye) deniz çiçekli bitkilerinin dağılımı fenolojisi, alg florası ile Sinop kıyıları boyunca Zosteraceae üyelerinin haritalanması ve çiçeklenmesi

 

ÜYELİKLER
ÖDÜLLER

Ulusal
1.Yayın Teşvik Ödülü, 2008, TÜBİTAK

2.Yayın Teşvik Ödülü, 2007, TÜBİTAK

DİĞER HUSUSLAR