Personel Fotografı Adı Soyadı : Doç.Dr. Yeliz KARAMAN Tel-Dahili : 271 55 16-
Bölüm : Fen Edebiyat Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks : 271 55 24
Anabilim Dalı : Kimya Anabilim Dalı ePosta : ykaraman mail
web sitesi :
   
 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora 2003-2009
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ
Tez adı: Bazı Azo Boyarmaddelerin Farklı Ortamlardaki Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi  (2009).

Yüksek Lisans-Tezli 2000-2003
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI
Tez adı: 8-Hidroksi-7-(4-Sülfo-1-Naftilazo)-5-Kinolin Sülfonik Asit ve Bazı Geçiş Metalleri (Co2+, Ni2+, Cd2+, Zn2+, Cu2+) Komplekslerinin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi   (2003).

Lisans-Anadal 1996-2000

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ/KİMYA PR.