Personel Fotografı Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Hasan BARLAK Tel-Dahili : 271 55 16-4006
Bölüm : Fen - Edebiyat Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi : Öğretim Üyesi  Faks :
Anabilim Dalı : Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı ePosta : hbarlak mail
web sitesi :
   
 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora 2006-2013
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tez adı: Dinî ve Siyasî Yönden Osmanlı Devleti İdaresinde Hicaz (1876-1909)  (2013)