ALİ TURAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ALİ TURAN BAYRAM

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI/

BİLDİRİLER

 • 1. ZİYARETÇİ YORUMLARI ÜZERİNDEN DESTİNASYON GELİŞTİRME:SİNOP ÖRNEĞİ

  ARIKAN ERSİN,BAYRAM ALİ TURAN,KAVLAK HASAN TAHSİN,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:MTCON-Kıtalararası Turizm Konferansı, Yıl:MTCON-Kıtalararası Turizm Konferansı02.09.2020

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 2. Turizm Öğrencilerinin Üniversite Tercih Döneminde Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Medyadan Yararlanma Durum

  Ak Serkan,BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Yıl:VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU20.04.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 3. Üniversite Öğrencilerinin Tatil Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımı: Sinop Üniversitesi Örneği

  BAYRAM ALİ TURAN,Ak Serkan,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Yıl:VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU20.04.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 4. TARİHİ YAPILARIN TURİSTİK AMAÇLI KULLANILMASINDAZİYARETÇİ ALGISI: SİNOP PERVANE MEDRESESİ ÖRNEĞİ

  ÖZDERE YAĞMUR,ARSLAN NİLÜFER,BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Yıl:Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu05.10.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 5. SEYİT BİLAL TÜRBE VE CAMİ’SİNİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİNSEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  SAK MELİKE,EREN ASLI SULTAN,BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Yıl:Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu05.10.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 6. TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIKDÜZEYLERİNİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEMEYEYÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  ARIKAN ERSİN,BAYRAM ALİ TURAN,KAVLAK HASAN TAHSİN,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:MTCON Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, Yıl:MTCON Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı02.09.2020

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 7. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM: BİBLİYOMETRİK ANALİZ

  ERKOL BAYRAM GÜL,BAYRAM ALİ TURAN,KARAÇAR ERCAN
  Yayın Yeri:1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS, Yıl:1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS23.11.2017

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 8. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Turizm Şanlıurfa da Bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri

  ERKOL GÜL,BAYRAM ALİ TURAN,SÜRÜCÜ ÖZLEM
  Yayın Yeri:ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Yıl:ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı28.09.2016

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 9. Müslüman Turistik Tüketicilerde Helal Gıdaya Yönelik Davranışsal Niyet ve Gıda Neofobisi İlişkisi

  İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN,BAYRAM ALİ TURAN,AK SERKAN
  Yayın Yeri:2. International Halal Tourism Congress, Yıl:2. International Halal Tourism Congress04.04.2019

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 10. Otel İşletmeleri Web Siteleri ve Facebook Hesaplarının Değerlendirilmesi Muş İlindeki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma

  BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL GÜL,SÜRÜCÜ ÖZLEM
  Yayın Yeri:ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Yıl:ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı28.09.2016

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 11. Şanlıurfa da Yiyecek İçecek İşletmelerinde Çalışan Evli Bireylerin Eş Desteği ve Evlilik Doyumu

  ERKOL GÜL,BAYRAM ALİ TURAN,UYAR HANDE
  Yayın Yeri:3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, Yıl:3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES20.05.2016

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 12. Turizm İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımına Örnekler

  BAYRAM ALİ TURAN,ŞAHBAZ RAMAZAN PARS
  Yayın Yeri:13. Ulusal Turizm Kongresi, Yıl:13. Ulusal Turizm Kongresi05.12.2012

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 13. Pazarlama Veri Tabanının Güncel Bir Unsuru Olan Sosyal Medyanın Otel Pazarlamasındaki Yeri

  BAYRAM ALİ TURAN,ŞAHBAZ RAMAZAN PARS
  Yayın Yeri:6. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Yıl:6. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi12.04.2012

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 14. Otel İşletmeleri Facebook Sayfalarının Pazarlama İletişimi Açısından İncelenmesi Antalya Örneği

  ŞAHBAZ RAMAZAN PARS,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:14. Ulusal Turizm Kongresi, Yıl:14. Ulusal Turizm Kongresi06.12.2013

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 15. GAZETE İNTERNET SAYFALARINDA ENGELLİ TURİZMİ İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

  BAYRAM ALİ TURAN,ORMANKIRAN YUSUF,AKBULUT MUSTAFA CUMHUR
  Yayın Yeri:15. Ulusal Turizm Kongresi, Yıl:15. Ulusal Turizm Kongresi13.11.2014

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 16. RESIDENT PERCEPTIONS OF RURAL TOURISM IMPACTS A CASE STUDY OF ŞANLIURFA PROVINCE

  ERKOL GÜL,BAYRAM ALİ TURAN,ÜNAL İPEK
  Yayın Yeri:Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development. Present and Prospects., Yıl:Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development. Present and Prospects.28.05.2015

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 17. SUSTAINABLE RURAL TOURISM AND EFFECTS TO RURAL AREAS

  ÜNAL İPEK,BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL GÜL
  Yayın Yeri:Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development. Present and Prospects., Yıl:Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development. Present and Prospects.28.05.2015

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 18. Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Mesleki Etik Algısı

  SÜRÜCÜ ÖZLEM,ERKOL GÜL,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Yıl:Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu06.10.2016

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 19. The Importance of Ecotourism Consciousness on Tour Guiding Education

  ERKOL BAYRAM GÜL,KARAÇAR ERCAN,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:The 4th Eoropean Ecotourism Conference, Yıl:The 4th Eoropean Ecotourism Conference17.04.2017

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 20. Turizm İşletmeleri Açısından Sorumlu Turizmin İncelenmesi

  ERKOL BAYRAM GÜL,BAYRAM ALİ TURAN,KARAÇAR ERCAN,AK SERKAN
  Yayın Yeri:2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Yıl:2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi20.09.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 21. Sürdürülebilir Turizm Perspektifinden Destinasyon Yönetimi: Sinop İline Yönelik Bir Araştırma

  ERKOL BAYRAM GÜL,KARAÇAR ERCAN,BAYRAM ALİ TURAN,AK SERKAN
  Yayın Yeri:I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi, Yıl:I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi01.11.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 22. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA YAVAŞ ŞEHİR GERZE

  KARAÇAR ERCAN,BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS, Yıl:1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS23.11.2017

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 23. Perceptions of Residents Towards The Impacts of Rural Tourism in Sinop Province

  ERKOL BAYRAM GÜL,BAYRAM ALİ TURAN,KARAÇAR ERCAN
  Yayın Yeri:The 4th European Ecotourism Conference, Yıl:The 4th European Ecotourism Conference17.04.2017

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 24. ISO 26000 Standardı Kapsamında Türk Dünyası Ülkeleri Turizm Endüstrisinin İncelenmesi

  DİNÇER MİTHAT ZEKİ,BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Yıl:4. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU19.07.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 25. ŞANLIURFA İLİ KONGRE TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  ZENGİN BURHANETTİN,ERKOL GÜL,UYAR HANDE,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, Yıl:1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi07.04.2016

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 26. YİYECEK İÇECEKİŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞ GÖRENLERİN İŞ TATMİNLERİYLE MUTLULUKVE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİNOP ÖRNEĞİ

  YAZIT HASİBE,ERKOL BAYRAM GÜL,BAYRAM ALİ TURAN
  Yayın Yeri:18.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, MARDİN, Yıl:18.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, MARDİN18.10.2017

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 27. Gazete İnternet Sayfalarında Sağlık Turizmi

  BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL BAYRAM GÜL,Ak Serkan
  Yayın Yeri:19. Ulusal Turizm Kongresi, Yıl:19. Ulusal Turizm Kongresi17.10.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 28. Derste Teknoloji Kullanımı ve Öğrencilerin Üniversitelerine Olan Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencileri Örneği

  İPAR MEHMET SEDAT,KESKİN MEHMET,BAYRAM ALİ TURAN,ERKOL BAYRAM GÜL
  Yayın Yeri:VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Yıl:VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU20.04.2018

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X
 • 29. Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Türkiye’de Hizmet Veren Helal Otel Konseptli İşletmeler Üzerine Bir Çalışma

  BAYRAM ALİ TURAN,ÜNAL İPEK
  Yayın Yeri:1.ULUSLARARASI HELAL TURİZM KONGRESİ, Yıl:1.ULUSLARARASI HELAL TURİZM KONGRESİ07.05.2017

  Hakem: Hakemliİndeks türü: Alan endeksleriTür: Derleme MakaleISSN: 2602-473X