foto Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Sibel Işık MERCAN Tel-Dahili : 271 57 57-
Bölüm : Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks :
Anabilim Dalı : Sosyal Bilgiler Eğitimi ePosta : smercan mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2009-2012
Tez adı: Yapılandırmacı yaklaşım 5E Modeli'nin 10.sınıf coğrafya dersinde (çevre ve toplum öğrenme alanı) akademik başarı ve tutuma etkisi  (2012)

Yüksek Lisans-Tezli GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2000-2003
Tez adı: Coğrafya Öğretiminde Soru Cevap Yönteminin Etkililiği  (2003)

Lisans-Anadal GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1996-2000

AKADEMİK ÜNVANLAR

YARDIMCI DOÇENT    SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2014

İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan:Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Bilim Alanı:Alan Eğitimi
Anahtar Kelime 1 : Coğrafya Eğitimi

YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

1.IŞIK MERCAN SİBEL (2013). Özel Çevre Koruma Bölgesi Kapsamına Alınmayan Bir Yer: Kaz Dağları.. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., (13), 1088-1097.

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. IŞIK MERCAN Sibel, EĞİT Mehmet (2014). Öğretmenlerin Branş Tutum İlişkisi. ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ(2)-225

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

Işık Mercan,S., Coğrafya Öğretiminde Yaratıcı Yazma Yönteminin Etkililiği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara (2015).

Eş, H., Nükleer İle Yaşam: Türkiye İçin Yeni Bir Sosyobilimsel Tartışma,

The International Conference On The Changing World And Social Research I. Avusturya Viyana. (2015).

Ayas, C., Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Katılan Öğretmen Adaylarının Çevreye yönelik Algıları, USBES, Bolu. (2015).

Köşker, N., Öğretmen Adaylarının Doğal Kaynakların Kullanımına İlişkin Farkındalıkları, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara. (2015).

Afet BölgelerindeMeydana Gelen Zararlara Edremit İlçesi Örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara. (2015).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1.Yapılandırmacı Yaklaşım 5e Modelinin Coğrafya Dersinde Kullanılması, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi (2013)

PROJELER
ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR