foto Adı Soyadı : Prof.Dr. Savaş BAŞTÜRK Tel-Dahili : 271 55 26-
Bölüm : Eğitim Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks :
Anabilim Dalı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ePosta : sbasturk mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

Fransızca 

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora Université Paris VII-Denis Diderot
Matematik Eğitimi
2000-2003
Tez adı: L’enseignement des mathématiques en Turquie : le cas des fonctions au lycée et au concours d’entrée à l’université [Lise ve Üniversiteye Giriş Sınavı’ndaki Fonksiyonlar Konusu Bağlamında Türkiye’deki Matematik Eğitimi]  (2003)

Yüksek Lisans-Tezli Université Paris VII-Denis Diderot
Matematik Didaktiği
1999-2000
Tez adı: Difficultés des élèves de seconde face à la notion de valeur absolue et analyse des manuels turcs et français [Mutlak Değer Kavramında Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Zorlukları  ve Fransız-Türk Ders Kitaplarının Analizi]  (2000)

Lisans-Anadal HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
1991-1996

AKADEMİK ÜNVANLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 2004-2011     MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT    SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2011

DOÇENT    2012-2017

PROFESÖR 2017

İDARİ GÖREVLER

Rektör Danışmanlığı (Sinop Üniversitesi, 2011-2013)

Dekan Yardımcılığı (Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2011-2013)

Farabi Değişim Programı Üniversite Koordinatörü (Sinop Üniversitesi, 2011-2013)

Matematik Eğitimi A.B.D. Başkanlığı (Sinop Üniversitesi, 2011-2013)

DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan    :    Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Bilim Alanı    :    Alan Eğitimi
Anahtar Kelime 1 : İlköğretim Matematik Eğitimi
Anahtar Kelime 2 : Ortaöğretim Matematik Eğitimi
Anahtar Kelime 3 : Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Anahtar Kelime 4 : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans
1.     Dönmez, G. (2009). Matematik öğretmen adaylarının limit ve süreklilik kavramlarına ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

2.     Doğan, S. (2010). Özel dershanelerdeki matematik eğitiminin niteliği ve öğrenci yaklaşımlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

3.     Karakaya, S. (2011). Matematik öğretimi açısından 9. sınıf ders kitaplarında bulunan şekil ve tabloların işlevselliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

BAŞTÜRK SAVAŞ (2011). First-year secondary school mathematics students' conceptions of mathematical proofs and proving. Educational Studies, 36(3), 283-298.

BAŞTÜRK SAVAŞ (2011). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanma sürecinin öğrencilerin matematik öğrenmeleri üzerine olumsuz yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 69-79.

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.BAŞTÜRK SAVAŞ (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının matematiksel ispat yapabilmede başarı ve başarısızlık nedenleri. International Journal of Social Science, 6(4), 143-158.

2.BAŞTÜRK SAVAŞ (2011). Pourquoi une preparation specifique au concours d’entree a l’universite est-elle necessaire en Turquie?. International Journal for Studies in Mathematics Education, 4(1), 62-79.

3.BAŞTÜRK SAVAŞ (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini değerlendirmeleri. International Journal of Human Sciences, 8(1), 58-94.

4.SAVAŞ BAŞTÜRK, SELÇUK DOĞAN (2011). Özel dershane matematik öğretmenlerinin özel dershaneleri değerlendirmeleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 68-86.

5.SAVAŞ BAŞTÜRK, SELÇUK DOĞAN (2010). Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 7(2), 135-153.

6.BAŞTÜRK SAVAŞ (2009). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 439-456.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.BAŞTÜRK SAVAŞ (2014). Sınıf öğretmenlerinin ders kitabı kavram imajlarının incelenmesi. Turkish Journal of Education, 2(1), 57-65.

2.BAŞTÜRK SAVAŞ (2012). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin matematik dersindeki başarı ya da başarısızlığına atfettikleri nedenler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 105-118.

3.SAVAŞ BAŞTÜRK, GÜLDEN DÖNMEZ (2011). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin ölçme değerlendirme bilgisi bağlamında incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 17-37.

4.SAVAŞ BAŞTÜRK, GÜLDEN DÖNMEZ (2011). Öğretmen adaylarının limit ve süreklilik konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin öğretim programı bilgisi bağlamında incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 743-775.

5.SAVAŞ BAŞTÜRK, GÜLDEN DÖNMEZ (2011). Matematik öğretmen adaylarının limit ve süreklilik konusuyla ilgili kavram yanılgıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 225-249.

6.İLYAS YAVUZ, SAVAŞ BAŞTÜRK (2011). Ders kitaplarında fonksiyon kavramı: Türkiye ve Fransa Örneğinde. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(1), 199-220.

7.BAŞTÜRK SAVAŞ (2010). Uygulama öğretmenlerine göre okul deneyimi grubu dersleri ve öğretmen adayları. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 869-894.

8.SAVAŞ BAŞTÜRK, SELÇUK DOĞAN (2010). Üniversite öğrencilerinin perspektifinden özel dershanelerdeki matematik eğitimi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32(0), 41-60.

9.BAŞTÜRK SAVAŞ (2010). Öğrencilerinin fonksiyon kavramının farklı temsillerindeki matematik dersi performansları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 465-482.

10.BAŞTÜRK SAVAŞ (2009). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarına göre fen edebiyat fakültelerindeki alan eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 137-160.

11.BAŞTÜRK SAVAŞ (2009). Mutlak değer kavramı örneğinde öğretmen adaylarının öğrenci hatalarına yaklaşımları. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 174-194.

12.BAŞTÜRK SAVAŞ (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 7(14), 93-110.

13.SAVAŞ BAŞTÜRK, NAGİHAN ZEYBEK (2007). 11. sınıf öğrencileri seviyesinde dizi kavramının öğretiminin öğretmenler bağlamında incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 9(0), 284-297.

14.BAŞTÜRK SAVAŞ (2007). Türkiye’deki fonksiyon kavramının 9. sınıf ders kitapları bağlamında incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 9(0), 270-283.

15.BAŞTÜRK SAVAŞ (2006). Üniversiteye giriş sınavı sorularında fonksiyon kavramı. Eğe Eğitim Dergisi, 7(1), 61-83.

16.BAŞTÜRK SAVAŞ (2005). Üniversite Matematik Bölümü öğrencilerinin Türkiye’deki matematik eğitimi hakkındaki çağrışımları: lise, dershane ve üniversite boyutunda. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı, 1(0), 1-16.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.SAVAŞ BAŞTÜRK, HALİL İBRAHİM TAŞOVA, GÖZDE SEÇKİN Investigating teacher’s practices according to the level of students. Further Education in the Balkan Countries, 1(0), 859-865.

2.SAVAŞ BAŞTÜRK, İLYAS YAVUZ Öğretmen adaylarının interaktif geometri programı kullanarak ders etkinliği hazırlamadaki zorlukları. 8th International Educational Technology Conference, 1(0), 944-950.

3.BAŞTÜRK SAVAŞ Concours d’entrée à l’université en Turquie et ses effets négatifs sur l’enseignement des mathématiques au lycée. th International Colloquium on the Didactics of Mathematics. Kourkoulos, 2(0), 525-537.

4.BAŞTÜRK SAVAŞ Pourquoi une préparation spécifique au concours d’entrée à l’université est-elle nécessaire en Turquie ?. Collogue EMF, 1(0), 960-971.

5.İLYAS YAVUZ, SAVAŞ BAŞTÜRK Öğretmen adayları tarafından hazırlanan ve Excel kullanımını gerektiren etkinliklerin niteliğinin incelenmesi.. 8th International Educational Technology Conference, 1(0), 546-550.

6.SAVAŞ BAŞTÜRK, İLYAS YAVUZ Investigating causal attributions of success and failure on mathematics instructions of students in Turkish high schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1940-1943.

7.GÜLDEN DÖNMEZ, SAVAŞ BAŞTÜRK Pedagojik alan bilgisinin bir bileşeni olarak matematik öğretmen adaylarının öğretim programı bilgisi. II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları konferansı, 0(2), 881-890.

8.GÜLDEN DÖNMEZ, SAVAŞ BAŞTÜRK Pre-service mathematical teachers’ knowledge of different teaching methods of the limit and continuity concept. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2)

9.BAŞTÜRK SAVAŞ Uygulama öğretmeninin ders anlatımlarına ilişkin algılar: Sınıf öğretmeni adayları bağlamında. International Symposıum on Changes and New Trends in Education

10.SAVAŞ BAŞTÜRK, MEHTAP TAŞTEPE Öğretmen adaylarinin sayi kümeleri kavramlarinin incelenmesi. International Symposıum on Changes and New Trends in Education

11.SAVAŞ BAŞTÜRK, MEHTAP TAŞTEPE Sınıf öğretmeni adayları ve mutlak değer kavramı. International Symposıum on Changes and New Trends in Education

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1.Progress Education Vol.27 (2012)., BAŞTÜRK SAVAŞ, Nova Science PublishersNova Science Publishers, ISBN:978-1-61470-282-5, İngilizce

2.Teaching Strategies (2011)., SAVAŞ BAŞTÜRK, GÜLDEN DÖNMEZ, Nova Science PublishersNova Science Publishers, ISBN:978-1-61209-687-2, İngilizce

