Personel Fotografı Adı Soyadı : Arş. Gör. Emrah Maral Tel-Dahili : 2715516-4230
Bölüm : Fen Edebiyat Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi : Araştrıma Görevlisi  Faks :
Anabilim Dalı : Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı ePosta : emaral mail
web sitesi :
   
 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora  

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Tez Aşamasında devam ediyor.

Yüksek Lisans    

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı.

1 Numaralı Tevziât Defteri ( H. 1207-1208 / M. 1792-1793) Yüksek Lisans Tezi (2014)

Lisans 

Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü. (2010)