EDA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
EDA BÜTÜN KAR

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM BİLGİSİ

 • 2004 2007 Lisans

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

 • 2007 2010 Yüksek Lisans

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,İLKÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)
  Tez Adı:Medya okuryazarlığı dersine ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri (Samsun ili örneği)

 • 2011 2016 Doktora

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM FAKÜLTESİ,TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  Tez Adı:Medya destekli öğretimin hayat bilgisi dersinde akademik başarıya ve öğrenmede kalıcılığa etkisi