İBRAHİM

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İBRAHİM DEMİRCİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI/

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2020 DOÇENT

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • 2017 - 2020 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM BİLGİSİ

 • 2004 2008 Lisans

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • 2011 2013 Yüksek Lisans

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER (YL) (TEZLİ)
  Tez Adı:Öğretmen adaylarının öz bilgi ve psikolojik iyi olma düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

 • 2013 2017 Doktora

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)
  Tez Adı:Huzurlu ve mutlu yaşamın değerler ve karakter güçleri bağlamında karma bir araştırmayla incelenmesi