NİHAT

PROFESÖR
NİHAT DALGIN

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/

BİLDİRİLER

 • 1. Boşanma ile İlgili Dini Hükümlere Yeni Yaklaşım veYorumlar

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:Küreselleşen Dünyada Aile Kutlu Doğum 2009, Yıl:Küreselleşen Dünyada Aile Kutlu Doğum 200918.04.2009

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 2. Kaza Hayat ve İşsizlik Sigortalarına Yeni BirYaklaşım

  DALGIN NİHAT
  Yayın Yeri:I. Uluslararası İslam Ticaret HukukununGünümüzdeki Meseleleri Kongresi, Yıl:I. Uluslararası İslam Ticaret HukukununGünümüzdeki Meseleleri Kongresi25.09.1996

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X