HASAN SELİM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HASAN SELİM KIROĞLU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ/MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ARAPÇA) ANABİLİM DALI/

BİLDİRİLER

 • 1. TAŞKÖPRÜZADE’NİN AVNİYE HAŞİYESİ’NE DAİR DİLSEL ARAŞTIRMA

  ALHAMAD BOZAN,KIROĞLU HASAN SELİM,KARAÇAĞA SELİM
  Yayın Yeri:ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİNOP’TA TÜRK -İSLAM KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Yıl:ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİNOP’TA TÜRK -İSLAM KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU05.10.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 2. MUSTAFA B. ÖMER B. MUHAMMED B. AHMED ER-RÛMÎ ES-SÎNOBÎ’NİN İSTİNSAH ETTİĞİ ES-SEKKÂKÎ’NİN MİFTÂH’UL-‘ULÛM ADLI ESERİ HAKKINDA BİR İNCELEME

  KIROĞLU HASAN SELİM,ALHAMAD BOZAN,KARAÇAĞA SELİM
  Yayın Yeri:ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİNOP’TA TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜSEMPOZYUMU, Yıl:ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİNOP’TA TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜSEMPOZYUMU05.10.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 3. Dede Cöngi’nin ” Haşiye alâ Şerh’il İzzi li’t-Taftazânî”sinde Yöntemi

  KIROĞLU HASAN SELİM
  Yayın Yeri:Uluslaraarası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Yıl:Uluslaraarası Amasya Âlimleri Sempozyumu21.04.2017

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 4. İslami Açıdan Boş Zaman Aktiviteleri Helal Turizm Kapsamında Yeni Fikirler

  SÜRÜCÜ ÖZLEM,KIROĞLU HASAN SELİM,KARGİGLİOĞLU ŞABAN,KARAÇAĞA SELİM
  Yayın Yeri:1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, Yıl:1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi07.04.2017

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 5. İslami Hassasiyetler Çerçevesinde Helal Turizm Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme Helal Oteller

  SÜRÜCÜ ÖZLEM,KIROĞLU HASAN SELİM,KARGİGLİOĞLU ŞABAN,KARAÇAĞA SELİM
  Yayın Yeri:1. Uluslararası Helâl Turizm Kongresi, Yıl:1. Uluslararası Helâl Turizm Kongresi07.04.2017

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 6. Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin Ka’betu’l-âmâl Adlı Kasidesinin Analizi

  KIROĞLU HASAN SELİM
  Yayın Yeri:MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎVE HÂLİDÎLİĞİNBİNGÖL VE ÇEVRESİÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Yıl:MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎVE HÂLİDÎLİĞİNBİNGÖL VE ÇEVRESİÜZERİNDEKİ ETKİSİ04.05.2017

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 7. ŞİDDET SARMALINDA GENÇLİK

  KIROĞLU HASAN SELİM
  Yayın Yeri:ULUSLARARASI GENÇLİK VE AHLAK SEMPOZYUMU, Yıl:ULUSLARARASI GENÇLİK VE AHLAK SEMPOZYUMU06.10.2016

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X