3.L'enseignement de la notion de valeur absolue en Turquie et en France: Dans une perspective comparative au niveau de Seconde (2010)., BAŞTÜRK SAVAŞ, Éditions Universitaires

4.L'enseignement des mathematiques en Turquie: le cas des fonctions au lycée et au concours d'entrée à l'université (2010)., BAŞTÜRK SAVAŞ, Éditions Universitaires EuropéennesÉditions

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1.Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2013)., SAVAŞ BAŞTÜRK, GÜLDEN DÖNMEZ, ABDULLAH NURİ DİCLE, VİZE YAYINCILIKVİZE YAYINCILIK, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4551-59-0, Türkçe

2.Öğretim İlke ve Yöntemleri (2013)., SAVAŞ BAŞTÜRK, MEHTAP TAŞTEPE, VİZE YAYINCILIKVİZE YAYINCILIK, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4551-55-2, Türkçe

3.Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2013)., SAVAŞ BAŞTÜRK, MEHTAP TAŞTEPE, VİZE YAYINCILIKVİZE YAYINCILIK, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4551-59-0, Türkçe

4.Öğretim İlke ve Yöntemleri (2013)., SAVAŞ BAŞTÜRK, MEHTAP TAŞTEPE, VİZE YAYINCILIKVİZE YAYINCILIK, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4551-55-2, Türkçe

5.Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2013)., SAVAŞ BAŞTÜRK, MEHTAP TAŞTEPE, VİZE YAYINCILIKVİZE YAYINCILIK, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4551-59-0, Türkçe

6.Öğretim İlke ve Yöntemleri (2013)., SAVAŞ BAŞTÜRK, MEHTAP TAŞTEPE, Vize YayıncılıkVize Yayıncılık, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4551-55-2, Türkçe

7.Eğitim Bilimine Giriş (2012)., SAVAŞ BAŞTÜRK, CEMALETTİN AYAS, PEGEM KİTAPEVİPEGEM KİTAPEVİ, Basım sayısı:3, ISBN:978-605-5885-94-6, Türkçe

Editörlük:

1.Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kitap, Editör, VİZE YAYINCILIK

2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Kitap, Editör, VİZE YAYINCILIK

PROJELER

Projelerde Yaptığı Görevler:

Yürütücü:

1.     Baştürk, S., ve Taştepe M. (2013-2016). Sınıf Öğretmen Adaylarının Kesirlerle İlgili Pedagoji Alan Bilgilerinin İncelenmesi. Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmektedir (Proje no: EĞTF-1901-12-01 ).

2.     Baştürk, S., Yavuz İ., ve Kertil M. (2007-2010). Cabri geometri programını kullanmalarının öğretmen adaylarının kavramsal öğrenmeleri üzerine etkisi ve bu programı ders anlatımlarına entegre edebilme becerilerinin incelenmesi adlı projede yürütücü. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmektedir (Proje no: EĞT-BGS-060907-0196).

3.     Baştürk, S., Doğan, S. (2008-2009). Öğretmen ve öğrenci bağlamında özel dershanelerde yapılan matematik öğretiminin niteliğinin incelenmesi: Yapılan matematik mi ezber mi? adlı yüksek lisans projesinde yürütücü. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmektedir (Proje no: EĞT-YLP-050608-0157).

Araştırmacı:

1.     Yavuz, İ., Baştürk S., ve Topçu T. (2006-2009) Fonksiyon kavramı için yeni bir öğretim modelinin geliştirilmesi ve uygulanması adlı projede araştırmacı. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmektedir (Proje no: EĞT-BGS-061106-0238).

2.     Akkoç, H. (Marmara Üniversitesi), Özmantar, F. (Gaziantep Üniversitesi), Bingölbali, E. (Gaziantep Üniversitesi), Yavuz, I. (Marmara Üniversitesi), Baştürk, S. (Marmara Üniversitesi), Demir, S. (Gaziantep Üniversitesi) (2008-2011). Matematik Öğretmen Adaylarına Teknolojiye Yönelik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı bir Program Geliştirme. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu (SOBAG) (Proje no: 107K531).

ÜYELİKLER
ÖDÜLLER

Ulusal
1.Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2010, TÜBİTAK
2.Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2011, TÜBİTAK
3.Teşekkür Belgesi, 2009, Hizmet içi Eğitim Semineri
4.Teşekkür Belgesi, 2009, Hizmet içi Eğitim Semineri
5.Teşekkür Belgesi, 2004, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
6.Teşekkür Belgesi, 2012, IV. Farabi Değişim Programı Semineri
7.Teşekkür Belgesi, 2013, VI. Ulusal Farabi Kongresi
8.Teşekkür Belgesi, 2012, Mezuniyet Töreni

DİĞER HUSUSLAR