foto Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Vafa Savaşkan Tel-Dahili : 0368 2715757-2024
Bölüm : Eğitim Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi : Dekan Yardımcısı   Faks : 0368 2715763
Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi ePosta : vsavaskan mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

Rusça, İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi / 2006-2012

Tez Adı: Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’daki Liselerde Dil ve Edebiyat Öğretimi

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi / 2003-2006

Tez Adı: Genel Liselerin II. Sınıflarında Okutulan Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme

AKADEMİK ÜNVANLAR

Yardımcı Doçent: Artvin Çoruh Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Bölümü / 2013-2015

Yardımcı Doçent: Sinop Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Bölümü / 2015-

 

İDARİ GÖREVLER

Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı / 2013-2015

Artvin Çoruh Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörü / 2013-2015

Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı / 2015- 2015

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı / 2015-2016

Sinop Üniversitesi  Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü / 2015-

Sinop Üniversitesi  Farabi Bölümü Koordinatörü / 2015-2016

Sinop Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı / 2015-2016

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı / 2016-

Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü / 2016 -

Sinop Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı / 2016-

DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan:Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Bilim Alanı: Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 

YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

SAVAŞKAN, V. (2011). XIX. Yüzyıl Azerbaycan Sahası Âşıklarından Kızılvengli Âşık Alı, Gazi Türkiyat Dergisi, Cilt 31; Sayı 8, s. 335-341. ISSN: 1307-914X

SAVAŞKAN, V. (2013). Azerbaycan Eğitimcilerinden İsmail Bey Gutgaşınlı ve Avrupa Etkisinde Yazılan İlk Hikâyesi: Reşit Bey ve Saadet Hanım. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 50, s. 175-194, ISSN 1300-9052, DOI: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat22

SAVAŞKAN, V. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya İlişkin Algılarının İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 2, s. 363-375, ISSN 1308-7177, DOI: 10.14686/201321995

SAVAŞKAN, V. (2013). Soru Sormanın Tarihî Gelişimi, Amaçları ve Öğretim Sürecinde Önemi, Journal of Qafqaz University-Phılology and Pedagogy, sayı 1, cilt 1, s. 49-55 ISSN 2310-9009

SAVAŞKAN, V. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Günlük Tutma Alışkanlıklarının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 1, s. 407-432, ISSN 1308-7177, doi number: 10.14686/BUEFAD.201416225.

SAVAŞKAN, V. (2015). Azerbaycan’da Ana Dilinin Öğretilmesine Yönelik Yazılmış İlk Ders Kitapları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 53, s. 201-214, ISSN 1300-9052, doi number: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1293.

SAVAŞKAN, V. ARSLAN, M. A. (2015). Kimlik Oluşturmada Millî ve Manevi Değerlerin Türk Edebiyatı Program ve Ders Kitaplarındaki Yeri, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı II, s. 363-374 ISSN: 2148-9289

YAKICI, A. SAVAŞKAN, V. (2016). Azerbaycan’daki Okullarda Edebiyat Eğitiminin Tarihî Gelişimi ve Edebiyat Eğitimi Programları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 55, s.469-483, ISSN 1300-9052, doi number: http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1449

SAVASKAN, V.(2016). Mirze Elekber Sabir'in Çocuk Siirlerindeki Egitici Ögelerin Tespiti ve Incelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 239-267.

SAVASKAN, V. (2016) Ortaögretim 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir Inceleme. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 821-836 doi:http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.280818

SAVAŞKAN, V. (2016). Ortaöğretim Türk Edebiyatı Program ve Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Ögeleri Açısından İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.18 (2), 1302-1323 http://dx.doi.org/10.17556/jef.11705

SAVAŞKAN, V. (2017).Azerbaycan ve Türkiye?de Okutulan Edebiyat Ders Kitaplarındaki Masalların Aktardığı Değerler Açısından İncelenmesi, TEKE Dergisi, 6/1, s. 439-454,Doi Number :10.7884/teke.1766

SAVAŞKAN, V.; ÖZDEMİR, A. (2017).Determining The Variables That Affect The Reading Motivation of Educational Faculty Students.Educational Research and Reviews. 12 (13). ss. 660-676, DOI: 10.5897/ERR2017.3237

SAVAŞKAN, V. (2017).Investigating the Effect of Reading Types Used in Turkish Lessons upon 5th Grade Students’ Reading Comprehension.Journal of Education and Training Studies.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

SAVAŞKAN, V. (2013). Neden Okumuyoruz?”: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumayı Engelleyen Etmenlere İlişkin Görüşleri, Genc Tedqiqatçıların I. Beynelxalq Elmi Konferansı, Materiallar, s. 668-669, Qafqaz Üniversiteti, 26-27 Nisan, Bakı /Azerbaycan.

SAVAŞKAN, V. (2014). Kimlik Oluşturmada Millî ve Manevi Değerleri Koruma Bakımından Edebiyat Eğitiminin Önemi.21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve KimlikUluslararası, Multidisipliner Sempozyum, Bakü / Azerbaycan, 25-28 Mayıs.

SAVAŞKAN, V. (2014). Azerbaycan’daki Okullarda Edebiyat Eğitiminin Tarihî Gelişimi ve Edebiyat Eğitim ProgramlarıVI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, 5-8 Haziran.

SAVAŞKAN, V. (2014). Edebiyat Eğitimi Açısından Geçmişten Günümüze Halk Hikâyeleri, 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Muğla 19-21 Haziran.

SAVAŞKAN, V. (2016). Edebiyat Derslerinin Aktardığı Toplumsal Ahlaki Değerler, Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, 6-8 Ekim

SAVAŞKAN, V. (2017).Sovyet Dönemi Ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Okutulan Edebiyat Ders Kitapları Üzerine Bir Sosyolojik Eleştiri Denemesi.II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 17-18 Nisan.

ARSLAN, M. A.; SAVAŞKAN, V. (2017). Türkiye'deki Edebiyat Ders Kitaplarında Balkan Türkleri Edebiyatları,III. International Symposium of Teaching of Teaching Turkish as a Foreign Language, Albania/Tirana, 19-21 Mayıs

SAVAŞKAN, V. (2017).Türkçe Öğretmen Adaylarının Tişört Yazılarına İlişkin Algılarının İncelenmesi.IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, 11-14 Mayıs

SAVAŞKAN,V. (2017).Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Liselerdeki Türk Edebiyatı Eğitimi İçinde Halk Hikâyesi Öğretiminin Yeterliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmeIX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, 11-14 Mayıs

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

SAVAŞKAN, V. (2017). Bölüm adı: The Place and Importance of Fairy Tales in Cultural Transmission in Terms of Literature Education.EDUCATIONAL RESEARCH AND PRACTICE. Ed.IRINA KOLEVA, GÖKHAN DUMAN. Sofia:St. Kliment Ohridski University Press.

Editörlük:

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Edebiyat Araştırmaları /Alan Editörü.

European Journal of Alternative Education Studies / Alan Editörü

Diğer:

ATIFLAR:

Atıf Yapan:

YILMAZ,E. ve KERAY, B. (2013).Söyleşi Metinleri Yoluyla Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Sorma Becerilerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi.SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Atıf Yapılan Eser:

Celilova, V. (2006). Genel Liselerin İkinci Sınıflarında Okutulan Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi üniversitesi,

eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.

Atıf Yapan:

ATIFLAR:

1-Atıf Yapan:

Yılmaz, K. Ve Keray, B. (2013). Söyleşi Metinleri Yoluyla Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Sorma Becerilerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education

Atıf Yapılan Eser:

Celilova, V. (2006). Genel Liselerin İkinci Sınıflarında Okutulan Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

2-Atıf Yapan:

Keray, B. ve Güden, Z. (2013).The Analysis of Students' Skills of Asking Questions through Informative Texts. Sakarya University Journal of Education

Atıf Yapılan Eser:

Celilova, V. (2006). Genel Liselerin İkinci Sınıflarında Okutulan Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

3-Atıf Yapan: Tuna Er, Y. ve Gültekin, F. (2013). Ortaöğretim 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Materyallere İlişkin Soru Sorma Becerilerinin Belirlenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi

Atıf Yapılan Eser:

Celilova, V. (2006). Genel Liselerin İkinci Sınıflarında Okutulan Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

4- Atıf Yapan:

Arı, G. (2014). Evaluation of the questions of understanding the Text in Turkısh language textbooks according to the revised Bloom’s Taxonomy. INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH

Atıf Yapılan Eser:

Celilova, V. (2006). Genel Liselerin İkinci Sınıflarında Okutulan Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

5-Atıf Yapan:

Tarhan, Ö. (2015). Öğretmen Adaylarının Siyasi Konularla İlgili Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Görüşlerini Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi. TİSAD.

Atıf Yapılan Eser:

SAVAŞKAN V. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya İlişkin Algılarının İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Sayı 2 s. 363-375.

6-Atıf Yapan:

Eskimen, A. D. (2016). Edebiyat (9-12) Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Uşak University Journal of Social Sciences.

Atıf Yapılan Eser:

Celilova, V. (2006). Genel Liselerin İkinci Sınıflarında Okutulan Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

7-Atıf Yapan:

Atmaca, S. (2017). Göyçe Âşık Mektebinde Âşık Elesger’in Yeri ve Önemi Üzerinde Değerlendirmeler. International Journal of Language Academy

Atıf Yapılan Eser:

Savaşkan, V. (2011). “XIX. Yüzyıl Azerbaycan sahası âşıklarından Kızılvengli Âşık Alı”, Gazi Türkiyat, 31 (8), 335-341.

8-Atıf Yapan:

Erbek, İ. (2017). Basri Gocul’un Oğuzlama’sı Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies.

Atıf Yapılan Eser:

Savaşkan, Vafa; Arslan, Mahmut Abdullah (2015). "Kimlik Oluşturmada Millî Ve Manevi Değerlerin Türk Edebiyatı Program Ve Ders Kitaplarındaki Yeri." Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9.2. 363-374.

Yayın Hakemliği:

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı: 1

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: 1

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi : 1

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi: 1

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi: 1

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 1

Educational Research and Reviews: 1

PROJELER

Eğitmen:  "Kuzeyin Güçlü Kızları" AB Projesi / 2016 (tamamlandı)

ÜYELİKLER

Artvin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Tercüman Bilirkişi / 2013 -2015

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği / 2015-2016

Sinop Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği / 2015-

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği / 2016-

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği / 2016-

Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Tercüman Bilirkişi / 2016 -

ÖDÜLLER

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü / 2013

DİĞER HUSUSLAR

Seminer: Derslerde Drama Yönteminden Yararlanma, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi / 2013

Çalıştay: Artvin Eğitim Çalıştayı / 10-11-12 Eylül 2014

Konferans: Bir Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy / 10 Mart 2016 / Sinop Üniv. Eğitim Fakültesi

Konferans: Türk Dünyası'nda Nevruz / 22 Mart 2016 / Sinop Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi

Konferans: Türkçe Kültürdür, Kültürüne Sahip Çık / 12 Mayıs 2016 / Sinop Üniv. Eğitim Fakültesi