foto Adı Soyadı : Öğr. Gör. Nazlı ÜLKER HANÇER Tel-Dahili : 315 01 01-
Bölüm : Boyabat Meslek Yüksekokulu  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks :
Anabilim Dalı : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. ePosta : nulker mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Yüksek Lisans-Tezli 2014
SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİM ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) (2014)

Yüksek Lisans-Tezli 2012
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Kalp-Damar Sistemi Hastalığı Nedeniyle Kumadin Kullanan Olgularda CYP2C9 ve VKORC1 Gen Polimorfizminin Araştırılması

Lisans-Anadal 2011-2012
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans-Tezsiz 2006-2011
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  2014
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR.

İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN
YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Faik Özgür KARATAŞ, Nazlı ÜLKER (2014). KİMYA ÖĞRENCİLERİNİN NANOBİLİM ve NANOTEKNOLOJİ KONULARINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. TUSED, 11(3), 103-118.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. Nazlı ÜLKER, Faik Özgür KARATAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NANO-TEKNOLOJİ ve UYGULAMA ALANLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. BALKAN EĞİTİM VE BİLİM KONGRESİ

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. Faik Özgür KARATAŞ, Nazlı ÜLKER KİMYA BÖLÜMÜ VE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN NANO BİLİM VE TEKNOLOJİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. X. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ

PROJELER
ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR