foto Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Muzaffer BARLAK Tel-Dahili : 271 53 23-4354
Bölüm : İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü  Cep Telefonu :  
Görevi : Dekan Yardımcısı  Faks :
Anabilim Dalı : Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi ePosta : mbarlak mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

Arapça, İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DR)  2010-2014        
Tez adı: BİR KELAM PROBLEMİ OLARAK NÜBÜVVET -BÂKILLÂNÎ VE KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR ÖRNEĞİ-  (2014)

AKADEMİK ÜNVANLAR

YARDIMCI DOÇENT SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI 2014

İDARİ GÖREVLER

Dekan Yardımcısı (2014-....) 

DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan    :    İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı    :    İlahiyat
Anahtar Kelime 1 : Kelam
Anahtar Kelime 2 : İslam Mezhepleri Tarihi

YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.BARLAK MUZAFFER Eşarî Nübüvvet Telakkisinde Vehbîlik Anlayışları ve Sistem İçi Tutarlılık Arayışı. ULUSLARARASI İMAM EŞ'ARÎ VE EŞ'ARÎLİK SEMPOZYUMU

PROJELER

Araştırmacı

2011-2013    BAP:BİR KELAM PROBLEMİ OLARAK NÜBÜVVET -BÂKILLÂNÎ VE KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR ÖRNEĞİ-BİR KELAM PROBLEMİ OLARAK NÜBÜVVET -BÂKILLÂNÎ VE KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR ÖRNEĞİ-

ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR