MUZAFFER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MUZAFFER BARLAK

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI/

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2014 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM BİLGİSİ

 • 2010 2014 Doktora

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
  Tez Adı:Bir kelam problemi olarak nübüvvet: Bâkıllânî ve Kâdî Abdülcebbâr örneği

 • 2002 2006 Lisans

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.

 • 2006 2010 Yüksek Lisans

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
  Tez Adı:Kur’xxan-ı Kerim’xxe göre Hüsün Kubuh problemi