Personel Fotografı Adı Soyadı : Prof.Dr. Cem Cüneyt ERSANLI Tel-Dahili : 271 55 16-4238
Bölüm : Fen Edebiyat Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi : Bölüm Başkanı  Faks : 271 55 24
Anabilim Dalı : Fizik Anabilim Dalı ePosta : ccersanli mail
web sitesi :
   
 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora 1997-2004
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
Tez adı: Bazı organik ve organo-metalik kristallerin kristal yapılarının tayini  (2004)

Yüksek Lisans-Tezli 1994-1997
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
Tez adı: Zeolitlere emdirilen kimyasal maddelerin ve Cu+2 katkılandırılmış glisinin EPR spektroskopisi ile incelenmesi  (1997)

Lisans-Anadal 1990-1994
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR.