Personel Fotografı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. YAKUP ERDEM Tel-Dahili : -3220
Bölüm : Su Ürünleri Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi : Öğretim Üyesi  Faks :
Anabilim Dalı : Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ePosta : yerdem mail
web sitesi : www.gelbalder.org, www.merkoder.org
   
 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

İlkokul: Samsun 27 Mayıs İlk Okulu (1972-1977)

Ortaokul: Samsun İmamhatip Lisesi (1978-1980)

Lise: Samsun Devrim Lisesi (1980-1983)

Lisans: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu (1983-1987)

Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı (1990 -1992)

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı (1993-1996)