CANSEL

DOÇENT
CANSEL ARSLANOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/HAREKET VE ANTREMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • 2012 - 2016 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

 • 2009 - 2012 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

 • 2009 - 2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM BİLGİSİ

 • 2000 2004 Lisans

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • 2008 2010 Yüksek Lisans

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Tez Adı:Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kars İli Örneği)

 • 2010 2012 Doktora

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (DR)
  Tez Adı:Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri ve Saldırganlık İlişkisinin İncelenmesi