foto Adı Soyadı : Prof. Dr. Şükrü Çelik Tel-Dahili : -4381
Bölüm : Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi  Cep Telefonu : 0505 935 20 92 
Görevi : Dekan  Faks :
Anabilim Dalı : ePosta : sukrucelik mail
Oda No : 4381
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
 • Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI 2002-2006 Tez adı: (Y1-xYbx/2Gdx/2)Ba2Cu3O7-y ve (Yb1-xGdx)Ba2Cu3O7-y süperiletkenlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi (2006)
 • Yüksek Lisans-Tezli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI 2001-2002 Tez adı: Nükleer fizikte iç dönüşüm katsayılarının hesaplanması (2002)
 • Lisans-Anadal ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR. 1994-1998 
AKADEMİK ÜNVANLAR
 • DOÇENT SİNOP ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/ENERJİ SİSTEMLERİ 2014 MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • DOÇENT RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK 2010-2013 BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK 2007-2010 BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK 2006-2007 BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI 
İDARİ GÖREVLER
 • Dekanlık
 • Bölüm Başkanlığı
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

YÖNETİLEN TEZLER
 1. COŞKUN ELVAN, (2013). (Sm1-xNdx)Ba2Cu3O7- süper iletkenlerinin elektrik, manyetik ve yapısal özelliklerinin incelenmesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 2. GÜNER SAİT BARIŞ, (2012). Zr (Zirkonyum) difüzyonunun YBa2Cu307-x süper iletkeninin elektrik, manyetik ve yapısal özelliklerine etkileri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 3. SARIHAN MENEKŞE, (2011). (Sm123)1-x(Nd123)x süper iletkenlerinin manyetik kaldırma kuvvetinin sıvı azot sıcaklığında incelenmesi, Rize Üniversitesi 
ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

1.Erdem O., Ozturk K., Guner S. B., Celik S., Yanmaz E. (2014). Effects of Initial Cooling Conditions and Measurement Heights on the Levitation Performance of Bulk MgB $$_{2}$$ 2 Superconductor at Different Measurement Temperatures. Journal of Low Temperature Physics, 177(1-2), 28-39.

2.M. Tomakin, Altunbas M, Bacaksiz E, Çelik S (2012). Current transport mechanism in CdS thin films prepared by vacuum evaporation method at substrate temperatures below room temperature. Thin Solid Films(520), 25322536

3.Celik S, Oztürk K, Yanmaz E (2009). Investigation of effect of x in Yb1-xGdxBa2Cu3O7-y superconducting structures on upper critical magnetic field and coherence length. Journal of Physics: Conference Series(153), 12007

4.Savaskan B, Oztürk K, Celik S, Yanmaz E (2009). Improvement of superconducting properties of MgB2 by changing the argon ambient pressure and sintering conditions. Journal of Physics: Conference Series(153), 12023

5.Celik S, Ozturk K, Yanmaz E (2008). Investigation of the dependency of the upper critical magnetic field on the content x in Y1-xYbx/2Gdx/2Ba2Cu3O7-y superconducting structures. Journal of Physics: Conference Series(460), 79-82., Atıf Sayısı: 4

6.Baltas H, Celik S, Cevik U, Yanmaz E (2007). Measurement of mass attenuation coefficients and effective atomic numbers for MgB2 superconductor using X-ray energies, Radiation Measurements. Radiation Measurements(42), 55-60., Atıf Sayısı: 22

7.Duz I., Guner S. B., Erdem O., Demir I., Kapucu V., Çelik Ş., Ozturk K., Hossain S., Gencer A., Yanmaz E. (2014). Comparison of Levitation Forces of Bulk MgB2 Superconductors Produced by Nano Boron and Carbon-Doped Nano Boron. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 27(10), 2241-2247.

