foto Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Mustafa Orhan ARAL Tel-Dahili : 287 62 65-3218
Bölüm : Su Ürünleri Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks : 287 62 55
Anabilim Dalı : Yetiştiricilik Anabilim Dalı ePosta : orhanaral mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL
 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora 1987-1990
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tez adı: Bafra Balık Göllerindeki Sudak Balığının (Stizostedion lucioperca L.,1758) Bazı Populasyon ve Üreme Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi  (1990)

Yüksek Lisans-Tezli 1985-1986
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tez adı: Bafra Balık Göllerindeki Sudakların (Stizostedion lucioperca L.,1758) Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma  (1986)

Lisans-Anadal 1980-1984
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÜNVANLAR

YARDIMCI DOÇENT    1990
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ    1985-1990
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan    :    Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı    :    Su Ürünleri
Anahtar Kelime 1 : Su Ürünleri Yetiştiriciliği

YÖNETİLEN TEZLER

Doktora
1.KARSLI ZAFER, (2013). Farklı oranlarda yeme katılan 17ß-estradiol ve 17A-metiltestosteron hormonlarının ahli çiklit (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935) türü üzerine etkilerinin incelenmesi, Sinop Üniversitesi

2.ERİK HATİCE, (2012). Diskus balıkları (Symphysodon spp.) yetiştiriciliği, Sinop Üniversitesi

3.ŞAHİN DİLEK, (2011). Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1860) ve ahli çiklit (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935) balıklarında vitamin katkısının üreme ve büyüme üzerine etkisi, Sinop Üniversitesi

4.ÖZ MERYEM, (2010). Zeolitin koi balıklarının (Cyprinus carpio L.,1758) yetiştiriciliğinde kullanımı, Sinop Üniversitesi

5.KARAÇUHA ALİ, (2006). Lepistes balıklarının (Poecilia reticulata Peters, 1859) akvaryum balık yemi ve bazı canlı yemlerle beslenmesinin balığın büyüme ve üreme parametreleri üzerine etkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans
6.KARSLI ZAFER, (2007). Sırakaraağaçlar deresi (Sinop-Akliman) sivrisinek balığı, Aphanius chantrei, populasyonunun bazı biyolojik özellikleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

7.ÜNAL HATİCE, (2005). Çöpçü balıklarından komando çöpçü (Corydoras paleatus Jenys, 1842) türünün üreme ve larval gelişiminin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

8.ŞAHİN DİLEK, (2005). Guromi balıklarının üremesi ve bazı biyolojik özelliklerinin tespiti, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

9.DALGIÇ SELDA, (2002). Melek balıkları (Pterophyllum scalare Lichtenstein, 1823)'nda yumurta ve larval gelişimin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

10.BİLGİN SABRİ, (2000). Orta Karadeniz'de karides (Palaemon elegans rathke, 1837)'in larval gelişimi ve büyüme özellikleri üzerine bir araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

11.ASLAN SÜREYYA, (1999). Denizde yetiştirilen alabalıkların (oncorhynchus mykiss w. 1792) beslenmesinde balık silajının kullanımı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

12.ÖZ MERYEM, (1998). Karadeniz de ağ kafeslerde Mugil auratus risso, 1810 (Altınbaş kefal) yavrularının büyümesi üzerine iki farklı yemin etkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

13.UYAN ORHAN, (1997). Karadenizde ağ kafeslerde protein ve yağ oranları farklı üç yemin gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss wolbaum 1792) büyümesi üzerine etkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

14.YİĞİT MURAT, (1996). Gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss w.1792) denizsuyu ve tatlısudaki büyüme farklılıklarının karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yurt Dışı veya Diğer Kurumlarda Yönetilen Tezler
1.Murat YİĞİT, (1995). ,Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Tatlısu ve Denizsuyundaki Büyüme Farklılıklarının Karşılaştırılması.

2.Orhan UYAN, (1996). ,Karadeniz' de Ağ Kafeslerde Protein ve Yağ Oranları Farklı Üç Yemin Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhynchus mykiss W.,1792) Üzerine Etkileri,Su Ürünleri Fakültesi

3.Orhan UYAN, (1996). ,Karadeniz' de Ağ Kafeslerde Protein ve Yağ Oranları Farklı Üç Yemin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792)Üzerine Etkileri.

