foto Adı Soyadı : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal BALKİ Tel-Dahili : 2715757-4010
Bölüm : Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi : Öğretim üyesi  Faks :
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Bölümü ePosta : mkbalki mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL
  • İngilizce
 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora            : Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans  : Zonguldak Karaelmas (Bülent Ecevit) Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Dalı 

Lisans              : Zonguldak Karaelmas (Bülent Ecevit) Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü 

AKADEMİK ÜNVANLAR

Zonguldak Karaelmas (Bülent Ecevit) Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi      Öğr. Gör.(Yarı zamanlı)    2003 - 2006

Ondokuzmayıs Üniversitesi Sinop Meslek Yüksekokulu                                              Öğr. Gör.          2006 - 2007

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu                                                                     Öğr. Gör.          2007 -2014

Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi                                                  Yrd. Doç. Dr.    2014-

İDARİ GÖREVLER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi                                     Dekan Yardımcısı               2015-216

Makine Mühendisliği Bölümü                                             Bölüm Başkan Yardımcısı   2015-

Atatürk Üniversitesi AÖF                                                  İl Sınav Koordinatörü           2016-

Meslek Yüksekokulu                                                        Müdür V.                            2016-

DERSLER

Enerji ve Çevre (Yüksek lisans)

Ekserji Analizi  (Yüksek lisans)

Teknik Resim (Lisans)

Hidrolik Makinalar (Lisans)

Sıhhi Tesisat Teknolojisi (Önlisans)

Isı Transferi (Önlisans)

Mekanik ve Statik (Önlisans)

Mekanik Tesisat Çizimleri (Önlisans)

Taşıt Teknik Sistemleri II (Önlisans)

Taşıt Motorları (Önlisans)

Mekanik ve Statik (Önlisans)

Malzeme Teknolojileri (Önlisans)

Hidrolik ve Pnömatik (Önlisans)

Bilgisayar Destekli Çizim (Önlisans)

Mukavemet (Önlisans)

İçten Yanmalı Motor Teknolojileri (Önlisans)

Termodinamik (Önlisans)

ÜAK TEMEL ALAN

Mühendislik Temel Alanı 

  • Makine Mühendisliği
YÖNETİLEN TEZLER

  

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

A1. BalkiMK, SayınC,SarıkayaM.Optimization of the operating parameters based on Taguchi method in an SI engine used pure gasoline, ethanol and methanol. Fuel 2016;180:630-37.

A2.Sayın C, Balki MK. Effect of compression ratio on the emission, performance and combustion characteristics of a gasoline engine fueled with iso-butanol/gasoline blends.Energy 2015;82:550-55.

A3. Balki MK, Sayın C, Çanakcı M. The effect of different alcohol fuels on the performance, emission and combustion characteristics of a gasoline engine. Fuel 2014;115:901-906.

A4. Balki MK, Sayın C. The effect of compression ratio on the performance, emissions and combustion of an SI (spark ignition) engine fueled with pure ethanol, methanol and unleaded gasoline. Energy 2014;71:194-201.

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. Çelik MB., Balki MK. The effect of LPG usage on performance and emissions at various compression ratios in a small engine. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 2007;22(1):81-86.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Balki MK,SayınC.Saf Metanolün Kullanıldığı Buji Ateşlemeli Bir Motorda Sıkıştırma Oranının Performans, Yanma Karakteristiği ve Emisyonlar Üzerine Etkisi. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2015; 2(3):73-85.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

C1. Balki MK., Sayın C., Çanakcı M. Farklı alkol yakıtların buji ateşlemeli bir motorun performans, emisyon ve yanma karakteristiklerine etkisinin deneysel incelenmesi. 12th International Combustion Symposium (12. Uluslararası Yanma Sempozyumu) ICS 2012, 24-26 May 2012, Kocaeli-Türkiye.

C2. Sarıkaya M., Demir Ö., Balki MK. Chassis and body design for solar powered car. 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 27-30 June 2010, Denizli-Türkiye.

C3. Balki MK., Sayın C., Çelik MB. SPG kullanılan buji ateşlemeli bir motorda sıkıştırma oranının performans ve emisyonlara etkisi. 10th International Combustion Symposium (10. Uluslararası Yanma Sempozyumu) ICS 2008, 9-10 November 2008, Sakarya-Türkiye.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

E1. Şenbahçe A., Balki MK., Sayın C. Farklı sıkıştırma oranlarında etanol ve benzin kullanımının motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK2013), 26-28 Eylül 2013, Malatya-Türkiye.

E2. Sayın C., Balki MK., Binark AK. Düşük güç kapasiteli tek silindirli buji ateşlemeli bir motorda metanol kullanımının performans ve egzoz emisyonuna etkisinin deneysel incelenmesi, 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, Diyarbakır-Türkiye.

E3. Demir Ö., Sarıkaya M., Balki MK., Yavuz C. Güneş enerjili araba tasarımında malzeme seçiminin imalata ve verime olan etkisinin incelenmesi. 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiriler Kitapçığı, 07-10 Eylül 2011, Zonguldak-Türkiye.

E4. Yavuz C., Sarıkaya M., Balki MK., Demir Ö. Yatay ve dikey olarak konumlandırılmış krank-biyel mekanizmasının bilgisayar destekli analizi. II. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, 11-12 Kasım 2010, Balıkesir-Türkiye

Yayın Hakemliği:

Energy Conversion and Management, 2014

Journal Cleaner Production, 2015-2016

PROJELER
ÜYELİKLER

          

ÖDÜLLER

TÜBİTAK Yayın Teşvik ödülleri

DİĞER HUSUSLAR