8.Celik S, Ozturk O, Coskun E, Sarıhan M, Asikuzun E, Ozturk K, Terzioglu C (2013). Analysis of indentation size effect (ISE) behavior in low-load Vickers microhardness testing of (Sm123)12x(Nd123)x superconductor system. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(DOI 10.1007/s10854-013-1082-9), Atıf Sayısı: 1

9.Guner SB, Gorur O, Celik S, Dogruer M, Yildirim G, Varilci A, Terzioglu C (2012). Effect of Zirconium diffusion on the microstructural and superconducting Properties of YBa2Cu3O7-x. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(540), 260-266., Atıf Sayısı: 9

10.K. Ozturk, Akbulut S, Kutuk S, Bolat S, Celik S, Basoglu M (2012). Comparative study of critical current density, pinning force and levitation force behavior in Yb211 doped-Sm123 bulk superconductors. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(516), 167171, Atıf Sayısı: 2

11.Yanmaz E, Ozturk K, Dancer CEJ, Basoglu M, Celik S, Grovenorc CRM (2010). Levitation force at different temperatures and superconducting properties of nano-structured MgB2 superconductors. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(492), 48-51., Atıf Sayısı: 2

12.Ozturk K, Celik S, Cansiz A (2009). Determination of levitation force and pinning properties of (Sm123)1-x(Yb211)x bulk superconductor depending on Yb211 doping ratio. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters(206), 25692575, Atıf Sayısı: 4

13. Basoglu M, Oztürk K, Celik S, Grovenor CRM, Yanmaz E (2009). Anomalous ferromagnetic behaviour of Y2O3 and CuO nanoparticles in YBa2Cu3Oy superconductor. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters(153), 12005, Atıf Sayısı: 1

14. Celik S, Oztürk K (2009). Semiempirical equation of the levitation-force density for (Sm123)1?x (Yb211)x superconducting samples. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters(206), 724-730., Atıf Sayısı: 3

15. Ozturk K, Celik S, Yanmaz E (2008). Gadolinium diffusion-doping for enhancing activation energy in superconducting YBa2Cu3O7-x. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(462), 19-23., Atıf Sayısı: 1

16. Celik S, Oztürk K, Yanmaz E (2008). Dependency of c-lattice parameter, activation energy and its magnetic power constant on x in Y1-xYbx/2Gdx/2Ba2Cu3O7-y superconductors. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(458), 30-36., Atıf Sayısı: 2

17. Celik S, Ozturk K, Yanmaz E (2008). Effects of x in Yb1-xGdxBa2Cu3O7-y samples on c-lattice parameter, activation energy and its magnetic power constant. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(456), 1-5., Atıf Sayısı: 5

18. Ozturk K, Celik S, Cevik U, Yanmaz E (2008). Investigation of some superconducting properties of ytterbium diffusion-doped YBa2Cu3O7-d superconductors. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(456), 34-39., Atıf Sayısı: 8

19. Ozturk K, Celik S, Yanmaz E, Savaskan B (2007). Activation energy U(H) and pinning behavior of Yb-impurity-diffused YBa2Cu3O7-x. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters(204/10), 3478-3486.

20. Ozturk K, Celik S, Cevik U, Yanmaz E (2007). The effect of Gd diffusion-doped on structural and superconducting properties of YBa2Cu3O7-x superconductors. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(433), 46-52., Atıf Sayısı: 18

21. Cevik U, Baltas H, Celik S, Karaca I, Kopya I (2005). Measurement of mass attenuation coefficients for YBaCuO superconductor at different energies. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY(18), 101-106., Atıf Sayısı: 12

22. Savaskan B., Taylan Koparan E., Celik S., Ozturk K., Yanmaz E. (2014). Investigation on the levitation force behaviour of malic acid added bulk MgB2 superconductors. Physica C: Superconductivity, 502, 63-69.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.Guner SB, Coskun E, Celik S (Sm1-Xndx)Ba2cu3o7-x. Süperiletkenlerinde X-Katki Miktarideğişiminin Aktivasyon Enerjisine Etkileri. 30 Th Internatıonal Physıcs Congress, 158

2.Celik S, Ozturk K Formulation of the experimental levitation force results of (Sm123)1-x(Yb211)x superconductor samples. International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2010, 265