4.Meryem İNAL, (1998). ,Karadeniz'de Ağ Kafeslerde Altınbaş Kefal (Mugil auratus Risso, 1810) Yavrularının Büyümesi Üzerine İki Farklı Yemin Etkileri

5.Süreyya ASLAN, (1999). ,Denizde Yetiştirilen Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Beslenmesinde Balık Silajının Kullanımı

6.Sabri BİLGİN, (2000). ,Orta Karadeniz'de Karidesin  (Palaemon elegans Rathke, 1837) Larval Gelişimi ve Büyüme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.

7.Dilek ŞAHİN, (2005). ,Gurami Balıklarının...............

8.Hatice ÜNAL, (2005). ,Çöpçü Balıklarından Komando Çöpçü (Corydoras paleatus Jeny, 1842) Türünün Üreme ve Larval Gelişiminin İncelenmesi.

9.Hatice ÜNAL, (2011). ,Diskus Balıkları ve Üretimi

10.Selda DALGIÇ, (2002). ,Melek Balıklarınında (Pterophyllum scalare Lichtenstein, 1823) Yumurta Larval Gelişimin İncelenmesi

11.Hatice ÜNAL, (2006). ,Komando Çöpçü Balığının (Corydoras paleatus Jenys, 1842) Üreme ve Larval Gelişiminin İncelenmesi

12.Zafer KARSLI, (2007). ,Sırakaraağaçlar Deresi ( Sinop-Akliman) Sivrisinek Balığı (Aphanius chantrei Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

1.TIRIL USTAOGLU S, ALAGİL F, YAĞCI BERKAY F, ARAL O (2008). Effect of Betaine Supplemantation in Plant Protein Based Diets on Feed Intake and Growth Performance in Rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ). The Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh, 60(1), 57-64.

2.ARAL MUSTAFA ORHAN (2008). Effect of Betaine Supplemantation in Plant Protein Based Diets on Feed Intake and Growth Performance in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh, 60(1), 57-64., Atıf Sayısı: 9

3.YİĞİT M, ERDEM M, ARAL O, KARAALİ B (2005). Nitrogen excretion patterns and postprandial ammonia profiles in Black Sea turbot ( Scophthalmus maeoticus ) under controlled conditions.. The İsraeli Journal of Aquaculture Bamidgeh., 57(4), 231-240.

4.UYAN Orhan, ARAL Orhan (2003). The larval development stages of the Japanese Snail, Rapana thomasiana, Gross 1861, in the egg capsule. TUBİTAK Türk Zooloji Dergisi, 27(4), 331-337.

5.YİĞİT M, KOSHİO S, ARAL O, KARAALİ B, KARAYÜCEL S (2003). Ammonia nitrogen excretion rate-an index for evoluating protein quality of three feed fishes for the Black Sea Turbot.. The Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh., 55(1), Atıf Sayısı: 14

6.UYAN Orhan, ARAL Orhan (2000). A study of the possibilities of obtaining larva from native flat oysters (Ostrea edulis L.) living in the Black Sea and larval metamorphosis stage. TUBİTAK Türk Zooloji Dergisi, 24(3), 343-350.

7.ARAL Orhan, AĞIRAĞAÇ Cumali, YİĞİT Murat (1999). Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W, 1792) Beslenmesinde Midye Etinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. TUBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23(1), 17-23.

8.ARAL MUSTAFA ORHAN (1999). Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W, 1792) Tatlısu ve Deniz Suyundaki Büyüme Farklılıklarının Karşılaştırılması. TUBİTAK Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23(1), 53-59.

9.ARAL MUSTAFA ORHAN (1998). Growth of the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis Lam. 1819) on ropes in the Black Sea, Turkey. TUBİTAK Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23(2), 183-189., Atıf Sayısı: 12

10.ARAL Orhan, BİRCAN Recep (1997). Sinop Körfezi?ndeki İzmarit (Spicara smaris L., 1758) Balıklarının Bazı Populasyon ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi. TUBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 21(3), 277-282.

