MUZAFFER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MUZAFFER BARLAK

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI/

BİLDİRİLER

 • 1. Eş arî Nübüvvet Telâkkîsinde Vehbîlik Anlayışları ve Sistem İçi Tutarlılık Arayışı

  BARLAK MUZAFFER
  Yayın Yeri:Uluslararası İmam Eş’xxarî ve Eş’xxarîlik Sempozyumu, Yıl:Uluslararası İmam Eş’xxarî ve Eş’xxarîlik Sempozyumu21.09.2014

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 2. ATEİZME YÖNELMEDE KELAM EKOLLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ TANRI TASAVVURLARININ ETKİSİ

  BARLAK MUZAFFER
  Yayın Yeri:ULUSLARARASI ”İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ATEİZM ELEŞTİRİSİ” SEMPOZYUMU, Yıl:ULUSLARARASI ”İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ATEİZM ELEŞTİRİSİ” SEMPOZYUMU21.09.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 3. Ahlâkın Kaynağı Problemi ve Gençliğin Ahlâk Algısının Oluşumunda Dinin Konumu

  BARLAK MUZAFFER
  Yayın Yeri:SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI GENÇLİK VE AHLÂK SEMPOZYUMU, Yıl:SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI GENÇLİK VE AHLÂK SEMPOZYUMU06.10.2016

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X