3.Guner SB, Coskun E, Ozturk K, Tomakin M,Celik S (Sm123)1-X(Nd123)X Süperiletkenlerinde X-Katkimiktarinin Dikey Hareketteki Dikey Kuvvete Etkisi. 30 Th Internatıonal Physıcs Congress, 144

4.Guner SB, Coskun E, Ozturk K, Tomakin M,Celik S (Sm123)1-X(Nd123)X Süperiletkenlerinde X-Katkimiktarinin Yatay Hareketteki Yatay Kuvvete Etkisi. 30 Th Internatıonal Physıcs Congress, 143

5.Coskun E, Guner SB, Ozturk K, Celik S Effects of x in (Sm123)1-x(Nd123)x samples on c-lattice parameter, activation energy and its magnetic power constant. 7th Asian Conference on Applied Superconductivity and Cryogenics, 47

6.Çelik S, Öztürk K, Basoglu M, Yanmaz E Magnetic Properties of Quasi-Single Crystals in Polycrystalline YBa2Cu3O7-x Grown By FQMG Method. 6th International Conference of Balkan Physical Union, 239

7.Öztürk K, Çelik S, Yanmaz E Investigation of Physical Properties of Ytterbium Diffusion-Doped YBa2Cu3O7-x Superconductors. 6th International Conference of Balkan Physical Union, 265

8.Okumusoglu NT, Celik Ş The Calculation of the Nuclear internal Conversion Coefficients using the interactive computer program. Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi, 152

9.Çelik S, Öztürk K, Yanmaz E Investigation of effect of x in Yb1-xGdxBa2Cu3O7-y superconducting structures on upper critical magnetic field and coherence length. ICSM-2008 International conference on Superconductivity and Magnetism, 317

10.Tomakin M, Novruzov V, Bacaksiz E, Altunbas M, Celik S, Okumusoglu NT The production of the thin film samples using cold substrate technique. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 496

11.Basoglu M, Öztürk K, Çelik S, Grovenor CRM, Yanmaz E Anomalous ferro magnetic behaviour of Y2O3 and CuO nanoparticles in YBa2Cu3Oy superconductors. ICSM-2008 International conference on Superconductivity and Magnetism, 280

12.Savaskan B, Öztürk K, Çelik S, Basoglu M, Yanmaz E Improved of superconducting properties in MgB2 by shifting of Ar ambient pressure and sintering conditions. ICSM-2008 International conference on Superconductivity and Magnetism, 323

13.Tomakin M, Nevruzov VD, Bacaksız E, Celik S, Altunbas, M Sulfur Evaporation and Oxidation in Cd1-xZnxS Thin Films After Annealing. 25th International Physics Congress, 513

14.Akbulut S, Ozturk K, Celik S, Kütük S, Basoglu M, Bolat S, Yanmaz, E Levitation force properties in different cooling conditiopns of (Sm123)1-x(Yb211)x bulk superconductor fabricated by MPMG process. International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2010, 262

15.Guner SB, Coskun E, Celik S (Gd123)1-X(Gd211)X Süperiletkenlerinde X-Katkimiktarinin Dikey Hareketteki Dikey Kuvvete Etkisi. 30 Th Internatıonal Physıcs Congress, 157

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1.Savaskan B, Celik S, Öztürk K, Yanmaz E Argon basıncının, sinterleme sıcaklığı ve süresinin MgB2 süperiletkenlerine etkileri. 3. Ulusal Yüksek Sıcaklık Sempozyumu, 62

2.Öztürk K, Celik S, Yanmaz Gd-difüzyonu edilen YBa2Cu3O7-y süperiletkenlerinin yapısal ve fiziksel özellikleri. 3. Ulusal Yüksek Sıcaklık Sempozyumu, 42

3.Celik S, Öztürk K, Yanmaz (Yb1-xGdx)Ba2Cu3O7- süperiletkenlerinde aktivasyon enerjisinin, manyetik alan kuvvet sabitinin ve c-örgü parametresinin katkı miktarına göre değişimi. 13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 16

4.Celik S, Öztürk K, Basoglu M, Yanmaz E Effects of x in (Yb1-xGdx)Ba2Cu3O7-y superconductors on the magnetization at different temperatures. 4. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu, 21

5.Akbulut S, Ozturk K, Celik S, Basoglu M, Kütük S, Bolat S, Yanmaz, E The magnetic levitation force properties of (Sm123)1-x(Yb211)x bulk superconductors. 4. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu, 25

6.Sarihan M, Coskun E, Guner SB, Celik S Magnetic Levitation Force of (Sm123)1-x(Nd123)x Superconducting Samples in Liquid Nitrogen Temperature. 5th National Superconductivity Symposium, 18

7.Ozturk K, Patel A, Celik S, Glowacki BA Numerical study of critical state to investigate magnetization and pinning properties of the Yb211-doped bulk Sm123 superconductor. 5th National Superconductivity Symposium, 29

8.Abdioglu M, Ozturk K, Kutuk S, Celik S, Bolat S,Erdem O Effect of Nd-Fe-B and Fe-B Magnetic Powder Addition on the Magnetic Levitation Force of Sm123 Superconductors. 5th National Superconductivity Symposium, 16

9.Celik S, Öztürk K, Yanmaz E (Y1-xYbx/2 Gdx/2)Ba2Cu3O7-δ süperiletkenlerinde x-katkı miktarı değişiminin üst kritik manyetik alan, tane içi manyetik alan ve aktivasyon enerjisine etkileri. 3. Ulusal Yüksek Sıcaklık Sempozyumu, 94

10.Celik S, Öztürk K, Basoglu M, Yanmaz E The magnetic levitationo force of MgB2 superconductor prepared by mechanical alloying. 4. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu, 22

Yayın Hakemliği:

Dergi SCI-Expanded,

Electronic Materials Letters Hakemlik Sayısı:3

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Hakemlik Sayısı:2

PROJELER
 1. (GD123)1-X(GD211)XİN SIVI AZOTTA MANYETİK KALDIRMA KUVVETİNE XİN ETKİSİ. 01.03.2012 - 01.09.2013. Kurumsal (BAP v.b.) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yürütücü.
 2. Ulusal Süperiletkenlik Araştırma Merkez Laboratuvarı. 2010K12052. 10.04.2010 - 10.04.2013. UlusalDiğer. Ankara Üniversitesi. Araştırmacı/Uzman

 3. Zr (Zirkonyum), Sn (Kalay) ve Ce (Seryum) Elementleri ile Difüzyona Uğratılmış YBa2Cu3O7-x (Y-123) Süperiletkenlerde Difüzyon Mekanizmasının Araştırılması. 01.07.2009 - 01.01.2011. Kurumsal (BAP v.b.). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Araştırmacı/Uzman

 4. (Sm123)1-X(Nd123)X Süperiletkenlerindeki Katkı Miktarının Düşük Sıcaklıklarda Manyetik Kaldırma Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi. 110T622. Tübitak 1001. 01.04.2011 - 01.10.2013. Ulusal Yürütücü

 5. Eritme Yöntemiyle (MPMG) Üretilen Külçe (Sm123)1-X(Yb211)X Süperiletken Yapısının, Değişen Yb211 Katkı Oranına Bağlı Olarak Çivileme (Pinning) Ve Kaldırma Kuvveti Özelliklerinin İncelenmesi. 108T659. Tübitak 1002. 01.12.2008 - 01.12.2009. Ulusal Araştırmacı/Uzman

 6. Hts Grubu Bulk Süperiletkenlerin Optimum Manyetik Özelliklerinin Deneysel Ve Sayısal Yöntemlerle Maglev Tren Uygulamaları İçin Araştırılması. 112T090. Tübitak 1001. Ulusal Araştırmacı/Uzman

 7. Sol-Gel Yöntemiyle Üretilen Nadir Toprak Elementi Ve Geçiş Metali Katkılı Seyreltik Manyetik Yarı-İletken Nano Parçacık Ve Filmlerin Mikro-Yapı, Elektrik, Optik Ve Mikro-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. 114F259. Tübitak 3001. 01.10.2014 - 01.10.2016  - Başlangıç AR-GEi. Araştırmacı/Uzman

ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR