KÜRŞAT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
KÜRŞAT ACAR

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI/

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2020 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

 • 2016 - 2020 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM BİLGİSİ

 • 2014 2019 Doktora

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)
  Tez Adı:Takım ve bireysel sporcuların iletişim becerileri ve kaygı düzeylerinin çatışma eğilimi ile ilişkisinin incelenmesi

 • 2010 2013 Yüksek Lisans

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)
  Tez Adı:Futbol eğitimi alana çocuklarda problem çözme becerileri ve fonksiyonel olmayan tutumların incelenmesi

 • 2006 2010 Lisans

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