11.TANABE Shınsuke, MADHUSREE Bathini, AMAHA Öztürk, TATSUKAWA Ryo,MIYAZAKİ Nobuyuki,ÖZDAMAR Emin,ARAL Orhan,SAMSUN Osman,ÖZTÜRK Bayram (1997). Isomer Spescific analysis of polychlorinated biphenyls in Harbour porpoise (Phocoena phocoena) from the Black Sea. Marine Pollution Bulletin, 34(5), 712-720., Atıf Sayısı: 42

12.TANABE Shınsuke, MADHUSREE Bathini, AMAHA Öztürk, TATSUKAWA Ryo,MIYAZAKİ Nobuyuki,ÖZDAMAR Emin,ARAL Orhan,SAMSUN Osman,ÖZTÜRK Bayram (1997). Persistent organochlorine residues in Harbour porpoise (Phocoena phocoena ) from the Black Sea. Marine Pollution Bulletin, 34(5), 338-347., Atıf Sayısı: 109

13.MADHUSREE Bathini, TANABE Shinsuke, AMAHA Ayaka Öztürk, TATSUKAWA Ryo,MIYAZAKI Nobuyuki,ÖZDAMAR Emin,ARAL Orhan,SAMSUN Osman,ÖZTÜRK Bayram (1997). Contamination by Butyltin Compounds in Harbour Porpoise (Phocoena phocoena) from the Black Sea. Fresenius J. Anal Chem., 359, 244-248., Atıf Sayısı: 34

14.BÜYÜKHATİPOĞLU Şevket, ERDEM Muammer, ARAL Orhan, TARAKÇI Yaşar,AĞIRAĞAÇ Cumali (1996). Karadeniz?de Ağ Kafeslerde Farklı Stoklama Yoğunluklarının Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W, 1792 ) Büyümesi Üzerine Etkisi. TUBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 20(2), 137-143.

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.ARAL MUSTAFA ORHAN (2010). Japon Balığında (Carassius auratus) Ichthyophonus hoferi Enfeksiyonu. Journal of Fisheries Sciences(4), 6

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.KARSLI Z, ARAL O, YEŞİLAYER N (2014). Farklı Oranlarda Yeme İlave Edilen İki Farklı Hormonun ( 17 B-estradiol, 17 ametiltestosteron ) Ahli Çiklit ( Sciaenochromis ahli, trewavas, 1935 ) Balığında Üremeye Olan Etkisi.. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Araştırma Dergisi(9), 81-88.

2.KARAÇUHA A, ARAL O (2011). Akvaryum Balık Yemi ile Bazı Canlı Yemlerin Yavru Lepistes ( Poecilia reticulata Peters, 1859 ) Balıklarının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri. Fisheries Sciences.com, 5(1), 26-34.

3.ARAL MUSTAFA ORHAN (2010). Su Mercimeğinin (Lemna minor) Komet Balığı (Carassius auratus L., 1758) Yavrularının Beslenmesinde Alternatif Protein Kaynağı Olarak Kullanımı. Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi(35), 13

4.ARAL MUSTAFA ORHAN (2009). Damızlık Balıkların Performans ve Yumurta Kaliteleri Üzerine Karatenoid İçeren Yemlerin Etkisi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 86-93.

5.HARMANTEPE FB, DOĞAN G, KARSLI Z, ARAL O, KAYA D (2008). Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 22-28.

6.ŞAHİN D, ARAL O, ÖZ M (2008). Su Mercimeğinin ( Lemna minör ) Komet Japon Balığı ( Carassius auratus L, 1758 ) Yavrularının Beslenmesinde Soya Küspesinin Yerine Alternatif Protein Kaynağı Olarak Kullanımı. Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi(32), 70-73.

7.KARAÇUHA Ali, ARAL Orhan (2008). Canlı Yem Katkılı Besinlerin Anaç Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1859) Balıklarının Büyüme ve Üreme Verimliliği Üzerine Etkileri. Journal of Fisheries , 25(2), 123-129.

8.YEŞİLAYER Nihat, ERDEM Muammer, ARAL Orhan, KARSLI Zafer (2008). Karotenoid içeren yemlerle beslenen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Renk Geri Dönüşümünün Enstrümental (Fiziksel) ve Renk Kartı Yöntemi İle incelenmesi. Su Ürünleri Bilimleri.com, 2(3), 560-569.

9.YESİLAYER N, ERDEM M, ARAL O, KARSLI Z (2008). Karotenoid İçeren Yemlerle Beslenen Gökkuşağı Alabalıklarında ( Oncorhynchus mykiss ) Renk Geri Dönüşümünün Enstrümental ( Fiziksel ) ve Renk Kartı Yöntemi İle İncelenmesi. Journal of Fisheries Sciences, 2, 560-569.

10.ÜNAL H, ARAL O (2007). Komando Çöpcü Balığı ( Corydoras paleatus jenys, 1842 ) nın Üreme ve Larval Gelişiminin İncelenmesi. Journal of Fisheries Sciences.com

11.UYAN O, ARAL O, HARMANTEPE F B, UYAN S ,ERDEM M (2007). Effect of raw anchovy as wet feed on growth performances and production cost of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during winter season in the Black Sea. Journal of Fisheries Sciences.com, 1(3), 104-110., Atıf Sayısı: 2

12.ŞAHİN Dilek, ARAL Orhan (2007). Tuzluluk değişimlerinin Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1860) Yavruları Üzerinde Büyüme ve Yaşama Oranına Etkisinin Araştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi(5-8), 108-115.

13.KARSLI Z, ARAL O, ŞAHİN D, DOĞAN G (2007). Kırmızıbaş Oranda Japon ( Carassius auratus L., 1758 ) Balığının Üremesi, Embriyo ve Larval Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5, 643-650.

14.ŞAHİN D, ARAL O (2007). Tuzluluk Değişimlerinin Lepistes ( Poecilia reticulata Peters,1860 ) Yavruları Üzerinde Büyüme ve Yaşama Oranına Etkisinin Araştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5, 108-115.

15.ŞAHİN Dilek, ARAL Orhan, ÖZ Meryem (2007). Su Mercimeğinin (Lemna minor) Komet Japon Balığı (Carassius auratus L., 1758) Yavrularının Beslenmesinde Soya Küspesinin Yerine Alternatif Protein Kaynağı Olarak Kullanımı. Üniversite Dergisi(32), 4

16.KARSLI Z, ARAL O (2006). Denizlerin Gizemli Canlısı " Denizatları ". Aqua Llfe of Turkey (8), 52-54.

17.KARSLI Z, ARAL O (2006). Denizlerin Gizemli Canlısı Denizatları. Aqualife of Turkey, 23(1-2), 311-318.

18.ÜNAL H, ARAL O (2006). Çöpçü Balıkları (Corydoras spp.) ve Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Dergisi, 23(1-2), 311-318.

19.UYAN Orhan, ARAL Orhan, GENÇBAY İshak (2003). Farklı oranlarda yağ içeren ekstrüde ve pres pelet yemlerin Karadeniz? de ağ kafeslerde yetiştirilen Atlantik salmonunun (Salmo salar) gelişimi ve yem değerlendirmesine etkisi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 1-6.

20.UYAN Orhan, ARAL Orhan (2002). Karadeniz?de Ağ Kafeslerde Protein ve Yağ Oranları Farklı Üç Yemin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W, 1792) Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 16(13), 23-34.

21.İNAL M, ARAL O (1998). Uzakdoğunun Büyüleyici Güzelliklerinden Süs Sazanı (Nishikigoi). TUBİTAK, Bilim ve Teknik Aylık Popüler Bilim Dergisi , 100-101.

22.BİRCAN Recep, ARAL Orhan (1997). Bafra Altınkaya Baraj Gölü?ndeki Capoeta tinca (Heckel, 1843)?nın Üreme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. O.M.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 65-80.

23.ARAL MUSTAFA ORHAN (1995). Sinop Körfezindeki İsparoz (Diplodus annularis L. 1758) Balıklarının Bazı Populasyon ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi. O.M.Ü. Fen Dergisi, 6(1), 192-201.

24.ARAL MUSTAFA ORHAN (1995). Sinop Körfezindeki Kaya Balıklarının (Gobiidae) Bazı Populasyon ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi. O.M.Ü. Fen Dergisi, 6(1), 161-170.

25.ARAL MUSTAFA ORHAN (1994). Sinop Çevresindeki Akdeniz Midyesinin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Bazı Biyometrik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. O.M.Ü.Fen Dergisi, 5(1), 18-26.

26.ÖZDAMAR E, SAMSUN O, ARAL O (1993). Karadeniz Balıkçılığının Problemleri ve Çözüm Yolları. Doğu Anadolu Bölgesi 1. Su Ürünleri Sempozyumu, 84-97.

27.SAMSUN O, ÖZDAMAR E, ARAL O (1993). Su Ürünleri Avlama Sirkülerlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları. Doğu Anadolu Bölgesi 1.Su Ürünleri Sempozyumu , 41-51.

28.ARAL MUSTAFA ORHAN (1992). Bafra Balık Göllerindeki Sudakların (Stizostedion lucioperca L, 1758 ) Bazı Populasyon ve Üreme Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. A.Ü. Su Ürünleri Mühendisliği Dergisi, 3(1), 89-110.

29.ARAL MUSTAFA ORHAN (1989). Midye ve Midye Yetiştiriciliği. O.M.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 233-242.

30.ARAL Orhan, BÜYÜKHATİPOĞLU Şevket (1987). Bafra Balık Göllerindeki Sudakların (Stizostedion lucioperca L, 1758 ) Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. İ.Ü.Su Ürünleri Dergisi , 1(1), 56-168.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1.ŞAHİN Dilek, ÖZ Meryem, ARAL Orhan Dikence Balığının (Gasterosteus aculeatus L,1758) Biyolojisi ve Üreme Özellikleri. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 6-8 Eylül 2006 SİNOP

2.ARAL MUSTAFA ORHAN Farklı Stoklama Yoğunluklarının Gökkuşağı Alabalıklarının ( Oncorhynchus mykiss W,1792 ) Denizdeki Gelişmeleri Üzerine Bir Araştırma.. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu.

3.ARAL MUSTAFA ORHAN Orta Karadeniz Bölgesindeki Balık Unu Fabrikalarında 1994-1995 Av Sezonunda İşlenen Balıkların Kompozisyonunun İncelenmesi.. Doğu Anadolu Bölgesi II.Su Ürünleri Sempozyumu.

4.SAMSUN Osman, ÖZDAMAR Emin, ARAL Orhan Orta Karadeniz Trol Av Sahalarında Dip Trolü İle Avlanan Mezgit (Gadus merlangus euxinus, Nordmann, 1840) Balığının Balıkçulık Biyolojisi Açısından Araştırılması. I.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-7 Ekim 1993, İzmir

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

1.Şahin Dilek, Öz Meryem Effect of Frozen White Worm ( Enchytraeus sp ) on Growth of Platy ( Xiphophorus maculatus Günther, 1866 ).. FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences

PROJELER

Araştırmacı
2013    BAP:Zeolitin Tatlı Su Akvaryumunda Filtreiçi ve Dışında Kullanımı

Yürütücü
2013    BAP:Deniz Anemonlarının Kültüre AlınmasıDeniz Anemonları

2009-2010    TÜBİTAK PROJESİ:Zeolitin Koi Balıklarının (Cyprinus carpio) Yetiştiriciliğinde Kullanımı Zeolitin Koi Balıklarının (Cyprinus carpio) Yetiştiriciliğinde Kullanımı

2003-2004    BAP:S.084. Dişi Lepistes (Poecilia reticulata) Balıklarında sperm Depolama ve Depolanan Yedek Spermlerin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.

1999-2000    BAP:S.061. Bazı Akvaryum Balıklarının Oluşturulacak Akvaryum Ünitesinde Üretilme ve Yetiştirilme Olanakları

1999-2000    BAP:S.062. Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinde Farklı Büyüklükteki Balıkların Yemden Yararlanma Olanaklarına İlişkin Bir Araştırma.

1998-2000    BAP:S.059.Bazı Tatlısu ve Deniz Balıklarının Oluşturulacak Kapalı Sistemde Kültüre Alınma Olanakları.

1997-1998    BAP:S.051. Kimyasal Bileşimleri Farklı Yemlerin, Denizde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarının Büyümesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.

1996-1997    BAP:S.45.Karadeniz'de Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalıklarının Beslenmesinde Yaş Yem Olarak Hamsi Balığının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.

1996-1997    BAP:S.046. Gökkuşağı Alabalıklarının Denizsuyu ve Tatlısudaki Büyüme Farklılıklarının Karşılaştırılması Üzerine bir Araştırma.

1995-1996    BAP:S.039.Karadeniz' de Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Beslenmesinde Midye Etinin KullanımıÜzerine Bir Araştırma

1993-1994    BAP:S.026.Denizde Sallarda Midye Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırmaş

1988-1989    BAP:S.003. Bafra Balık Göllerindeki Sudak ( Stizostedion lucioperca L.1758 ) Balıklarının Bazı Populasyon ve Üreme Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma.

1988-1989    BAP:S.002. Sinop Hamsaroz Koyunda Ağ Kafeslerde Kefal Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma

1988-1989    BAP:S.001.Sinop Hamsaroz Koyunda Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma.

ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR