foto Adı Soyadı : Doç.Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL Tel-Dahili : 287 62 65-3116
Bölüm : Su Ürünleri Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks : 287 62 55
Anabilim Dalı : Yetiştiricilik Anabilim Dalı ePosta : serapt mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

Almanca, İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora 1997-2001
Humboldt-Universitaet zu Berlin Su Ürünleri

Yüksek Lisans-Tezli 1993-1996
SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI (DR)

Lisans-Anadal 1987-1991
SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR.

AKADEMİK ÜNVANLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ    1994-2001
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT    2001-2011
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI

DOÇENT    2011
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI

İDARİ GÖREVLER
DERSLER

Balık Besleme ve Yem Teknolojisi

ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan    :    Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı    :    Su Ürünleri
Anahtar Kelime 1 : Su Ürünleri Yetiştiriciliği

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans
1.KERİM MURAT, (2011). Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yeminde aspir küspesinin kullanım olanaklarının araştırılması, Sinop Üniversitesi

2.ALTUNDAĞ MEHMET ŞÜKRÜ, (2010). Kalkan balığı (Psetta maxima) yeminde aspir yağı kullanımının büyüme, yem değerlendirme ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi, Sinop Üniversitesi

3.BELEN VOLKAN, (2009). Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yeminde iki farklı oranda ekstrüde fasulye unu kullanımının büyüme, yem değerlendirme ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi, Sinop Üniversitesi

4.DALKIRAN GÖRKEM, (2008). Bitkisel protein ağırlıklı yemde betain kullanımının koi balıklarında (Cyprinus carpio, L.) yem alımı ve büyüme performansı üzerine etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

5.ALAGİL FİKRET, (2005). Yüksek enerjili yemle beslenen gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yemleme ritminin besin maddelerinin sindirim, büyüme ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

1.ALTUNDAG MS, USTAOGLU TIRIL S, OZDEMİR A (2014). Effects of safflower oil supplementation in diet on growth performance and body fatty acid composition of turbot (Psetta maxima). Aquaculture International, 22, 597-605.

2.AKBULUT B, ZENGİN M, ÇİFTÇİ Y, USTAOĞLU TIRIL, S, MEMİS, D, ALKAN, A, ÇAKMAK, E, KURTOĞLU, İZ, AYDIN, İ, ÜSTÜNDAĞ, E, EROĞLU, O, SERDAR, S (2011). Stimulating sturgeon conservation and rehabilitation measures in Turkey: an overview on major projects (2006–2009). J. Appl. Ichthyol. , 27, 415-419.

3.USTAOĞLU TIRIL S, ZENGİN M, AKBULUT B, MEMİS, D, ALAGİL, F, DAGTEKİN, M (2011). A participatory approach to tagging and monitoring as an initial step in developing a sturgeon conservation strategy along the Turkish Black Sea Coast. J. Appl. Ichthyol., 27, 411-414.

4.SELCUK Z, USTAOGLU TIRIL S, ALAGIL F, BELEN, V SALMAN, V CENESIZ, S MUGLALI, OH, BERKAY YAGCI, F (2010). Effects of dietary L-carnitine and chromium picolinate supplementations on performance and some serum parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture International(18), 213-221.

5.SELCUK Z, USTAOGLU TIRIL S, ALAGIL F, SALMAN, V, MUGLALI, OH (2010). Effect of extruded red lentil meal on growth performance, nutrient digestibility and dorsal muscle composition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 62(3), 163-171.

6.USTAOGLU TIRIL S, ALAGIL F (2009). Effects of feeding frequency on nutrient digestibility and growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed a high lipid diet.. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 33(4), 317-322.

7.USTAOGLU TIRIL S, KARAYUCEL I, ALAGIL F, DERNEKBASI, S, BERKAY YAGCI, F (2009). Evaluation of extruded chickpea, common bean and red lentil meals as protein source in diets for juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(10), 2079-2086.

8.USTAOĞLU TIRIL SERAP (2008). Effects of Betaine Supplementation in Plant Protein Based Diets on Feed Intake and Growth Performance in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss).. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh , 60(1), 57-64.

9.USTAOGLU S,, RENNERT B, (2006). Effects of partial replacement of fishmeal with isolated soy protein on digestibility and growth performance in sterlet (Acipenser ruthenus).. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 58(3), 170-177.

10.USTAOGLU S, OKUMUŞ İ (2004). The Sturgeons: Fragile Species Need Conservation. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences(4), 49-57.

11.USTAOGLU S,, RENNERT B, (2002). The apparent nutrient digestibility of diets containing fish meal or isolated soy protein in sterlet (Acipenser ruthenus).. International Review of Hydrobiology, 87(56), 577-584.

12.USTAOĞLU S, BİRCAN R (1998). Karadeniz’deki (Sinop) ağ kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) büyüme ve yem değerlendirmesine farklı yemleme oranlarının etkileri.. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences , 22(1), 285-291.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1.USTAOĞLU TIRIL. S,, MEMİŞ. D, (2013). Mersin Balıklarının Türkiye Sularındaki Durumu. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Muğla, 19-23.

2.USTAOĞLU. S, YARDIM. Ö, TIRIL. A (2005). Sinop’taki Sulak Alanların (Sarıkum ve Karagöl-Aksaz) Genel Özellikleri ve Koruma Sorunları.. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 267-269.

3.USTAOĞLU TIRIL SERAP (2013). Karadeniz’in Kaybolmakta Olan Değeri: Mersin Balıkları. Sinop İli Değerleri Sempozyumu, Sinop

4.USTAOĞLU. S, YİĞİT. M (2003). Mersin Balıklarının Dünyada ve Türkiye’de Son Durumu. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, 377-381.

5.USTAOĞLU. S, DALKIRAN. G (2005). Akuakültürde Kapalı Devre Sistemlerin Kullanımı. Ulusal Su Günleri, Trabzon(4), 454-460.

6.USTAOĞLU TIRIL. S,, MEMİŞ. D, (2013). Mersin Balıkları: Nereden nereye?. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul

7.USTAOĞLU TIRIL SERAP (2008). Dünyada ve Türkiye’de Mersin Balıklarını Koruma Stratejilerine Bakış. Mersin Balıkları Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı, Samsun, 7-15.

8.ZENGİN. M,, USTAOĞLU TIRIL. S, (2012). Tehlike Altındaki Mersin Populasyonlarının Üreme Göçü İçin Yeşilırmak Hala Bir Umut Olabilir mi?. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, 421-434.

9.USTAOĞLU TIRIL. S, AKBULUT. B, ZENGİN. M, ALAGİL, F GÜL, M (2007). Mersin Balıklarını (Acipenseridae) Koruma Stratejisi Olarak Markalama Uygulamaları. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, 25

10.USTAOĞLU TIRIL. S, AKBULUT. B, ÜSTÜNDAĞ. E (2009). Ülkesel Mersin Balıkları Yönetim Planı Önerisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, 159

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

1.KERİM. M,, USTAOĞLU TIRIL. S, (2013). Gökkuşağı Alabalığı Yeminde Aspir Küspesi Kullanımı. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul

2.USTAOĞLU TIRIL. S,, MEMİŞ. D, (2013). Dünyada ve Türkiye’de Mersin Balığı Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği.. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul

3.KERİM. M, AYVAZ. B, KAYA. D, USTAOĞLU TIRIL, S BAKİ, B (2013). Kırlangıç Balığı (Chelidonichthys lucerna Linnaeus, 1758)’nın Kültür Ortamına Adapyasyonu Üzerine Bir Çalışma. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul

4.MEMİŞ. D,, USTAOĞLU TIRIL. S,, ZENGİN. M, (2013). Türkiye’deki Mersin Balığı Habitatlarının Mevcut Durumları ve İyileştirme Potansiyeli.. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1. Balık Sistematiği (2008)., USTAOĞLU TIRIL SERAP, Nobel Yayın DağıtımNobel Yayın Dağıtım, Sayfa Sayısı 270, ISBN:978-605-395-127-8, Türkçe

Yayın Hakemliği:

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Hakemlik Sayısı:2

PROJELER

Araştırmacı
2006-2008    BAP:Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yeminde Mercimek Unu Kullanımının Yem Alımı, Sindirim ve Büyüme Performansı Üzerine Etkisi. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yeminde Mercimek Unu Kullanım İmkanlarının Araştırılması

2006-2009    DİĞER:Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-TAGEM/HAYSÜD/2006/09/02/01 Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi, Yetiştiricilik imkanlarının belirlenmesi, Koruma Stratejisi Geliştirme

2001-2002    TÜBİTAK PROJESİ:Mersin balıkları- biyolojisi, ekolojisi, yetiştiriciliği ve Türkiye'deki yetiştiricilik potansiyeli TÜBİTAK - YDABÇAG-100Y073 Mersin balıklarının biyolojisi, ekolojisi. Türkiye'deki yetiştiricilik potansiyelinin araştırılması

Uzman
2008-2011    DİĞER:Recovery of sturgeon population in Turkey: habitat assessment and restocking – Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO-TCP/TUR/3202 Mersin balığı habitatlarının değerlendirilmesi, stok takviyesi yoluyla populasyonların iyileştirilmesi

Yönetici
2014    BAP:Kırlangıç balığının (Chelidonichthys lucerna Linnaeus, 1758) üretim ve yetiştiricilik olanaklarının araştırılması Kırlangıç balığı üretimi ve yetiştiriciliği

2005-2007    BAP:Bitkisel Protein Ağırlıklı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yeminde Betain İlavesinin Yem Alımı, Sindirim, Büyüme Performansı ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi Bitkisel Protein Ağırlıklı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yeminde Betain İlavesinin Etkilerinin Araştırılması

 

ÜYELİKLER

Başkan
Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği  , 2004

Yönetim Kurulu Üyesi
Sinop Çevre Dostları Derneği  , 2003

Üye
World Sturgeon Conservation Society  , 2007

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği  , 2006

ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR